Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar 2010-2016

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar 2010-2016

Geslacht Startjaar Opleidingsrichting en sector startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diploma Totaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar 2012 Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 101.293 85.414 5.210 25.480 17.246 37.478 15.879
Totaal deelnemers startjaar 2012 01 Onderwijs Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.642 2.353 0 74 167 2.112 289
Totaal deelnemers startjaar 2012 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 6.733 5.558 6 579 588 4.385 1.175
Totaal deelnemers startjaar 2012 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 223 180 0 3 6 171 43
Totaal deelnemers startjaar 2012 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20.038 16.753 297 3.926 4.220 8.310 3.285
Totaal deelnemers startjaar 2012 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 255 216 0 3 37 176 39
Totaal deelnemers startjaar 2012 06 Informatica Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.769 3.025 16 724 930 1.355 744
Totaal deelnemers startjaar 2012 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 16.666 14.055 690 6.858 1.743 4.764 2.611
Totaal deelnemers startjaar 2012 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.593 4.052 196 1.198 1.030 1.628 541
Totaal deelnemers startjaar 2012 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 19.563 16.917 432 4.183 3.993 8.309 2.646
Totaal deelnemers startjaar 2012 10 Dienstverlening Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 22.815 19.126 491 7.848 4.523 6.264 3.689
Totaal deelnemers startjaar 2012 Onderwijsrichting onbekend Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.996 3.179 3.082 84 9 4 817
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector in het startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma en geslacht. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers met/zonder diploma
Totaal deelnemers startjaar
De totale groep deelnemers die in het startjaar voor het eerst in het middelbaar beroepsonderwijs zat.
Gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Niveau 1
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 1 is.
Niveau 2
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 2 is.
Niveau 3
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 3 is.
Niveau 4
Aantal deelnemers waarvan het eerst behaalde diploma in het middelbaar beroepsonderwijs een diploma op niveau 4 is.
Niet-gediplomeerden
Aantal deelnemers dat (nog) geen diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.