Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en vooropleiding. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vijf jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na drie jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2021.

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Geslacht Vooropleiding Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 101.293 85.414 2.492 16.119 19.586 47.217 15.879
Totaal deelnemers startjaar Praktijkonderwijs 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.607 1.321 572 579 152 18 286
Totaal deelnemers startjaar Gemengde brugjaren 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.273 1.048 336 406 143 163 225
Totaal deelnemers startjaar Vmbo basisberoeps 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 20.100 16.423 936 8.540 5.216 1.731 3.677
Totaal deelnemers startjaar Vmbo kaderberoeps 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 25.662 21.638 308 3.878 7.553 9.899 4.024
Totaal deelnemers startjaar Vmbo gemengd/theoretisch 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 39.877 34.741 225 2.164 5.328 27.024 5.136
Totaal deelnemers startjaar Havo/vwo 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 8.025 6.583 11 275 749 5.548 1.442
Totaal deelnemers startjaar Basiseducatie 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 191 138 67 43 14 14 53
Totaal deelnemers startjaar Vavo vmbo theoretisch 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 652 435 28 69 75 263 217
Totaal deelnemers startjaar Vavo havo/vwo 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 861 605 1 35 70 499 256
Totaal deelnemers startjaar Totaal hoger onderwijs 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.045 2.482 8 130 286 2.058 563
Bron: CBS.
Verklaring van tekens