Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2018-2060

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2018-2060

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Sterftekans (kans) Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2018 0,00313 81,79
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2019 0,00300 81,98
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020 0,00288 82,15
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 0,00193 83,82
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 0,00130 85,38
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 0,00088 86,81
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 0,00059 88,10
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2018 0,00025 62,72
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2019 0,00024 62,89
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2020 0,00024 63,05
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2030 0,00018 64,60
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2040 0,00014 66,08
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2050 0,00011 67,45
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2060 0,00009 68,70
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2018 0,00074 43,13
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2019 0,00073 43,30
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2020 0,00071 43,45
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2030 0,00060 44,93
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2040 0,00050 46,37
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2050 0,00042 47,69
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2060 0,00035 48,91
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2018 0,00573 24,55
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2019 0,00559 24,69
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2020 0,00546 24,82
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2030 0,00436 26,10
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2040 0,00353 27,36
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2050 0,00287 28,55
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2060 0,00234 29,63
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2018 0,04221 9,26
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2019 0,04144 9,33
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2020 0,04085 9,39
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 0,03457 9,98
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 0,02843 10,67
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 0,02340 11,35
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 0,01929 12,02
Mannen 0 jaar 2018 0,00345 80,15
Mannen 0 jaar 2019 0,00332 80,35
Mannen 0 jaar 2020 0,00319 80,52
Mannen 0 jaar 2030 0,00219 82,09
Mannen 0 jaar 2040 0,00151 83,52
Mannen 0 jaar 2050 0,00103 84,85
Mannen 0 jaar 2060 0,00070 86,08
Mannen 20 jaar 2018 0,00033 61,12
Mannen 20 jaar 2019 0,00032 61,30
Mannen 20 jaar 2020 0,00031 61,46
Mannen 20 jaar 2030 0,00024 62,90
Mannen 20 jaar 2040 0,00019 64,24
Mannen 20 jaar 2050 0,00014 65,51
Mannen 20 jaar 2060 0,00011 66,70
Mannen 40 jaar 2018 0,00086 41,63
Mannen 40 jaar 2019 0,00084 41,80
Mannen 40 jaar 2020 0,00083 41,95
Mannen 40 jaar 2030 0,00070 43,32
Mannen 40 jaar 2040 0,00060 44,60
Mannen 40 jaar 2050 0,00051 45,81
Mannen 40 jaar 2060 0,00043 46,95
Mannen 60 jaar 2018 0,00654 23,16
Mannen 60 jaar 2019 0,00640 23,31
Mannen 60 jaar 2020 0,00629 23,44
Mannen 60 jaar 2030 0,00528 24,64
Mannen 60 jaar 2040 0,00445 25,76
Mannen 60 jaar 2050 0,00375 26,84
Mannen 60 jaar 2060 0,00316 27,86
Mannen 80 jaar 2018 0,05167 8,36
Mannen 80 jaar 2019 0,05064 8,44
Mannen 80 jaar 2020 0,04978 8,50
Mannen 80 jaar 2030 0,04206 9,13
Mannen 80 jaar 2040 0,03561 9,73
Mannen 80 jaar 2050 0,03010 10,33
Mannen 80 jaar 2060 0,02541 10,92
Vrouwen 0 jaar 2018 0,00279 83,36
Vrouwen 0 jaar 2019 0,00267 83,54
Vrouwen 0 jaar 2020 0,00255 83,74
Vrouwen 0 jaar 2030 0,00165 85,56
Vrouwen 0 jaar 2040 0,00108 87,26
Vrouwen 0 jaar 2050 0,00071 88,76
Vrouwen 0 jaar 2060 0,00047 90,08
Vrouwen 20 jaar 2018 0,00016 64,24
Vrouwen 20 jaar 2019 0,00016 64,41
Vrouwen 20 jaar 2020 0,00016 64,60
Vrouwen 20 jaar 2030 0,00012 66,30
Vrouwen 20 jaar 2040 0,00009 67,93
Vrouwen 20 jaar 2050 0,00007 69,38
Vrouwen 20 jaar 2060 0,00006 70,67
Vrouwen 40 jaar 2018 0,00062 44,55
Vrouwen 40 jaar 2019 0,00061 44,71
Vrouwen 40 jaar 2020 0,00060 44,90
Vrouwen 40 jaar 2030 0,00049 46,54
Vrouwen 40 jaar 2040 0,00040 48,14
Vrouwen 40 jaar 2050 0,00033 49,55
Vrouwen 40 jaar 2060 0,00027 50,81
Vrouwen 60 jaar 2018 0,00492 25,83
Vrouwen 60 jaar 2019 0,00479 25,97
Vrouwen 60 jaar 2020 0,00464 26,12
Vrouwen 60 jaar 2030 0,00346 27,53
Vrouwen 60 jaar 2040 0,00263 28,94
Vrouwen 60 jaar 2050 0,00201 30,21
Vrouwen 60 jaar 2060 0,00155 31,34
Vrouwen 80 jaar 2018 0,03438 9,92
Vrouwen 80 jaar 2019 0,03384 9,99
Vrouwen 80 jaar 2020 0,03331 10,07
Vrouwen 80 jaar 2030 0,02790 10,72
Vrouwen 80 jaar 2040 0,02210 11,50
Vrouwen 80 jaar 2050 0,01755 12,26
Vrouwen 80 jaar 2060 0,01396 12,98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2018-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2018 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2019 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.