Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Type werkenden Geslacht Perioden Arbeidsvolume Gewerkte uren per baan (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren per baan (uren)
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 304 318
Totaal Mannen 2021 3e kwartaal* 355 370
Totaal Vrouwen 2021 3e kwartaal* 250 261
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 309 322
Werknemers Mannen 2021 3e kwartaal* 353 369
Werknemers Vrouwen 2021 3e kwartaal* 261 273
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 288 301
Zelfstandigen Mannen 2021 3e kwartaal* 359 376
Zelfstandigen Vrouwen 2021 3e kwartaal* 210 219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen en gewerkte uren per kwartaal en jaar en wordt onderverdeeld naar geslacht. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 december 2021:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

In de arbeidsrekeningen is de Enquête beroepsbevolking (EBB) een belangrijke bron voor de raming van arbeidscijfers over de zelfstandigen. In verband met het herontwerp van de EBB zijn momenteel geen goede cijfers beschikbaar van de zelfstandigen per bedrijfstak. Daarom is besloten om voor het derde kwartaal van 2021 de publicatie van de banen, werkzame personen en gewerkte uren van zelfstandigen naar bedrijfstak uit te stellen. Deze zullen wel gepubliceerd worden voor totaal Nederland, ook al kent deze raming een grotere onzekerheid dan gewoonlijk.

De verwachting is dat tijdens de raming van de flash van het vierde kwartaal van 2021 (medio-februari 2022) de cijfers van de EBB weer goed bruikbaar zijn en dat de zelfstandigen weer naar bedrijfstak gepubliceerd zullen worden. Op dat moment worden de eerdere kwartalen ook aangepast. Dat betekent dat dan ook de bedrijfstakinformatie voor het derde kwartaal wordt toegevoegd. De bijstellingen voor het tweede en derde kwartaal van 2021 kunnen door het herontwerp groter uitvallen dan gewoonlijk het geval is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gedeeld door de banen.
Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten gedeeld door de banen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.