Caribisch NL; studenten mbo, niveau, sector, domein

Caribisch NL; studenten mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Mbo studenten (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2023/'24* 756
Totaal Sector economie Caribisch Nederland 2023/'24* 286
Totaal Sector techniek Caribisch Nederland 2023/'24* 86
Totaal Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2023/'24* 289
Totaal Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2023/'24* 95
Mbo-entreeopleiding Totaal Caribisch Nederland 2023/'24* 95
Mbo-entreeopleiding Sector economie Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2023/'24* 95
Mbo niveau 2 Totaal Caribisch Nederland 2023/'24* 225
Mbo niveau 2 Sector economie Caribisch Nederland 2023/'24* 94
Mbo niveau 2 Sector techniek Caribisch Nederland 2023/'24* 39
Mbo niveau 2 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2023/'24* 92
Mbo niveau 2 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Mbo niveau 3 Totaal Caribisch Nederland 2023/'24* 236
Mbo niveau 3 Sector economie Caribisch Nederland 2023/'24* 89
Mbo niveau 3 Sector techniek Caribisch Nederland 2023/'24* 38
Mbo niveau 3 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2023/'24* 109
Mbo niveau 3 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Mbo niveau 4 Totaal Caribisch Nederland 2023/'24* 200
Mbo niveau 4 Sector economie Caribisch Nederland 2023/'24* 103
Mbo niveau 4 Sector techniek Caribisch Nederland 2023/'24* 9
Mbo niveau 4 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2023/'24* 88
Mbo niveau 4 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2023/'24* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Door de invoering van het CVQ-systeem zijn er vanaf studiejaar 2021/’22 geen studenten meer aan het mbo op Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn nader voorlopig en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
- De voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn nader voorlopig geworden.
- De cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn definitief geworden.

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de nader voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/’25 beschikbaar.
Tevens worden dan de nader voorlopige cijfers van het 2022/’23 definitief.

Toelichting onderwerpen

Mbo studenten
Op Caribisch Nederland zijn de mogelijkheden voor bekostigde opleidingen op mbo-niveau beperkt door de schaalgrootte. Vooral op Sint Eustatius en Saba, waar sinds het studiejaar 2012/'13 alleen de entreeopleiding wordt aangeboden en opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding). Op Bonaire is het al langer mogelijk om op alle vier de niveaus van het mbo onderwijs te volgen.