Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%)
Totaal 2021 6,1 2,2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 5,0 3,1
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 7,3 2,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 7,6 2,0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 4,0 1,9
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 11,4 8,1
011 Docenten 2021 2,7 1,8
012 Sportinstructeurs 2021 . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 1,9 0,9
021 Auteurs en kunstenaars 2021 1,9 3,3
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 2,7 4,6
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 1,6 2,3
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 1,3 2,3
033 Verkopers 2021 11,9 2,8
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 1,6 2,2
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 2,7 2,2
043 Administratief personeel 2021 3,1 2,6
051 Algemeen directeuren 2021 1,3 0,9
052 Managers op administratief en com... 2021 1,8 1,5
053 Managers productie en gespecialis... 2021 2,1 1,9
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 6,2 0,9
055 Managers z.n.d. 2021 . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 2,1 1,3
062 Juristen 2021 0,9 2,3
063 Beveiligingswerkers 2021 6,1 2,7
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 0,9 1,2
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 1,1 1,8
073 Bouwarbeiders 2021 0,8 0,5
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 0,5 1,3
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 3,4 1,9
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 1,6 0,6
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 0,9 2,7
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 0,7 1,3
081 Specialisten ICT 2021 0,4 1,2
082 Vakspecialisten ICT 2021 2,0 2,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 1,1 1,6
092 Hulpkrachten landbouw 2021 . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 20,5 2,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 10,5 1,9
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 18,0 2,0
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 17,0 1,8
105 Verzorgenden 2021 25,5 0,9
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 12,0 4,5
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 5,1 2,5
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 2,8 1,6
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 6,0 4,0
131 Beroepssegment overig 2021 8,1 6,4
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2021
Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.