Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

Wijken en buurten Groenvoorzieningen (min. 1 hectare) Semi-openbaar groen Afstand tot verblijfsrecreatief terrein (km)
Nederland 3,8
Aa en Hunze 1,6
Wijk 00 Annen 1,7
Annen 1,7
Verspreide huizen Annen 1,1
Wijk 01 Eext 1,7
Eext 1,8
Verspreide huizen Eext 0,5
Wijk 02 Anloo 0,5
Anloo 0,6
Verspreide huizen Anloo 0,2
Wijk 03 Gasteren 3,5
Gasteren 3,5
Verspreide huizen Gasteren 3,0
Wijk 04 Anderen 1,5
Anderen 1,6
Verspreide huizen Anderen 1,1
Wijk 05 Schipborg 0,6
Schipborg 0,6
Verspreide huizen Schipborg 0,9
Wijk 06 Eexterveen 2,9
Eexterveen 2,9
Verspreide huizen Eexterveen 4,0
Wijk 07 Spijkerboor 1,5
Spijkerboor 1,5
Verspreide huizen Spijkerboor .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen 2,4
Nieuw-Annerveen 2,4
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen .
Wijk 09 Oud-Annerveen 2,8
Oud-Annerveen 2,8
Verspreide huizen Oud-Annerveen .
Wijk 11 Annerveenschekanaal 3,3
Annerveenschekanaal 3,3
Verspreide huizen Annerveenschekanaal .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal 0,6
Eexterveenschekanaal 0,6
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal 0,0
Wijk 13 Eexterzandvoort 2,8
Eexterzandvoort 2,6
Verspreide huizen Eexterzandvoort 3,3
Wijk 14 Gasselte 0,6
Gasselte 0,6
Kostvlies 1,0
Verspreide huizen Gasselte 0,1
Wijk 15 Gasselternijveen 1,6
Gasselternijveen 1,6
Gasselterboerveen 2,4
Verspreide huizen Gasselternijveen .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond 2,3
Gasselternijveenschemond 2,3
Gasselterboerveenschemond 1,2
Verspr.h. Gasselternijveenschemond .
Wijk 17 Gieten 1,8
Gieten 1,8
Verspreide huizen Gieten 1,5
Wijk 18 Gieterveen 3,2
Gieterveen 3,6
Bonnerveen 3,9
Nieuwediep 1,6
Verspreide huizen Gieterveen 3,6
Wijk 19 Rolde 1,2
Rolde 1,2
Ballo 0,8
Nijlande 2,8
Deurze 2,3
Verspreide huizen Nooitgedacht 0,7
Verspreide huizen Rolde 1,7
Wijk 20 Grolloo 0,6
Grolloo 0,7
Schoonloo 0,3
Verspreide huizen Papenvoort 0,6
Verspreide huizen Grolloo 0,8
Wijk 21 Ekehaar 1,6
Ekehaar 1,5
Amen 0,4
Verspreide huizen Ekehaar 2,5
Aalburg 2,6
Wijk 00 Wijk en Aalburg 1,3
Wijk en Aalburg 1,1
Spijk 2,3
Verspreide huizen Wijk en Aalburg 2,6
Wijk 01 Veen 1,4
Veen 1,4
Verspreide huizen Veen 1,8
Wijk 02 Genderen 4,3
Genderen 4,3
Verspreide huizen Genderen 4,4
Wijk 03 Eethen 6,5
Eethen 6,6
Verspreide huizen Eethen 6,3
Wijk 04 Meeuwen 6,4
Meeuwen 6,5
Verspreide huizen Meeuwen 5,9
Wijk 05 Drongelen 5,3
Drongelen 4,8
Verspreide huizen Drongelen 6,0
Wijk 06 Babyloniënbroek 6,9
Babyloniënbroek 7,3
Verspreide huizen Babyloniënbroek 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2017. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2017

Wijzigingen per oktober 2022
In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers opgenomen voor de volgende onderwerpen:
Openbare groenvoorzieningen (min. 1 hectare)
- openbaar groen totaal
- park of plantsoen
- dagrecreatief terrein
- bos
- open natuurlijk terrein totaal
- open droog natuurlijk terrein
- open nat natuurlijk terrein

Semi-openbare groenvoorzieningen
- semi-openbaar groen totaal
- sportterrein
- volkstuin
- verblijfsrecreatief terrein
- begraafplaats

Overig groen
- recreatief binnenwater

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er worden voorlopig geen nieuwe cijfers meer verwacht voor deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen (min. 1 hectare)
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Met ingang van verslagjaar 2017 is de methode voor het berekenen van de nabijheid van groen gewijzigd: onder andere worden nu alleen voorzieningen met een minimale oppervlakte van 1 hectare meegeteld. Voor heel Nederland gemiddeld maakt deze methodewijziging nagenoeg geen verschil: ten opzichte van 2015 neemt de afstand tot groen toe met 0,1 kilometer. Maar op lokaal niveau (met name op de Waddeneilanden) kunnen de verschillen soms oplopen tot enkele tientallen kilometers.
Semi-openbaar groen
Terrein in gebruik als sportterrein, volkstuin, voor verblijfsrecreatie of als begraafplaats. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn.
Afstand tot verblijfsrecreatief terrein
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde terrein voor verblijfsrecreatie, berekend over de weg.

Verblijfsrecreatief terrein:
Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals camping, bungalowparken, jeugdherbergen en bijbehorende parkeerplaatsen. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.