Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van mbo-cohorten 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat deelnemers zijn gestart in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, opleidingsrichting- en sector van het diploma, geslacht en migratieachtergrond. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal deelnemers dat zich nog bevindt in het middelbaar beroepsonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na twee jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het mbo-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het mbo-cohort 2014/'15 na vijf jaar en van het mbo-cohort 2016/'17 na drie jaar komen beschikbaar in het derde kwartaal van 2021.

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Opleidingsrichting en sector diploma Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaar (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenTotaal gediplomeerden (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 1 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 2 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 3 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaGediplomeerdenNiveau 4 (aantal) Deelnemers met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal deelnemers startjaar Totaal deelnemers startjaar 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 101.293 85.414 2.492 16.119 19.586 47.217 15.879
Totaal deelnemers startjaar Nederlandse achtergrond 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 77.003 66.313 1.235 11.612 15.974 37.492 10.690
Totaal deelnemers startjaar Westerse migratieachtergrond 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 5.861 4.624 238 965 908 2.513 1.237
Totaal deelnemers startjaar Turkije 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 4.444 3.597 214 905 718 1.760 847
Totaal deelnemers startjaar Marokko 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.969 3.028 192 736 571 1.529 941
Totaal deelnemers startjaar Suriname 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 3.019 2.326 123 563 447 1.193 693
Totaal deelnemers startjaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2012 Totaal deelnemers startjaar Studievoortgang 6 jaar na startjaar Totaal deelnemers startjaar 1.404 1.048 73 297 209 469 356
Bron: CBS.
Verklaring van tekens