Caribisch NL; studenten mbo, niveau, sector, domein

Caribisch NL; studenten mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Mbo studenten (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2022/'23* 748
Totaal Sector economie Caribisch Nederland 2022/'23* 253
Totaal Sector techniek Caribisch Nederland 2022/'23* 120
Totaal Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2022/'23* 255
Totaal Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2022/'23* 120
Mbo-entreeopleiding Totaal Caribisch Nederland 2022/'23* 120
Mbo-entreeopleiding Sector economie Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2022/'23* 120
Mbo niveau 2 Totaal Caribisch Nederland 2022/'23* 224
Mbo niveau 2 Sector economie Caribisch Nederland 2022/'23* 93
Mbo niveau 2 Sector techniek Caribisch Nederland 2022/'23* 57
Mbo niveau 2 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2022/'23* 74
Mbo niveau 2 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Mbo niveau 3 Totaal Caribisch Nederland 2022/'23* 238
Mbo niveau 3 Sector economie Caribisch Nederland 2022/'23* 76
Mbo niveau 3 Sector techniek Caribisch Nederland 2022/'23* 40
Mbo niveau 3 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2022/'23* 122
Mbo niveau 3 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Mbo niveau 4 Totaal Caribisch Nederland 2022/'23* 166
Mbo niveau 4 Sector economie Caribisch Nederland 2022/'23* 84
Mbo niveau 4 Sector techniek Caribisch Nederland 2022/'23* 23
Mbo niveau 4 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2022/'23* 59
Mbo niveau 4 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2022/'23* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Door de invoering van het CVQ-systeem zijn er vanaf studiejaar 2021/’22 geen studenten meer aan het mbo op Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2009/'10 tot en met 2020/'21 zijn definitief, de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn nader voorlopig en de cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 maart 2023:
De nader voorlopige cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn definitief geworden, de voorlopige cijfers over het studieljaar 2021/'22 zijn nader voorlopig geworden en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in deze tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2024 komen de nader voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2023/’24 beschikbaar.
Tevens worden dan de nader voorlopige cijfers van het schooljaar 2021/’22 definitief.

Toelichting onderwerpen

Mbo studenten
Op Caribisch Nederland zijn de mogelijkheden voor bekostigde opleidingen op mbo-niveau beperkt door de schaalgrootte. Vooral op Sint Eustatius en Saba, waar sinds het studiejaar 2012/'13 alleen de entreeopleiding wordt aangeboden en opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding). Op Bonaire is het al langer mogelijk om op alle vier de niveaus van het mbo onderwijs te volgen.