Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2019/'20* 568
Totaal Sector economie Caribisch Nederland 2019/'20* 163
Totaal Sector techniek Caribisch Nederland 2019/'20* 103
Totaal Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2019/'20* 175
Totaal Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2019/'20* 127
Mbo-entreeopleiding Totaal Caribisch Nederland 2019/'20* 127
Mbo-entreeopleiding Sector economie Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2019/'20* 127
Mbo niveau 2 Totaal Caribisch Nederland 2019/'20* 168
Mbo niveau 2 Sector economie Caribisch Nederland 2019/'20* 46
Mbo niveau 2 Sector techniek Caribisch Nederland 2019/'20* 39
Mbo niveau 2 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2019/'20* 83
Mbo niveau 2 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo niveau 3 Totaal Caribisch Nederland 2019/'20* 199
Mbo niveau 3 Sector economie Caribisch Nederland 2019/'20* 99
Mbo niveau 3 Sector techniek Caribisch Nederland 2019/'20* 49
Mbo niveau 3 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2019/'20* 51
Mbo niveau 3 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Mbo niveau 4 Totaal Caribisch Nederland 2019/'20* 74
Mbo niveau 4 Sector economie Caribisch Nederland 2019/'20* 18
Mbo niveau 4 Sector techniek Caribisch Nederland 2019/'20* 15
Mbo niveau 4 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2019/'20* 41
Mbo niveau 4 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2019/'20* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 mei 2020:
Er zijn een aantal kleine fouten in de tekst aangepast.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Op Caribisch Nederland zijn de mogelijkheden voor bekostigde opleidingen op mbo-niveau beperkt door de schaalgrootte. Vooral op Sint Eustatius en Saba, waar sinds het schooljaar 2012/'13 alleen de entreeopleiding wordt aangeboden en opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding). Op Bonaire is het al langer mogelijk om op alle vier de niveaus van het mbo onderwijs te volgen.