ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches SBI2008 Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
2 tot 10 werkzame personen Totaal, C-N en Q 2 76 32 14 25 10 13 42
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 0 81 26 12 23 9 14 42
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 24 83 64 21 28 9 19 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens