Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en migratieachtergrond. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2019:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na één jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2020.

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 103.767 86.274 2.634 16.822 19.878 46.940 17.493
Totaal deelnemers startjaar Nederlandse achtergrond 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 78.881 67.181 1.442 12.507 16.173 37.059 11.700
Totaal deelnemers startjaar Westerse migratieachtergrond 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 5.932 4.560 209 903 993 2.455 1.372
Totaal deelnemers startjaar Turkije 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.844 3.829 244 912 727 1.946 1.015
Totaal deelnemers startjaar Marokko 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.152 3.097 193 717 551 1.636 1.055
Totaal deelnemers startjaar Suriname 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.088 2.388 106 558 483 1.241 700
Totaal deelnemers startjaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2010 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 7 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.429 1.081 94 320 223 444 348
Bron: CBS.
Verklaring van tekens