Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Bedrijfstakken en sectoren Type kapitaalgoederen Perioden Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Totaal kapitaalgoederen 2022* 2.789.430
A-U Alle economische activiteiten Woningen 2022* 1.231.710
A-U Alle economische activiteiten Bedrijfsgebouwen 2022* 459.557
A-U Alle economische activiteiten Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 507.860
A-U Alle economische activiteiten Overdrachtskosten op grond 2022* 29.516
A-U Alle economische activiteiten Totaal vervoermiddelen 2022* 88.828
A-U Alle economische activiteiten Personenauto's 2022* 32.190
A-U Alle economische activiteiten Overige wegvervoermiddelen 2022* 17.198
A-U Alle economische activiteiten Treinen en trams 2022* 9.873
A-U Alle economische activiteiten Schepen 2022* 17.458
A-U Alle economische activiteiten Vliegtuigen 2022* 12.110
A-U Alle economische activiteiten Computers 2022* 15.252
A-U Alle economische activiteiten Telecommunicatie apparatuur 2022* 2.120
A-U Alle economische activiteiten Machines en installaties 2022* 234.719
A-U Alle economische activiteiten Overige materiële vaste activa 2022* 38.072
A-U Alle economische activiteiten In cultuur gebrachte activa 2022* 3.670
A-U Alle economische activiteiten Onderzoek en ontwikkeling 2022* 102.157
A-U Alle economische activiteiten Computerprogrammatuur en databanken 2022* 69.734
A-U Alle economische activiteiten Overige immateriële activa 2022* 6.236
Totale binnenlandse sectoren Totaal kapitaalgoederen 2022* 2.789.430
Totale binnenlandse sectoren Woningen 2022* 1.231.710
Totale binnenlandse sectoren Bedrijfsgebouwen 2022* 459.557
Totale binnenlandse sectoren Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 507.860
Totale binnenlandse sectoren Overdrachtskosten op grond 2022* 29.516
Totale binnenlandse sectoren Totaal vervoermiddelen 2022* 88.828
Totale binnenlandse sectoren Personenauto's 2022* 32.190
Totale binnenlandse sectoren Overige wegvervoermiddelen 2022* 17.198
Totale binnenlandse sectoren Treinen en trams 2022* 9.873
Totale binnenlandse sectoren Schepen 2022* 17.458
Totale binnenlandse sectoren Vliegtuigen 2022* 12.110
Totale binnenlandse sectoren Computers 2022* 15.252
Totale binnenlandse sectoren Telecommunicatie apparatuur 2022* 2.120
Totale binnenlandse sectoren Machines en installaties 2022* 234.719
Totale binnenlandse sectoren Overige materiële vaste activa 2022* 38.072
Totale binnenlandse sectoren In cultuur gebrachte activa 2022* 3.670
Totale binnenlandse sectoren Onderzoek en ontwikkeling 2022* 102.157
Totale binnenlandse sectoren Computerprogrammatuur en databanken 2022* 69.734
Totale binnenlandse sectoren Overige immateriële activa 2022* 6.236
Niet-financiële vennootschappen Totaal kapitaalgoederen 2022* 1.052.880
Niet-financiële vennootschappen Woningen 2022* 209.933
Niet-financiële vennootschappen Bedrijfsgebouwen 2022* 250.150
Niet-financiële vennootschappen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 154.222
Niet-financiële vennootschappen Overdrachtskosten op grond 2022* 10.333
Niet-financiële vennootschappen Totaal vervoermiddelen 2022* 76.426
Niet-financiële vennootschappen Personenauto's 2022* 27.423
Niet-financiële vennootschappen Overige wegvervoermiddelen 2022* 13.054
Niet-financiële vennootschappen Treinen en trams 2022* 9.697
Niet-financiële vennootschappen Schepen 2022* 14.720
Niet-financiële vennootschappen Vliegtuigen 2022* 11.532
Niet-financiële vennootschappen Computers 2022* 8.868
Niet-financiële vennootschappen Telecommunicatie apparatuur 2022* 1.445
Niet-financiële vennootschappen Machines en installaties 2022* 195.822
Niet-financiële vennootschappen Overige materiële vaste activa 2022* 27.023
Niet-financiële vennootschappen In cultuur gebrachte activa 2022* 282
Niet-financiële vennootschappen Onderzoek en ontwikkeling 2022* 67.900
Niet-financiële vennootschappen Computerprogrammatuur en databanken 2022* 44.874
Niet-financiële vennootschappen Overige immateriële activa 2022* 5.599
Financiële instellingen Totaal kapitaalgoederen 2022* 54.650
Financiële instellingen Woningen 2022* 25.613
Financiële instellingen Bedrijfsgebouwen 2022* 9.488
Financiële instellingen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 63
Financiële instellingen Overdrachtskosten op grond 2022* 5.453
Financiële instellingen Totaal vervoermiddelen 2022* 424
Financiële instellingen Personenauto's 2022* 375
Financiële instellingen Overige wegvervoermiddelen 2022* 49
Financiële instellingen Treinen en trams 2022* 0
Financiële instellingen Schepen 2022* 0
Financiële instellingen Vliegtuigen 2022* 0
Financiële instellingen Computers 2022* 1.657
Financiële instellingen Telecommunicatie apparatuur 2022* 84
Financiële instellingen Machines en installaties 2022* 272
Financiële instellingen Overige materiële vaste activa 2022* 544
Financiële instellingen In cultuur gebrachte activa 2022* 0
Financiële instellingen Onderzoek en ontwikkeling 2022* 3.993
Financiële instellingen Computerprogrammatuur en databanken 2022* 7.048
Financiële instellingen Overige immateriële activa 2022* 13
Overheid Totaal kapitaalgoederen 2022* 521.695
Overheid Woningen 2022* 4.362
Overheid Bedrijfsgebouwen 2022* 100.368
Overheid Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 346.913
Overheid Overdrachtskosten op grond 2022* 1.450
Overheid Totaal vervoermiddelen 2022* 3.581
Overheid Personenauto's 2022* 855
Overheid Overige wegvervoermiddelen 2022* 1.524
Overheid Treinen en trams 2022* 176
Overheid Schepen 2022* 513
Overheid Vliegtuigen 2022* 514
Overheid Computers 2022* 3.405
Overheid Telecommunicatie apparatuur 2022* 375
Overheid Machines en installaties 2022* 17.867
Overheid Overige materiële vaste activa 2022* 4.668
Overheid In cultuur gebrachte activa 2022* 0
Overheid Onderzoek en ontwikkeling 2022* 26.505
Overheid Computerprogrammatuur en databanken 2022* 12.200
Overheid Overige immateriële activa 2022* 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totaal kapitaalgoederen 2022* 1.160.209
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Woningen 2022* 991.802
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Bedrijfsgebouwen 2022* 99.551
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2022* 6.662
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overdrachtskosten op grond 2022* 12.279
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.