Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector in het startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma en geslacht. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vijf jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na drie jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2021.

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Geslacht Startjaar Opleidingsrichting en sector startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar 2012 Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 101.293 85.414 5.210 25.480 17.246 37.478 15.879
Totaal deelnemers startjaar 2012 01 Onderwijs Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.642 2.353 0 74 167 2.112 289
Totaal deelnemers startjaar 2012 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 6.733 5.558 6 579 588 4.385 1.175
Totaal deelnemers startjaar 2012 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 223 180 0 3 6 171 43
Totaal deelnemers startjaar 2012 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20.038 16.753 297 3.926 4.220 8.310 3.285
Totaal deelnemers startjaar 2012 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 255 216 0 3 37 176 39
Totaal deelnemers startjaar 2012 06 Informatica Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.769 3.025 16 724 930 1.355 744
Totaal deelnemers startjaar 2012 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 16.666 14.055 690 6.858 1.743 4.764 2.611
Totaal deelnemers startjaar 2012 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.593 4.052 196 1.198 1.030 1.628 541
Totaal deelnemers startjaar 2012 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 19.563 16.917 432 4.183 3.993 8.309 2.646
Totaal deelnemers startjaar 2012 10 Dienstverlening Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 22.815 19.126 491 7.848 4.523 6.264 3.689
Totaal deelnemers startjaar 2012 Onderwijsrichting onbekend Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.996 3.179 3.082 84 9 4 817
Bron: CBS.
Verklaring van tekens