Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke heffingen, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2019 10.508 608
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2020 10.687 614
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2021* 11.375 651
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2019 4.165 241
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2020 4.399 253
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2021* 4.658 267
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2019 2.191 127
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2020 2.296 132
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2021* 2.430 139
Onroerendezaakbelasting niet-woningen Nederland 2019 1.975 114
Onroerendezaakbelasting niet-woningen Nederland 2020 2.103 121
Onroerendezaakbelasting niet-woningen Nederland 2021* 2.228 127
Parkeerheffingen Nederland 2019 977 57
Parkeerheffingen Nederland 2020 848 49
Parkeerheffingen Nederland 2021* 907 52
Precariobelasting Nederland 2019 293 17
Precariobelasting Nederland 2020 280 16
Precariobelasting Nederland 2021* 282 16
Toeristenbelasting Nederland 2019 342 20
Toeristenbelasting Nederland 2020 211 12
Toeristenbelasting Nederland 2021* 240 14
Overige belastingen Nederland 2019 128 7
Overige belastingen Nederland 2020 126 7
Overige belastingen Nederland 2021* 127 7
Rioolheffing Nederland 2019 1.670 97
Rioolheffing Nederland 2020 1.702 98
Rioolheffing Nederland 2021* 1.736 99
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Nederland 2019 1.835 106
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Nederland 2020 1.995 115
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Nederland 2021* 2.182 125
Secretarieleges burgerzaken Nederland 2019 251 15
Secretarieleges burgerzaken Nederland 2020 194 11
Secretarieleges burgerzaken Nederland 2021* 240 14
Begraafplaatsrechten Nederland 2019 115 7
Begraafplaatsrechten Nederland 2020 116 7
Begraafplaatsrechten Nederland 2021* 122 7
Leges wonen en bouwen Nederland 2019 598 35
Leges wonen en bouwen Nederland 2020 696 40
Leges wonen en bouwen Nederland 2021* 739 42
Overige leges Nederland 2019 134 8
Overige leges Nederland 2020 110 6
Overige leges Nederland 2021* 132 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 20 december 2022:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.