Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2019-2060

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2019-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 17.285.137
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 17.377.973
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 18.030.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 18.419.768
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 18.524.719
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 18.620.615
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2019 3.792.844
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 3.773.522
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.766.335
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 3.976.519
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 3.951.294
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 3.914.103
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2019 10.177.500
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 10.213.418
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 10.030.071
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 9.639.174
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 9.804.039
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 9.904.327
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2019 3.314.793
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2020 3.391.033
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.233.950
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.804.075
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.769.385
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 4.802.185
Mannen Totaal leeftijd 2019 8.583.707
Mannen Totaal leeftijd 2020 8.633.279
Mannen Totaal leeftijd 2030 8.953.885
Mannen Totaal leeftijd 2040 9.109.639
Mannen Totaal leeftijd 2050 9.127.250
Mannen Totaal leeftijd 2060 9.161.377
Mannen 0 tot 20 jaar 2019 1.943.133
Mannen 0 tot 20 jaar 2020 1.933.349
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.931.896
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.039.556
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 2.026.755
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 2.007.928
Mannen 20 tot 65 jaar 2019 5.110.222
Mannen 20 tot 65 jaar 2020 5.129.136
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 5.035.283
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 4.836.774
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 4.920.713
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 4.970.862
Mannen 65 jaar of ouder 2019 1.530.352
Mannen 65 jaar of ouder 2020 1.570.794
Mannen 65 jaar of ouder 2030 1.986.706
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.233.309
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.179.782
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.182.587
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 8.701.431
Vrouwen Totaal leeftijd 2020 8.744.694
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 9.076.470
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.310.130
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.397.469
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 9.459.238
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2019 1.849.711
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 1.840.173
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.834.439
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.936.963
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 1.924.539
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.906.175
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2019 5.067.279
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 5.084.282
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 4.994.788
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 4.802.400
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 4.883.326
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 4.933.465
Vrouwen 65 jaar of ouder 2019 1.784.441
Vrouwen 65 jaar of ouder 2020 1.820.239
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.247.243
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.570.766
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.589.603
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.619.598
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2019-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2018 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2019 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.