Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Niveau Sectoren en domeinen Caribisch Nederland Perioden Deelnemers mbo (aantal)
Totaal Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 725
Totaal Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 241
Totaal Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 135
Totaal Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 248
Totaal Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Mbo-entreeopleiding Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo-entreeopleiding Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 101
Mbo niveau 2 Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 207
Mbo niveau 2 Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 85
Mbo niveau 2 Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 53
Mbo niveau 2 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 69
Mbo niveau 2 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo niveau 3 Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 245
Mbo niveau 3 Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 76
Mbo niveau 3 Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 53
Mbo niveau 3 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 116
Mbo niveau 3 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Mbo niveau 4 Totaal Caribisch Nederland 2021/'22* 172
Mbo niveau 4 Sector economie Caribisch Nederland 2021/'22* 80
Mbo niveau 4 Sector techniek Caribisch Nederland 2021/'22* 29
Mbo niveau 4 Sector zorg en welzijn Caribisch Nederland 2021/'22* 63
Mbo niveau 4 Combinatie van sectoren Caribisch Nederland 2021/'22* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Door de invoering van het CVQ-systeem zijn er vanaf schooljaar 2021/’22 geen studenten meer aan het mbo op Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2019/'20 zijn definitief, de cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn nader voorlopig en de cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 maart 2022:
De nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn definitief geworden, de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn nader voorlopig geworden en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/’23 beschikbaar.
Tevens worden dan de nader voorlopige cijfers van het schooljaar 2020/’21 definitief.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers mbo
Op Caribisch Nederland zijn de mogelijkheden voor bekostigde opleidingen op mbo-niveau beperkt door de schaalgrootte. Vooral op Sint Eustatius en Saba, waar sinds het schooljaar 2012/'13 alleen de entreeopleiding wordt aangeboden en opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding). Op Bonaire is het al langer mogelijk om op alle vier de niveaus van het mbo onderwijs te volgen.