Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht 2009/'10 - 2018/'19

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal leerlingen dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde primair onderwijs (basisonderwijs) en voortgezet onderwijs naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), geslacht, soort onderwijs/leerjaren bij het voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2014/’15) en leeftijd bij het primair onderwijs. Op Caribisch Nederland is geen speciaal basisonderwijs. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2009/'10.

Status van de cijfers:
De cijfers over schooljaar 2017/'18 zijn nader voorlopig en over schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig . De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 mei 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De reeksen worden voortgezet in de nieuwe tabel 'Caribisch NL; leerlingen in het po, vo en mbo'.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen primair onderwijs
Op Caribisch Nederland bestaat het door de overheid (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekostigd primair onderwijs uit basisonderwijs. Op Caribisch Nederland is geen speciaal basisonderwijs. De expertisecentra onderwijszorg (EOZ) verzorgen in de tweede lijn specialistische deskundigheid voor alle onderwijsniveaus.
Totaal po
4 jaar of jonger
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar of ouder
Leerlingen voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs op Bonaire is gelijk aan het onderwijssysteem in Nederland, met praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo en Nederlands als instructietaal. Daarnaast zijn er speciale lesplaatsen voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Op Saba wordt voor het voortgezet onderwijs het Caribisch onderwijssysteem gevolgd, met Engels als instructietaal en Nederlands als sterke vreemde taal. Na een examen in het tweede leerjaar kunnen de leerlingen kiezen voor een (voorbereidend) beroepsgericht of een academisch programma. Tot en met het schooljaar 2015/'16 werd op Sint Eustatius het Nederlandse onderwijssysteem gevolgd. Daarna werd het Caribisch onderwijssysteem geleidelijk ingevoerd.
Totaal vo
Praktijk onderwijs
Praktijkonderwijs inclusief speciale lesplaatsen.
Leerjaren 1 en 2
Leerjaren 1 en 2 van vmbo, havo, vwo (Nederlandse onderwijssysteem), dan wel de leerjaren 1 en 2 van de 'lower forms' binnen het Caribisch onderwijssysteem.
Vmbo leerjaren 3-4
Leerjaren 3 en 4 van het vmbo (Nederlandse onderwijssysteem), dan wel de voorbereidend beroepsgerichte leerjaren 3 en 4 binnen het Caribisch onderwijssysteem.
Havo-vwo leerjaren 3-6
Leerjaar 3-5 van havo en 3-6 van vwo (Nederlandse onderwijssysteem), dan wel de academische leerjaren 3-6 binnen het Caribische onderwijssysteem.