Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers


Deze tabel bevat informatie (inclusief onzekerheidsmarges) over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei:
De resultaten van het 2e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio augustus 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Marges Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet en prijzenOmzet komende 3 mnd (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 mnd (%) WinstgevendheidWinstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal 27,6 18,3 5,9 3,7
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal 6,8 11,8 0,9 7,8
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 15,7 8,0 -4,7 -0,4
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal 2,0 9,4 -1,6 6,1
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal -54,3 -23,4 -65,5 -27,0
Waarde A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal 29,7 23,5 4,7 -4,3
Waarde A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal 9,7 10,5 4,0 6,1
Waarde A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal -2,6 -5,7 -17,4 -5,9
Waarde A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal 6,3 12,0 -10,5 -9,5
Waarde A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal -27,4 2,4 -59,5 -23,7
Waarde B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal -6,1 18,3 -18,6 51,6
Waarde B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 26,4 24,7 6,0 -15,6
Waarde B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal 19,4 0,1 -4,5 -34,5
Waarde B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal -9,2 5,5 2,5 22,6
Waarde B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal -73,9 -26,0 -51,4 -44,8
Waarde C Industrie 2019 2e kwartaal 13,8 9,8 4,0 3,3
Waarde C Industrie 2019 3e kwartaal -2,1 4,8 0,5 0,7
Waarde C Industrie 2019 4e kwartaal 14,1 3,1 -4,0 -7,2
Waarde C Industrie 2020 1e kwartaal 4,2 8,4 -0,5 -0,3
Waarde C Industrie 2020 2e kwartaal -50,3 -21,4 -65,6 -20,2
Waarde G Handel 2019 2e kwartaal 28,3 15,2 4,2 -0,4
Waarde G Handel 2019 3e kwartaal -0,7 11,6 0,9 4,6
Waarde G Handel 2019 4e kwartaal 24,9 9,2 -2,6 -0,9
Waarde G Handel 2020 1e kwartaal 0,2 9,3 1,5 7,7
Waarde G Handel 2020 2e kwartaal -47,4 -17,6 -55,8 -18,6
Waarde H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 31,4 17,0 6,4 -1,4
Waarde H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 3,8 4,2 1,0 18,3
Waarde H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 11,2 5,2 -0,8 -7,6
Waarde H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal -19,0 2,6 -4,0 3,5
Waarde H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal -62,6 -29,1 -61,5 -53,3
Waarde I Horeca 2019 2e kwartaal 43,1 30,6 7,5 1,8
Waarde I Horeca 2019 3e kwartaal 12,6 5,5 -3,9 11,4
Waarde I Horeca 2019 4e kwartaal -12,1 -8,7 -8,4 2,4
Waarde I Horeca 2020 1e kwartaal -17,4 -8,6 -6,9 -5,1
Waarde I Horeca 2020 2e kwartaal -88,9 -55,2 -86,4 -78,1
Waarde J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 26,0 16,2 9,9 8,2
Waarde J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 17,6 19,9 3,0 17,4
Waarde J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 32,1 17,9 13,4 3,3
Waarde J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 16,0 19,6 6,9 14,9
Waarde J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal -40,6 -16,2 -50,0 -10,8
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 9,2 12,2 -4,8 1,0
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 16,1 7,5 -4,2 0,0
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 3,7 6,1 -3,3 -2,1
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal -1,4 10,2 0,3 7,7
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal -35,1 -3,2 -46,9 -0,2
Waarde M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 16,6 21,9 5,0 5,7
Waarde M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal -1,7 21,3 3,9 6,1
Waarde M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 26,8 17,4 3,6 -2,0
Waarde M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 17,2 22,0 6,0 15,0
Waarde M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -62,7 -19,8 -65,4 -20,9
Waarde N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 29,7 25,7 9,9 6,6
Waarde N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 16,8 15,6 5,3 5,6
Waarde N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 4,1 12,4 -4,7 7,4
Waarde N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 15,0 13,3 2,5 4,1
Waarde N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -68,7 -35,0 -77,5 -37,0
Waarde R Cultuur, sport en recreatie 2019 2e kwartaal 11,3 19,2 2,1 -0,1
Waarde R Cultuur, sport en recreatie 2019 3e kwartaal -11,7 12,1 -0,5 9,5
Waarde R Cultuur, sport en recreatie 2019 4e kwartaal 2,2 7,1 -9,3 6,3
Waarde R Cultuur, sport en recreatie 2020 1e kwartaal -11,3 14,1 -0,8 -0,9
Waarde R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal -82,4 -38,4 -88,6 -48,3
Waarde S Overige dienstverlening 2019 2e kwartaal 1,3 5,8 -4,8 -1,9
Waarde S Overige dienstverlening 2019 3e kwartaal -2,4 -2,0 -3,4 -5,2
Waarde S Overige dienstverlening 2019 4e kwartaal -0,2 -1,4 -0,6 -7,6
Waarde S Overige dienstverlening 2020 1e kwartaal 12,6 0,6 4,6 6,3
Waarde S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal -76,1 -37,6 -74,4 -40,2
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal 26,4 17,2 5,1 2,5
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal 5,5 10,8 0,1 6,6
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 14,4 7,0 -5,7 -1,6
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal 0,6 8,2 -2,6 4,8
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal -55,8 -24,6 -66,8 -28,4
Ondergrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal 21,7 16,4 -1,0 -10,8
Ondergrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal 2,8 4,4 -1,4 -1,0
Ondergrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal -11,1 -12,6 -24,1 -12,8
Ondergrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal -0,4 6,0 -16,5 -16,6
Ondergrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal -36,4 -4,4 -66,1 -31,6
Ondergrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal -25,1 9,8 -34,9 35,9
Ondergrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 9,5 8,8 1,8 -42,3
Ondergrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal -3,4 -8,7 -12,0 -54,8
Ondergrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal -22,5 -7,6 -5,9 1,5
Ondergrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal -83,8 -36,4 -64,1 -59,6
Ondergrens 95%-interval C Industrie 2019 2e kwartaal 11,8 8,0 2,7 1,4
Ondergrens 95%-interval C Industrie 2019 3e kwartaal -4,4 3,2 -0,9 -1,6
Ondergrens 95%-interval C Industrie 2019 4e kwartaal 12,0 1,5 -5,5 -9,2
Ondergrens 95%-interval C Industrie 2020 1e kwartaal 1,7 6,3 -2,1 -3,0
Ondergrens 95%-interval C Industrie 2020 2e kwartaal -53,0 -23,7 -67,6 -22,7
Ondergrens 95%-interval G Handel 2019 2e kwartaal 24,8 12,5 1,9 -3,6
Ondergrens 95%-interval G Handel 2019 3e kwartaal -4,2 9,0 -1,2 1,4
Ondergrens 95%-interval G Handel 2019 4e kwartaal 21,2 6,5 -4,9 -3,8
Ondergrens 95%-interval G Handel 2020 1e kwartaal -3,6 6,7 -0,9 4,5
Ondergrens 95%-interval G Handel 2020 2e kwartaal -51,4 -20,7 -59,0 -22,5
Ondergrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 27,2 13,5 3,2 -6,0
Ondergrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal -0,5 0,4 -1,9 13,9
Ondergrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 6,1 1,9 -4,9 -12,4
Ondergrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal -23,7 -0,9 -7,3 -1,2
Ondergrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal -68,5 -32,9 -67,2 -57,9
Ondergrens 95%-interval I Horeca 2019 2e kwartaal 36,3 24,5 1,6 -4,9
Ondergrens 95%-interval I Horeca 2019 3e kwartaal 5,6 -0,7 -9,0 4,5
Ondergrens 95%-interval I Horeca 2019 4e kwartaal -19,6 -15,6 -13,7 -4,8
Ondergrens 95%-interval I Horeca 2020 1e kwartaal -24,8 -14,3 -12,6 -12,5
Ondergrens 95%-interval I Horeca 2020 2e kwartaal -94,3 -61,4 -91,4 -83,8
Ondergrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 21,2 10,4 6,7 2,9
Ondergrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 12,1 14,4 -0,2 12,8
Ondergrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 27,1 12,5 9,9 -1,4
Ondergrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 9,4 12,8 2,1 9,0
Ondergrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal -47,5 -22,3 -55,7 -17,1
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 1,0 5,9 -9,9 -4,7
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 8,0 1,1 -8,8 -6,6
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal -3,5 0,2 -8,5 -8,9
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal -9,6 2,6 -4,2 0,1
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal -45,3 -11,4 -55,8 -7,7
Ondergrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 13,1 18,6 2,7 2,3
Ondergrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal -5,4 17,9 1,8 2,8
Ondergrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 23,2 14,2 1,1 -5,6
Ondergrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 13,0 18,4 2,9 11,0
Ondergrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -66,4 -23,2 -68,9 -25,1
Ondergrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 26,3 22,4 7,4 3,2
Ondergrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 13,3 12,7 3,2 2,2
Ondergrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 0,1 9,0 -7,6 3,5
Ondergrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 10,9 9,0 -0,7 0,3
Ondergrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -72,8 -38,7 -80,7 -41,3
Ondergrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 2e kwartaal 4,5 13,7 -1,4 -5,3
Ondergrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 3e kwartaal -18,6 6,6 -3,8 3,6
Ondergrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 4e kwartaal -5,4 1,0 -13,3 -0,4
Ondergrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2020 1e kwartaal -18,1 8,8 -4,3 -6,8
Ondergrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal -87,6 -44,6 -92,9 -56,0
Ondergrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 2e kwartaal -6,3 -2,0 -11,1 -8,9
Ondergrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 3e kwartaal -9,3 -9,4 -9,0 -11,3
Ondergrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 4e kwartaal -7,3 -7,7 -6,3 -14,5
Ondergrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2020 1e kwartaal 4,9 -6,5 -1,8 -1,2
Ondergrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal -82,6 -45,2 -80,5 -48,8
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal 28,8 19,4 6,8 4,8
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal 8,0 12,8 1,7 9,0
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 17,0 9,1 -3,8 0,8
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal 3,4 10,5 -0,7 7,4
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal -52,9 -22,2 -64,3 -25,6
Bovengrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 2e kwartaal 37,8 30,6 10,3 2,2
Bovengrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 3e kwartaal 16,7 16,5 9,3 13,2
Bovengrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal 5,8 1,2 -10,8 1,0
Bovengrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal 13,0 18,0 -4,4 -2,4
Bovengrens 95%-interval A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal -18,3 9,1 -52,9 -15,9
Bovengrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal 12,9 26,8 -2,3 67,3
Bovengrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 43,3 40,6 10,2 11,2
Bovengrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal 42,3 9,0 3,0 -14,2
Bovengrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal 4,1 18,5 10,9 43,7
Bovengrens 95%-interval B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal -64,0 -15,6 -38,8 -30,1
Bovengrens 95%-interval C Industrie 2019 2e kwartaal 15,9 11,7 5,4 5,2
Bovengrens 95%-interval C Industrie 2019 3e kwartaal 0,2 6,5 1,9 2,9
Bovengrens 95%-interval C Industrie 2019 4e kwartaal 16,3 4,7 -2,6 -5,2
Bovengrens 95%-interval C Industrie 2020 1e kwartaal 6,7 10,5 1,1 2,3
Bovengrens 95%-interval C Industrie 2020 2e kwartaal -47,5 -19,2 -63,7 -17,7
Bovengrens 95%-interval G Handel 2019 2e kwartaal 31,7 17,8 6,6 2,8
Bovengrens 95%-interval G Handel 2019 3e kwartaal 2,8 14,1 3,1 7,7
Bovengrens 95%-interval G Handel 2019 4e kwartaal 28,5 11,9 -0,3 2,1
Bovengrens 95%-interval G Handel 2020 1e kwartaal 4,0 12,0 4,0 11,0
Bovengrens 95%-interval G Handel 2020 2e kwartaal -43,5 -14,6 -52,5 -14,7
Bovengrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 35,7 20,5 9,6 3,2
Bovengrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 8,1 7,9 3,9 22,6
Bovengrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 16,3 8,5 3,4 -2,7
Bovengrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal -14,3 6,2 -0,7 8,2
Bovengrens 95%-interval H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal -56,7 -25,3 -55,7 -48,8
Bovengrens 95%-interval I Horeca 2019 2e kwartaal 49,8 36,8 13,3 8,6
Bovengrens 95%-interval I Horeca 2019 3e kwartaal 19,7 11,7 1,1 18,3
Bovengrens 95%-interval I Horeca 2019 4e kwartaal -4,6 -1,8 -3,2 9,5
Bovengrens 95%-interval I Horeca 2020 1e kwartaal -10,0 -2,8 -1,1 2,3
Bovengrens 95%-interval I Horeca 2020 2e kwartaal -83,6 -49,0 -81,4 -72,3
Bovengrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 30,7 21,9 13,1 13,4
Bovengrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 23,1 25,4 6,2 22,0
Bovengrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 37,1 23,4 17,0 8,0
Bovengrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 22,6 26,4 11,7 20,7
Bovengrens 95%-interval J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal -33,7 -10,0 -44,3 -4,6
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 17,4 18,5 0,2 6,6
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 24,2 13,9 0,4 6,5
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 10,9 12,0 1,9 4,8
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal 6,9 17,8 4,8 15,2
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal -24,9 4,9 -37,9 7,4
Bovengrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 20,2 25,1 7,4 9,2
Bovengrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 1,9 24,6 6,1 9,4
Bovengrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 30,4 20,6 6,0 1,5
Bovengrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 21,3 25,6 9,0 18,9
Bovengrens 95%-interval M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -58,9 -16,4 -61,9 -16,7
Bovengrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 33,2 28,9 12,3 9,9
Bovengrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal 20,2 18,5 7,3 8,9
Bovengrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 8,1 15,8 -1,7 11,3
Bovengrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 19,0 17,7 5,7 7,8
Bovengrens 95%-interval N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal -64,7 -31,3 -74,3 -32,8
Bovengrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 2e kwartaal 18,1 24,7 5,5 5,2
Bovengrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 3e kwartaal -4,8 17,7 2,8 15,5
Bovengrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2019 4e kwartaal 9,8 13,2 -5,2 13,0
Bovengrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2020 1e kwartaal -4,5 19,5 2,6 4,9
Bovengrens 95%-interval R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal -77,1 -32,2 -84,4 -40,7
Bovengrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 2e kwartaal 8,9 13,5 1,5 5,1
Bovengrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 3e kwartaal 4,5 5,4 2,2 0,9
Bovengrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2019 4e kwartaal 6,9 4,8 5,2 -0,8
Bovengrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2020 1e kwartaal 20,2 7,7 11,0 13,8
Bovengrens 95%-interval S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal -69,6 -30,0 -68,3 -31,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens