Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector in het startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma en geslacht. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2019:
De cijfers over het eerst behaalde diploma van het mbo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na één jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2020.

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Geslacht Startjaar Opleidingsrichting en sector startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 103.767 86.274 5.095 27.692 17.923 35.564 17.493
Totaal deelnemers startjaar 2010 01 Onderwijs Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.127 2.781 2 92 228 2.459 346
Totaal deelnemers startjaar 2010 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 6.361 5.276 11 581 683 4.001 1.085
Totaal deelnemers startjaar 2010 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 145 109 0 0 15 94 36
Totaal deelnemers startjaar 2010 04 Recht, administratie, handel en za... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20.513 16.676 414 4.114 4.449 7.699 3.837
Totaal deelnemers startjaar 2010 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 98 85 0 2 11 72 13
Totaal deelnemers startjaar 2010 06 Informatica Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.033 3.233 22 984 1.081 1.146 800
Totaal deelnemers startjaar 2010 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 18.248 15.221 926 7.620 1.610 5.065 3.027
Totaal deelnemers startjaar 2010 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.818 4.205 191 1.307 1.122 1.585 613
Totaal deelnemers startjaar 2010 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 19.869 17.081 462 4.690 4.380 7.549 2.788
Totaal deelnemers startjaar 2010 10 Dienstverlening Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 22.968 18.916 544 8.164 4.331 5.877 4.052
Totaal deelnemers startjaar 2010 Onderwijsrichting onbekend Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.587 2.691 2.523 138 13 17 896
Bron: CBS.
Verklaring van tekens