Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2015. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2018:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Wijken en buurten Totale oppervlakte (ha) VerkeersterreinTotaal verkeersterrein (ha) VerkeersterreinWegverkeersterrein (ha) Bebouwd terreinTotaal bebouwd terrein (ha) Bebouwd terreinWoonterrein (ha) Bebouwd terreinTerrein voor detailhandel en horeca (ha) RecreatieterreinPark en plantsoen (ha) Agrarisch terreinTotaal agrarisch terrein (ha) Bos en open natuurlijk terreinTotaal bos en open natuurlijk terrein (ha) BinnenwaterTotaal binnenwater (ha)
Nederland 4.154.303 115.563 104.402 361.526 235.839 11.437 30.819 2.236.317 498.956 371.941
Delfzijl 22.750 388 360 1.124 598 26 157 10.392 654 297
Strijen 5.770 155 152 196 125 3 3 4.312 303 731
Bron: CBS.
Verklaring van tekens