Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2019-2060


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van de bevolking van Nederland in huishoudens en particuliere huishoudens in Nederland. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Personen naar positie in het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden;
- Paren en eenouderhuishoudens naar kindertal;
- Huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2019-2060

Perioden Personen in huishoudensTotaal personen in huishoudens (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensTotaal personen in particuliere huish... (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensThuiswonend kind (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensAlleenstaand (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensSamenwonend (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensOuder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in huishoudensPersonen in particuliere huishoudensOverig lid huishouden (aantal) Personen in huishoudensPersonen in institutionele huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootteTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: grootteGemiddelde huishoudensgrootte (aantal)
2019 17.285.178 17.045.476 4.624.812 3.049.831 8.535.197 580.436 255.200 239.702 7.937.545 2,15
2020 17.378.054 17.142.779 4.635.884 3.095.246 8.571.349 586.996 253.304 235.275 8.007.354 2,14
2030 18.030.989 17.782.383 4.694.701 3.455.536 8.757.669 612.486 261.991 248.606 8.487.481 2,10
2040 18.421.007 18.137.800 4.852.944 3.666.681 8.706.772 637.755 273.648 283.207 8.698.484 2,09
2050 18.526.603 18.219.093 4.896.505 3.768.964 8.610.765 660.373 282.486 307.510 8.776.022 2,08
2060 18.623.140 18.307.421 4.875.311 3.807.137 8.680.013 653.958 291.002 315.719 8.843.915 2,07
Bron: CBS.
Verklaring van tekens