Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2019-2060

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2019-2060

Huishoudensgrootte Leeftijd referentiepersoon Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
Totaal Totaal 2019 7.937.545
Totaal Totaal 2020 8.007.355
Totaal Totaal 2030 8.487.482
Totaal Totaal 2040 8.698.483
Totaal Totaal 2050 8.776.022
Totaal Totaal 2060 8.843.916
Eenpersoonshuishouden Totaal 2019 3.049.817
Eenpersoonshuishouden Totaal 2020 3.095.241
Eenpersoonshuishouden Totaal 2030 3.455.534
Eenpersoonshuishouden Totaal 2040 3.666.661
Eenpersoonshuishouden Totaal 2050 3.768.954
Eenpersoonshuishouden Totaal 2060 3.807.124
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2019 2.591.786
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2020 2.616.238
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2030 2.717.516
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2040 2.643.222
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2050 2.582.631
Meerpersoonshuishouden met 2 personen Totaal 2060 2.603.787
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2019 936.750
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2020 942.112
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2030 944.489
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2040 927.396
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2050 965.632
Meerpersoonshuishouden met 3 personen Totaal 2060 986.309
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2019 958.030
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2020 955.317
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2030 965.277
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2040 1.024.857
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2050 1.026.236
Meerpersoonshuishouden met 4 personen Totaal 2060 1.019.412
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2019 401.162
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2020 398.447
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2030 404.666
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2040 436.347
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2050 432.569
Meerpersoonshuishouden met >=5 personen Totaal 2060 427.284
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar huishoudensgrootte en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.