Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2018 Aalburg 755 57
Totaal 2018 Wijk 00 Wijk en Aalburg 425 67
Totaal 2018 Wijk 01 Veen 115 42
Totaal 2018 Wijk 02 Genderen 85 50
Totaal 2018 Wijk 03 Eethen 35 43
Totaal 2018 Wijk 04 Meeuwen 30 41
Totaal 2018 Wijk 05 Drongelen 20 50
Totaal 2018 Wijk 06 Babyloniënbroek 15 34
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Aalburg 20 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 00 Wijk en Aalburg 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 01 Veen . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 02 Genderen . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 03 Eethen . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 04 Meeuwen . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 05 Drongelen . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2018 Wijk 06 Babyloniënbroek . .
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Aalburg 680 52
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 00 Wijk en Aalburg 380 60
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 01 Veen 105 39
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 02 Genderen 75 44
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 03 Eethen 30 37
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 04 Meeuwen 25 34
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 05 Drongelen 20 50
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2018 Wijk 06 Babyloniënbroek 15 34
Zowel PGB als ZIN 2018 Aalburg 55 4
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 00 Wijk en Aalburg 30 5
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 01 Veen 10 4
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 02 Genderen 10 6
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 03 Eethen . .
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 04 Meeuwen . .
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 05 Drongelen . .
Zowel PGB als ZIN 2018 Wijk 06 Babyloniënbroek . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015-2018 en 2020 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.