Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC-1, landen, vanaf 1917

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC-1, landen, vanaf 1917

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro)
Totaal SITC Totaal landen 1917 440 373
Totaal SITC Totaal landen 1920 1.518 781
Totaal SITC Totaal landen 1930 1.101 784
Totaal SITC Totaal landen 1940 464 295
Totaal SITC Totaal landen 1950 3.544 2.436
Totaal SITC Totaal landen 1960 7.813 6.945
Totaal SITC Totaal landen 1970 22.055 19.341
Totaal SITC Totaal landen 1980 69.101 66.691
Totaal SITC Totaal landen 1990 104.236 108.536
Totaal SITC Totaal landen 2000 216.057 231.854
Totaal SITC Totaal landen 2010 331.914 371.549
Totaal SITC Totaal landen 2020 423.823 482.713
Totaal SITC Totaal landen 2021 527.055 589.202
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1917
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1920
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1930
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1940
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1950
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1960
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1970
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1980
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 1990
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2000 16.707 27.974
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2010 28.324 45.215
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2020 43.241 66.230
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2021 46.620 71.048
1 Dranken en tabak Totaal landen 1917
1 Dranken en tabak Totaal landen 1920
1 Dranken en tabak Totaal landen 1930
1 Dranken en tabak Totaal landen 1940
1 Dranken en tabak Totaal landen 1950
1 Dranken en tabak Totaal landen 1960
1 Dranken en tabak Totaal landen 1970
1 Dranken en tabak Totaal landen 1980
1 Dranken en tabak Totaal landen 1990
1 Dranken en tabak Totaal landen 2000 2.416 5.183
1 Dranken en tabak Totaal landen 2010 3.326 6.152
1 Dranken en tabak Totaal landen 2020 4.209 5.799
1 Dranken en tabak Totaal landen 2021 4.549 6.430
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1917
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1920
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1930
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1940
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1950
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1960
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1970
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1980
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 1990
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2000 8.653 11.724
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2010 13.344 19.078
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2020 15.958 22.754
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2021 20.056 29.161
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1917
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1920 152 10
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1930 89 50
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1940 32 16
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1950 350 168
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1960 1.020 812
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1970 2.395 2.065
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1980 16.476 14.782
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 1990 10.878 10.508
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2000 22.176 19.917
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2010 60.048 50.963
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2020 48.072 44.420
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2021 84.176 74.207
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1917
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1920
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1930
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1940
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1950
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1960
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1970
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1980
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 1990
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2000 1.047 1.377
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2010 2.686 3.017
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2020 5.706 4.160
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2021 7.102 5.235
5 Chemische producten Totaal landen 1917
5 Chemische producten Totaal landen 1920 72 45
5 Chemische producten Totaal landen 1930 54 41
5 Chemische producten Totaal landen 1940 29 17
5 Chemische producten Totaal landen 1950 157 186
5 Chemische producten Totaal landen 1960 517 580
5 Chemische producten Totaal landen 1970 1.722 2.493
5 Chemische producten Totaal landen 1980 5.766 10.191
5 Chemische producten Totaal landen 1990 10.926 18.422
5 Chemische producten Totaal landen 2000 24.096 36.067
5 Chemische producten Totaal landen 2010 51.036 70.645
5 Chemische producten Totaal landen 2020 59.487 88.891
5 Chemische producten Totaal landen 2021 75.970 110.475
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1917
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1920
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1930
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1940
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1950
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1960
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1970
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1980
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 1990
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2000 27.045 24.436
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2010 33.618 33.193
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2020 41.992 39.297
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2021 54.308 50.644
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1917
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1920 129 38
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1930 112 82
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1940 55 28
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1950 463 281
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1960 1.664 1.283
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1970 5.240 3.539
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1980 13.378 11.218
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 1990 32.267 25.610
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2000 86.019 79.469
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2010 100.148 106.479
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2020 143.847 147.396
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2021 161.052 167.067
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1917
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1920
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1930
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1940
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1950
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1960
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1970
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1980
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 1990
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2000 27.667 25.225
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2010 37.823 34.644
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2020 60.647 61.498
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2021 72.640 72.913
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1917
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1920
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1930
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1940
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1950
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1960
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1970
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1980
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 1990
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2000 231 483
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2010 1.561 2.163
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2020 663 2.267
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2021 582 2.022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een historische tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), werelddelen en een aantal landen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1917.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2022:
De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor mei 2021 bleek een klein deel van de broninformatie onterecht niet te zijn meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.