ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2018


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2018. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2017. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 komen in december 2019 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2018

Bedrijfsgrootte Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) 3D-printingUitgevoerd (% van bedrijven) RoboticaGebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenIncident opgetreden (% van bedrijven) ICT-veiligheidOptreden van ICT veiligheidsincidentenKosten gehad aan ICT-incident (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen 76 94 49 5 7 22 48 21 24 46
10 tot 20 werkzame personen 71 93 43 3 4 16 43 18 20 47
20 tot 50 werkzame personen 73 94 49 5 7 22 49 22 23 42
50 tot 100 werkzame personen 73 96 56 6 10 28 55 25 30 45
100 tot 250 werkzame personen 75 97 64 7 18 37 58 28 39 49
250 tot 500 werkzame personen 75 97 73 9 16 44 60 30 44 54
500 of meer werkzame personen 79 99 84 10 14 53 66 34 53 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens