Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2019-2060


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar huishoudensgrootte en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2019-2060

Huishoudensgrootte Leeftijd referentiepersoon Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
T001106 Totaal 2019 7.937.545
T001106 Totaal 2020 8.007.355
T001106 Totaal 2030 8.487.482
T001106 Totaal 2040 8.698.483
T001106 Totaal 2050 8.776.022
T001106 Totaal 2060 8.843.916
1011400 Totaal 2019 3.049.817
1011400 Totaal 2020 3.095.241
1011400 Totaal 2030 3.455.534
1011400 Totaal 2040 3.666.661
1011400 Totaal 2050 3.768.954
1011400 Totaal 2060 3.807.124
1011450 Totaal 2019 2.591.786
1011450 Totaal 2020 2.616.238
1011450 Totaal 2030 2.717.516
1011450 Totaal 2040 2.643.222
1011450 Totaal 2050 2.582.631
1011450 Totaal 2060 2.603.787
1011500 Totaal 2019 936.750
1011500 Totaal 2020 942.112
1011500 Totaal 2030 944.489
1011500 Totaal 2040 927.396
1011500 Totaal 2050 965.632
1011500 Totaal 2060 986.309
1011550 Totaal 2019 958.030
1011550 Totaal 2020 955.317
1011550 Totaal 2030 965.277
1011550 Totaal 2040 1.024.857
1011550 Totaal 2050 1.026.236
1011550 Totaal 2060 1.019.412
1011600 Totaal 2019 401.162
1011600 Totaal 2020 398.447
1011600 Totaal 2030 404.666
1011600 Totaal 2040 436.347
1011600 Totaal 2050 432.569
1011600 Totaal 2060 427.284
Bron: CBS.
Verklaring van tekens