Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018), 2011-2017


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018), 2011-2017

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Regio's Zelfstandige, voornaamste inkomenZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Nederland 1.208,4 30,0 32,8 123,6
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Nederland 1.220,7 30,9 33,3 139,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Amsterdam 78,7 25,1 29,5 45,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Amsterdam 80,2 . . 60,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Bloemendaal 2,5 46,4 44,8 429,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Bloemendaal 2,5 . . 447,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Eindhoven 12,9 25,9 30,8 62,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Eindhoven 13,0 . . 75,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* 's-Gravenhage (gemeente) 38,4 26,0 28,3 26,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* 's-Gravenhage (gemeente) 39,5 . . 34,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Groningen (gemeente) 10,4 24,7 29,9 55,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Groningen (gemeente) 10,4 . . 61,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Kerkrade 2,1 22,7 29,2 55,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Kerkrade 2,1 . . 69,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Meppel 2,0 28,5 31,7 109,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Meppel 2,0 . . 134,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Rotterdam 35,8 26,2 29,1 29,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Rotterdam 37,0 . . 35,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Tubbergen 1,9 30,3 34,3 403,7
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Tubbergen 2,0 . . 419,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* Utrecht (gemeente) 23,4 29,2 32,7 60,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Utrecht (gemeente) 23,7 . . 84,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens