Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken 2010-2016

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken 2010-2016

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diploma Totaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Totaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Gediplomeerden Niveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 101.293 85.414 2.492 16.119 19.586 47.217 15.879
Totaal deelnemers startjaar Nederlandse achtergrond 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 77.003 66.313 1.235 11.612 15.974 37.492 10.690
Totaal deelnemers startjaar Westerse migratieachtergrond 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 5.861 4.624 238 965 908 2.513 1.237
Totaal deelnemers startjaar Turkije 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.444 3.597 214 905 718 1.760 847
Totaal deelnemers startjaar Marokko 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.969 3.028 192 736 571 1.529 941
Totaal deelnemers startjaar Suriname 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.019 2.326 123 563 447 1.193 693
Totaal deelnemers startjaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.404 1.048 73 297 209 469 356
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en migratieachtergrond. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers met/zonder diploma
Totaal deelnemers startjaar
De totale groep deelnemers die in het startjaar voor het eerst in het middelbaar beroepsonderwijs zat.
Gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Totaal gediplomeerden
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.
Niveau 1
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 1, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 2
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 3
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 3, maar niet op een hoger niveau.
Niveau 4
Aantal deelnemers dat een diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4.
Niet-gediplomeerden
Aantal deelnemers dat (nog) geen diploma heeft behaald in het middelbaar beroepsonderwijs.