Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en vooropleiding. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2019:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na één jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2020.

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Geslacht Vooropleiding Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 103.767 86.274 2.634 16.822 19.878 46.940 17.493
Totaal deelnemers startjaar Praktijkonderwijs 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.146 1.713 710 771 198 34 433
Totaal deelnemers startjaar Gemengde brugjaren 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 985 757 248 274 106 129 228
Totaal deelnemers startjaar Vmbo basisberoeps 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 22.788 18.102 1.011 9.005 5.687 2.399 4.686
Totaal deelnemers startjaar Vmbo kaderberoeps 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 26.973 22.642 297 3.817 7.369 11.159 4.331
Totaal deelnemers startjaar Vmbo gemengd/theoretisch 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 39.562 34.398 197 2.299 5.316 26.586 5.164
Totaal deelnemers startjaar Havo/vwo 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 7.079 5.635 15 336 724 4.560 1.444
Totaal deelnemers startjaar Basiseducatie 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 437 312 144 98 50 20 125
Totaal deelnemers startjaar Vavo vmbo theoretisch 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 521 331 5 57 70 199 190
Totaal deelnemers startjaar Vavo havo/vwo 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 869 527 0 32 66 429 342
Totaal deelnemers startjaar Totaal hoger onderwijs 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 2.407 1.857 7 133 292 1.425 550
Bron: CBS.
Verklaring van tekens