Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Wijken en buurten Totale oppervlakte (ha) Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) Verkeersterrein Wegverkeersterrein (ha) Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) Bebouwd terrein Woonterrein (ha) Bebouwd terrein Terrein voor detailhandel en horeca (ha) Recreatieterrein Park en plantsoen (ha) Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) Binnenwater Totaal binnenwater (ha)
Nederland 4.154.303 115.563 104.402 361.526 235.839 11.437 30.819 2.236.317 498.956 371.941
Aa en Hunze 27.888 609 609 953 751 13 26 18.751 6.605 279
Wijk 00 Annen 1.478 35 35 117 105 1 5 1.227 63 13
Annen 252 7 7 110 102 1 5 118 4 0
Verspreide huizen Annen 1.226 28 28 8 3 0 0 1.109 59 13
Wijk 01 Eext 1.789 45 45 51 48 0 0 1.145 471 7
Eext 171 7 7 47 47 0 0 104 4 1
Verspreide huizen Eext 1.618 38 38 4 0 0 0 1.041 468 6
Wijk 02 Anloo 816 15 15 16 16 0 0 494 280 1
Anloo 57 2 2 14 14 0 0 36 0 0
Verspreide huizen Anloo 759 12 12 1 1 0 0 457 280 1
Wijk 03 Gasteren 914 13 13 20 20 0 0 669 203 8
Gasteren 54 2 2 19 19 0 0 23 8 0
Verspreide huizen Gasteren 860 10 10 0 0 0 0 646 195 8
Wijk 04 Anderen 1.106 23 23 9 9 0 0 818 243 1
Anderen 43 2 2 8 8 0 0 30 0 0
Verspreide huizen Anderen 1.063 22 22 1 1 0 0 788 243 1
Wijk 05 Schipborg 592 14 14 20 20 0 0 192 341 7
Schipborg 97 6 6 20 20 0 0 39 25 1
Verspreide huizen Schipborg 495 8 8 0 0 0 0 153 316 6
Wijk 06 Eexterveen 654 17 17 10 10 0 0 603 8 10
Eexterveen 127 8 8 10 10 0 0 105 1 0
Verspreide huizen Eexterveen 527 10 10 0 0 0 0 498 7 10
Wijk 07 Spijkerboor 38 3 3 4 4 0 0 29 1 1
Spijkerboor 23 2 2 4 4 0 0 16 1 1
Verspreide huizen Spijkerboor 15 1 1 0 0 0 0 14 0 0
Wijk 08 Nieuw-Annerveen 367 4 4 0 0 0 0 357 2 5
Nieuw-Annerveen 46 3 3 0 0 0 0 43 0 0
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen 321 1 1 0 0 0 0 314 2 4
Wijk 09 Oud-Annerveen 203 5 5 0 0 0 0 167 15 6
Oud-Annerveen 27 2 2 0 0 0 0 25 0 0
Verspreide huizen Oud-Annerveen 176 3 3 0 0 0 0 142 15 6
Wijk 11 Annerveenschekanaal 325 10 10 15 15 0 0 284 1 4
Annerveenschekanaal 62 7 7 15 15 0 0 35 0 3
Verspreide huizen Annerveenschekanaal 263 3 3 0 0 0 0 250 1 1
Wijk 12 Eexterveenschekanaal 280 10 10 9 8 0 0 244 0 4
Eexterveenschekanaal 65 7 7 8 8 0 0 40 0 4
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal 216 3 3 0 0 0 0 204 0 0
Wijk 13 Eexterzandvoort 665 16 16 1 1 0 0 593 46 9
Eexterzandvoort 74 4 4 1 1 0 0 69 0 0
Verspreide huizen Eexterzandvoort 591 12 12 0 0 0 0 524 46 9
Wijk 14 Gasselte 2.010 49 49 57 44 2 0 1.030 614 70
Gasselte 334 13 13 50 44 2 0 162 67 0
Kostvlies 54 3 3 0 0 0 0 45 2 1
Verspreide huizen Gasselte 1.621 33 33 7 0 0 0 823 545 69
Wijk 15 Gasselternijveen 597 11 11 89 74 0 1 382 86 11
Gasselternijveen 199 9 9 86 73 0 1 56 27 2
Gasselterboerveen 37 1 1 0 0 0 0 35 0 0
Verspreide huizen Gasselternijveen 362 0 0 3 0 0 0 291 59 9
Wijk 16 Gasselternijveenschemond 1.167 22 22 39 28 0 0 851 235 5
Gasselternijveenschemond 229 11 11 33 28 0 0 139 42 1
Gasselterboerveenschemond 56 3 3 0 0 0 0 51 0 1
Verspr.h. Gasselternijveenschemond 882 8 8 6 0 0 0 662 193 4
Wijk 17 Gieten 2.474 75 75 199 142 6 18 1.713 416 16
Gieten 407 20 20 191 142 6 17 150 3 0
Verspreide huizen Gieten 2.068 55 55 8 0 0 0 1.563 413 16
Wijk 18 Gieterveen 1.707 43 42 43 32 0 0 1.590 9 16
Gieterveen 67 3 3 26 23 0 0 35 2 0
Bonnerveen 61 3 3 0 0 0 0 58 0 0
Nieuwediep 106 9 9 14 10 0 0 82 0 1
Verspreide huizen Gieterveen 1.473 28 28 4 0 0 0 1.415 7 15
Wijk 19 Rolde 3.521 83 83 187 132 2 2 2.338 795 19
Rolde 333 15 15 142 131 2 2 119 38 0
Ballo 49 3 3 0 0 0 0 43 4 0
Nijlande 23 2 2 0 0 0 0 21 0 0
Deurze 50 3 3 0 0 0 0 45 0 0
Verspreide huizen Nooitgedacht 932 17 17 38 0 0 0 717 90 11
Verspreide huizen Rolde 2.134 44 44 7 0 0 0 1.394 663 7
Wijk 20 Grolloo 5.226 75 75 53 34 2 0 2.515 2.404 61
Grolloo 76 4 4 26 26 0 0 39 0 0
Schoonloo 72 4 4 10 8 2 0 38 17 0
Verspreide huizen Papenvoort 598 10 10 10 0 0 0 329 242 4
Verspreide huizen Grolloo 4.480 56 56 8 0 0 0 2.109 2.145 57
Wijk 21 Ekehaar 1.960 42 42 12 10 0 0 1.507 372 6
Ekehaar 37 2 2 12 10 0 0 23 0 0
Amen 47 3 3 0 0 0 0 44 0 0
Verspreide huizen Ekehaar 1.875 37 37 0 0 0 0 1.441 372 6
Aalburg 5.317 150 150 320 231 6 4 4.335 148 277
Wijk 00 Wijk en Aalburg 1.301 44 44 127 96 6 0 1.041 4 63
Wijk en Aalburg 247 8 8 110 91 3 0 90 0 21
Spijk 285 9 9 9 4 1 0 236 0 28
Verspreide huizen Wijk en Aalburg 768 26 26 8 1 1 0 715 4 14
Wijk 01 Veen 543 15 15 88 54 0 1 318 0 80
Veen 226 5 5 70 54 0 1 48 0 78
Verspreide huizen Veen 317 9 9 17 0 0 0 270 0 2
Wijk 02 Genderen 670 23 23 53 38 0 0 551 15 23
Genderen 153 6 6 46 38 0 0 100 0 0
Verspreide huizen Genderen 517 17 17 7 0 0 0 451 15 23
Wijk 03 Eethen 783 22 22 25 20 0 0 714 0 14
Eethen 38 4 4 20 18 0 0 13 0 0
Verspreide huizen Eethen 745 18 18 4 2 0 0 701 0 14
Wijk 04 Meeuwen 600 17 17 18 13 0 2 537 3 22
Meeuwen 50 2 2 16 13 0 1 30 0 0
Verspreide huizen Meeuwen 550 14 14 2 0 0 1 507 3 22
Wijk 05 Drongelen 604 14 14 7 6 0 0 510 0 67
Drongelen 36 2 2 6 6 0 0 22 0 4
Verspreide huizen Drongelen 569 12 12 1 0 0 0 488 0 62
Wijk 06 Babyloniënbroek 816 15 15 2 2 0 0 664 127 7
Babyloniënbroek 133 4 4 2 2 0 0 125 0 2
Verspreide huizen Babyloniënbroek 682 11 11 0 0 0 0 539 127 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2015. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2018:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van Nederland.
Verkeersterrein
Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
Totaal verkeersterrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
Wegverkeersterrein
Terrein in gebruik voor vervoer en transport over het hoofdwegennetwerk.

Tot wegverkeersterrein wordt gerekend:
- wegen die volgens de TOP10vector specificatie de functie van vervoersader hebben (aaneensluitingen van de TOP10Vectorcodes: 200, 208, 210, 220, 230, 234, 240, 244, 250, 280, 287, 290, 300, 310, 314, 320,324, 330, 334);
- groen in aansluitingen van wegen en binnen klaverbladen;
- parkeerplaats;
- busstation;
- benzinestation;
- opslagplaats van onder andere Rijks- en Provinciale Waterstaat voor onderhoud.

Niet tot wegverkeersterrein wordt gerekend:
- ingesloten groen groter dan 1 ha in gebruik als landbouwgrond of bos;
- ingesloten water groter dan 1 ha;
- hoofdweg in aanbouw.

Ondergrens: Geen, moet echter wel deel uitmaken van het wegennetwerk.
Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
Totaal bebouwd terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
Woonterrein
Terrein dat voornamelijk voor het wonen bestemd is, inclusief primaire woonvoorzieningen.

Tot woonterrein worden gerekend:
- terrein met bestemming wonen;
- primaire voorzieningen als (buurt)winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs;
- bijkantoren van onder andere banken;
- groenvoorziening kleiner dan 1 hectare;
- straten en parkeerplaatsen;
- erven, tuinen;
- trapveldjes en speelplaatsen;
- woonwagenkamp (exclusief wrakkenopslagplaatsen > 0,1 hectare).

Wanneer woonwijken in bos zijn gelegen, wordt het gehele terrein als woongebied aangemerkt indien er van een stratenpatroon sprake is.
Terrein voor detailhandel en horeca
Terrein in gebruik voor geconcentreerde detailhandel en horeca activiteiten.

Tot terrein voor detailhandel en horeca wordt gerekend:
- winkelcentrum, veelal gelegen in en/of aan voetgangersgebied (ook al wordt daarboven gewoond);
- goederenmarkt;
- terrein met bedrijven in de horecasector;
- bijbehorende parkeerterreinen

Door nieuwe en betere bronnen zijn de cijfers voor deze categorie per 2003 verbeterd. Dit heeft wel gevolgen voor de vergelijkbaarheid in de tijd.
Recreatieterrein
Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
Park en plantsoen
Terrein met groenvoorziening in gebruik voor ontspanning.

Tot park en plantsoen wordt gerekend:
- terrein voor het publiek opengesteld bestaande uit gazons, speel- en ligweiden, paden, bosschages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen;
- groenstroken

Delen van het park die zijn te typeren als bos (ook indien groter dan 1hectare) worden als park of plantsoen geclassificeerd.
Bij de inventarisatie van 2003 is extra nadruk gelegd bij het in kaart brengen van parken en plantsoenen.
Dit heeft geresulteerd in kwalitatief betere cijfers.
Agrarisch terrein
Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
Totaal agrarisch terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
Totaal bos en open natuurlijk terrein
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
Binnenwater
Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats,vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
Totaal binnenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.