Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2019-2060

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2019-2060

Leeftijd jongste kind Leeftijd referentiepersoon Perioden Huishoudens met kinderen (aantal)
Totaal over alle leeftijden Totaal 2019 2.602.060
Totaal over alle leeftijden Totaal 2020 2.607.177
Totaal over alle leeftijden Totaal 2030 2.642.887
Totaal over alle leeftijden Totaal 2040 2.726.889
Totaal over alle leeftijden Totaal 2050 2.779.712
Totaal over alle leeftijden Totaal 2060 2.784.662
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2019 391.063
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2020 387.953
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2030 418.859
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2040 456.531
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2050 438.710
Totaal over alle leeftijden 40 tot 45 jaar 2060 426.069
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2019 449.201
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2020 453.204
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2030 364.877
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2040 397.119
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2050 432.890
Totaal over alle leeftijden 50 tot 55 jaar 2060 415.679
Jonger dan 3 jaar Totaal 2019 459.966
Jonger dan 3 jaar Totaal 2020 466.577
Jonger dan 3 jaar Totaal 2030 547.311
Jonger dan 3 jaar Totaal 2040 535.202
Jonger dan 3 jaar Totaal 2050 521.297
Jonger dan 3 jaar Totaal 2060 559.552
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2019 66.637
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2020 66.916
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2030 84.113
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2040 84.620
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2050 81.764
Jonger dan 3 jaar 40 tot 45 jaar 2060 85.884
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2019 1.293
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2020 1.328
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2030 1.182
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2040 1.079
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2050 1.070
Jonger dan 3 jaar 50 tot 55 jaar 2060 1.144
3 tot 6 jaar Totaal 2019 305.318
3 tot 6 jaar Totaal 2020 301.610
3 tot 6 jaar Totaal 2030 348.476
3 tot 6 jaar Totaal 2040 358.727
3 tot 6 jaar Totaal 2050 340.420
3 tot 6 jaar Totaal 2060 353.892
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2019 85.195
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2020 84.506
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2030 105.065
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2040 111.668
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2050 106.519
3 tot 6 jaar 40 tot 45 jaar 2060 107.711
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2019 5.942
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2020 6.105
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2030 6.074
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2040 5.700
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2050 5.622
3 tot 6 jaar 50 tot 55 jaar 2060 5.880
6 tot 12 jaar Totaal 2019 546.713
6 tot 12 jaar Totaal 2020 543.216
6 tot 12 jaar Totaal 2030 520.755
6 tot 12 jaar Totaal 2040 608.272
6 tot 12 jaar Totaal 2050 586.580
6 tot 12 jaar Totaal 2060 570.077
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2019 167.251
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2020 166.084
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2030 169.899
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2040 202.687
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2050 193.636
6 tot 12 jaar 40 tot 45 jaar 2060 183.243
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2019 71.724
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2020 73.103
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2030 71.457
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2040 82.384
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2050 81.219
6 tot 12 jaar 50 tot 55 jaar 2060 81.712
12 tot 18 jaar Totaal 2019 563.744
12 tot 18 jaar Totaal 2020 558.228
12 tot 18 jaar Totaal 2030 491.158
12 tot 18 jaar Totaal 2040 556.446
12 tot 18 jaar Totaal 2050 586.320
12 tot 18 jaar Totaal 2060 550.067
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2019 64.113
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2020 62.612
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2030 53.572
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2040 55.534
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2050 54.594
12 tot 18 jaar 40 tot 45 jaar 2060 47.407
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2019 197.032
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2020 199.391
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2030 168.790
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2040 202.233
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2050 219.057
12 tot 18 jaar 50 tot 55 jaar 2060 208.750
18 jaar of ouder Totaal 2019 726.319
18 jaar of ouder Totaal 2020 737.546
18 jaar of ouder Totaal 2030 735.187
18 jaar of ouder Totaal 2040 668.242
18 jaar of ouder Totaal 2050 745.095
18 jaar of ouder Totaal 2060 751.074
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2019 7.867
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2020 7.835
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2030 6.210
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2040 2.022
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2050 2.197
18 jaar of ouder 40 tot 45 jaar 2060 1.824
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2019 173.210
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2020 173.277
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2030 117.374
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2040 105.723
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2050 125.922
18 jaar of ouder 50 tot 55 jaar 2060 118.193
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.