Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht 2009/'10 - 2018/'19


Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal leerlingen dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde primair onderwijs (basisonderwijs) en voortgezet onderwijs naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), geslacht, soort onderwijs/leerjaren bij het voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2014/’15) en leeftijd bij het primair onderwijs. Op Caribisch Nederland is geen speciaal basisonderwijs. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over schooljaar 2017/'18 zijn nader voorlopig en over schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig . De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 mei 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De reeksen worden voortgezet in de nieuwe tabel 'Caribisch NL; leerlingen in het po, vo en mbo'.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht 2009/'10 - 2018/'19

Geslacht Caribisch Nederland Perioden Leerlingen primair onderwijsTotaal po (aantal) Leerlingen primair onderwijs4 jaar of jonger (aantal) Leerlingen primair onderwijs5 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs6 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs7 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs8 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs9 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs10 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs11 jaar (aantal) Leerlingen primair onderwijs12 jaar of ouder (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijsTotaal vo (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijsPraktijk onderwijs (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijsLeerjaren 1 en 2 (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijsVmbo leerjaren 3-4 (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijsHavo-vwo leerjaren 3-6 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Caribisch Nederland 2018/'19* 2.389 275 289 269 292 323 303 294 262 82 1.439 236 563 379 261
Mannen Caribisch Nederland 2018/'19* 1.242 133 156 131 163 171 159 157 136 36 753 174 289 170 120
Vrouwen Caribisch Nederland 2018/'19* 1.147 142 133 138 129 152 144 137 126 46 686 62 274 209 141
Bron: CBS.
Verklaring van tekens