ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2018


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 5 36 15 30 12 15 43
2 tot 250 werkzame personen 4 35 15 29 12 15 43
2 werkzame personen 2 27 12 18 7 10 40
3 tot 5 werkzame personen 2 34 14 27 10 15 44
5 tot 10 werkzame personen 3 40 17 34 15 15 44
10 tot 20 werkzame personen 7 43 16 43 18 20 47
20 tot 50 werkzame personen 12 49 22 49 22 23 42
50 tot 100 werkzame personen 17 56 28 55 25 30 45
100 tot 250 werkzame personen 31 64 37 58 28 39 49
250 tot 500 werkzame personen 43 73 44 60 30 44 54
500 of meer werkzame personen 61 84 53 66 34 53 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens