Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2019:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2017 9.921 581
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2018* 10.153 591
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2017 3.873 227
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2018* 3.985 232
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2017 2.045 120
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2018* 2.096 122
Onroerendezaakbelasting niet-woningen Nederland 2017 1.828 107
Onroerendezaakbelasting niet-woningen Nederland 2018* 1.889 110
Parkeerheffingen Nederland 2017 846 50
Parkeerheffingen Nederland 2018* 891 52
Precariobelasting Nederland 2017 297 17
Precariobelasting Nederland 2018* 312 18
Toeristenbelasting Nederland 2017 252 15
Toeristenbelasting Nederland 2018* 288 17
Overige belastingen Nederland 2017 135 8
Overige belastingen Nederland 2018* 131 8
Rioolheffing Nederland 2017 1.596 93
Rioolheffing Nederland 2018* 1.618 94
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Nederland 2017 1.723 101
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Nederland 2018* 1.730 101
Secretarieleges burgerzaken Nederland 2017 370 22
Secretarieleges burgerzaken Nederland 2018* 342 20
Begraafplaatsrechten Nederland 2017 116 7
Begraafplaatsrechten Nederland 2018* 115 7
Leges wonen en bouwen Nederland 2017 594 35
Leges wonen en bouwen Nederland 2018* 621 36
Overige leges Nederland 2017 119 7
Overige leges Nederland 2018* 120 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens