Banen van werknemers; internationale zeggenschap en handel, 2010-2016

Banen van werknemers; internationale zeggenschap en handel, 2010-2016

Land van uiteindelijke zeggenschap Kenmerken bedrijf Hoogstbehaald onderwijsniveau Kenmerken baan en werknemer Perioden Banen van werknemers (x 1 000) Arbeidsvolume (x 1 000)
Totaal binnen- en buitenland Totaal Totaal Totaal 2016 7.909 5.913
Totaal binnen- en buitenland Geen internationale handel Totaal Totaal 2016 3.419 2.337
Totaal binnen- en buitenland Invoer Totaal Totaal 2016 1.902 1.433
Totaal binnen- en buitenland Uitvoer Totaal Totaal 2016 165 126
Totaal binnen- en buitenland Invoer en uitvoer Totaal Totaal 2016 2.423 2.016
Binnenland Totaal Totaal Totaal 2016 1.383 1.028
Binnenland Geen internationale handel Totaal Totaal 2016 233 162
Binnenland Invoer Totaal Totaal 2016 331 234
Binnenland Uitvoer Totaal Totaal 2016 37 26
Binnenland Invoer en uitvoer Totaal Totaal 2016 782 606
Buitenland Totaal Totaal Totaal 2016 1.034 871
Buitenland Geen internationale handel Totaal Totaal 2016 101 77
Buitenland Invoer Totaal Totaal 2016 226 182
Buitenland Uitvoer Totaal Totaal 2016 12 11
Buitenland Invoer en uitvoer Totaal Totaal 2016 695 601
Onbekend Totaal Totaal Totaal 2016 5.493 4.015
Onbekend Geen internationale handel Totaal Totaal 2016 3.085 2.098
Onbekend Invoer Totaal Totaal 2016 1.345 1.018
Onbekend Uitvoer Totaal Totaal 2016 116 89
Onbekend Invoer en uitvoer Totaal Totaal 2016 946 809
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over werknemersbanen in Nederland. Het aantal banen wordt uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de werknemers en de bedrijven waarvoor zij in dienst zijn. Bij de bedrijven wordt met name onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap, en internationale goederenhandel van het bedrijf. Werknemerskenmerken zijn onder meer opleidingsniveau en nationaliteit. Nationaliteit wordt uitgesplitst naar de top vijf van meest voorkomende nationaliteiten bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. Het opleidingsniveau wordt gegeven bij alle selecties, uitgezonderd buitenlandse nationaliteiten, met tenminste duizend directe observaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.

Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).

Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).

Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.