Prognose paren en eenouderhuishoudens naar kindertal, 2019-2060

Prognose paren en eenouderhuishoudens naar kindertal, 2019-2060

Leeftijd referentiepersoon Perioden Paar Totaal paren (aantal) Paar Geen kinderen (aantal) Paar 1 kind (aantal) Paar 2 kinderen (aantal) Paar 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal 2019 4.267.598 2.245.977 759.905 908.430 353.286 580.438 357.599 169.805 53.034
Totaal 2020 4.285.676 2.265.493 763.809 905.536 350.838 586.991 362.366 171.389 53.236
Totaal 2030 4.378.834 2.348.441 760.881 914.883 354.629 612.494 380.103 177.709 54.682
Totaal 2040 4.353.384 2.264.247 734.095 973.762 381.280 637.751 390.448 189.302 58.001
Totaal 2050 4.305.386 2.186.033 769.376 974.630 375.347 660.360 408.997 193.894 57.469
Totaal 2060 4.340.005 2.209.292 793.667 967.854 369.192 653.952 407.236 190.401 56.315
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van paren en eenouderhuishoudens in Nederland naar aantal thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Paar
Paren in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Totaal paren
Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen