Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Type werkenden Geslacht Perioden Arbeidsvolume Werkzame personen (x 1 000) Arbeidsvolume Banen (x 1 000) Arbeidsvolume Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume Gewerkte uren per werkzame persoon (uren) Arbeidsvolume Gewerkte uren per baan (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Werkzame personen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Banen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren per werkzame persoon (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren per baan (uren)
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021 1e kwartaal* 9.500 10.698 3.362 354 314 9.569 10.760 3.371 352 313
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021 2e kwartaal* 9.730 10.971 3.510 361 320 9.701 10.919 3.626 374 332
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 9.862 11.083 3.241 329 292 9.851 11.096 3.411 346 307
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021 4e kwartaal* 9.939 11.183 3.805 383 340 9.918 11.178 3.541 357 317
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2021* 9.759 10.985 13.919 1.426 1.267
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2022 1e kwartaal* 9.961 11.235 3.595 361 320 10.015 11.287 3.571 357 316
Totaal Mannen 2021 1e kwartaal* 4.988 5.570 2.034 408 365 5.011 5.581 2.045 408 367
Totaal Mannen 2021 2e kwartaal* 5.078 5.672 2.102 414 371 5.062 5.642 2.165 428 384
Totaal Mannen 2021 3e kwartaal* 5.121 5.696 1.935 378 340 5.123 5.716 2.037 398 356
Totaal Mannen 2021 4e kwartaal* 5.160 5.754 2.259 438 393 5.153 5.753 2.103 408 366
Totaal Mannen 2021* 5.087 5.674 8.330 1.637 1.468
Totaal Mannen 2022 1e kwartaal* 5.181 5.788 2.139 413 370 5.208 5.810 2.130 409 367
Totaal Vrouwen 2021 1e kwartaal* 4.513 5.128 1.328 294 259 4.559 5.179 1.326 291 256
Totaal Vrouwen 2021 2e kwartaal* 4.652 5.298 1.408 303 266 4.640 5.277 1.462 315 277
Totaal Vrouwen 2021 3e kwartaal* 4.740 5.387 1.306 276 242 4.727 5.381 1.374 291 255
Totaal Vrouwen 2021 4e kwartaal* 4.779 5.429 1.546 324 285 4.764 5.425 1.438 302 265
Totaal Vrouwen 2021* 4.672 5.312 5.588 1.196 1.052
Totaal Vrouwen 2022 1e kwartaal* 4.779 5.447 1.455 305 267 4.807 5.477 1.441 300 263
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021 1e kwartaal* 7.825 8.320 2.638 337 317 7.898 8.395 2.631 333 313
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021 2e kwartaal* 8.046 8.575 2.763 343 322 8.022 8.530 2.893 361 339
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 8.184 8.694 2.548 311 293 8.161 8.683 2.685 329 309
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021 4e kwartaal* 8.240 8.760 3.063 372 350 8.214 8.740 2.830 344 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2021* 8.075 8.589 11.012 1.364 1.282
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2022 1e kwartaal* 8.219 8.747 2.838 345 324 8.295 8.826 2.802 338 317
Werknemers Mannen 2021 1e kwartaal* 4.099 4.315 1.570 383 364 4.139 4.355 1.569 379 360
Werknemers Mannen 2021 2e kwartaal* 4.207 4.438 1.635 389 368 4.194 4.414 1.708 407 387
Werknemers Mannen 2021 3e kwartaal* 4.272 4.492 1.510 353 336 4.259 4.486 1.592 374 355
Werknemers Mannen 2021 4e kwartaal* 4.300 4.527 1.809 421 400 4.287 4.518 1.672 390 370
Werknemers Mannen 2021* 4.220 4.444 6.524 1.546 1.468
Werknemers Mannen 2022 1e kwartaal* 4.294 4.526 1.676 390 370 4.335 4.566 1.657 382 363
Werknemers Vrouwen 2021 1e kwartaal* 3.726 4.005 1.068 287 267 3.759 4.040 1.062 282 263
Werknemers Vrouwen 2021 2e kwartaal* 3.838 4.137 1.128 294 273 3.828 4.116 1.186 310 288
Werknemers Vrouwen 2021 3e kwartaal* 3.912 4.201 1.038 265 247 3.901 4.197 1.093 280 260
Werknemers Vrouwen 2021 4e kwartaal* 3.940 4.233 1.254 318 296 3.927 4.223 1.158 295 274
Werknemers Vrouwen 2021* 3.855 4.145 4.488 1.164 1.083
Werknemers Vrouwen 2022 1e kwartaal* 3.925 4.222 1.162 296 275 3.960 4.259 1.145 289 269
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021 1e kwartaal* 1.675 2.378 724 432 305 1.671 2.365 740 443 313
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021 2e kwartaal* 1.684 2.396 748 444 312 1.680 2.389 733 437 307
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021 3e kwartaal* 1.677 2.389 693 413 290 1.690 2.413 726 429 301
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021 4e kwartaal* 1.699 2.424 742 437 306 1.703 2.437 711 418 292
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2021* 1.684 2.397 2.907 1.726 1.213
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2022 1e kwartaal* 1.741 2.488 757 434 304 1.720 2.461 770 448 313
Zelfstandigen Mannen 2021 1e kwartaal* 888 1.254 464 522 370 872 1.225 476 546 389
Zelfstandigen Mannen 2021 2e kwartaal* 871 1.235 468 537 379 868 1.228 457 526 372
Zelfstandigen Mannen 2021 3e kwartaal* 850 1.204 425 500 353 864 1.230 445 515 362
Zelfstandigen Mannen 2021 4e kwartaal* 861 1.227 450 523 367 867 1.235 431 497 349
Zelfstandigen Mannen 2021* 867 1.230 1.806 2.083 1.469
Zelfstandigen Mannen 2022 1e kwartaal* 887 1.262 463 522 367 873 1.244 474 543 381
Zelfstandigen Vrouwen 2021 1e kwartaal* 787 1.124 261 331 232 799 1.139 264 330 231
Zelfstandigen Vrouwen 2021 2e kwartaal* 813 1.161 280 344 241 812 1.161 276 340 238
Zelfstandigen Vrouwen 2021 3e kwartaal* 828 1.185 268 323 226 826 1.184 281 340 237
Zelfstandigen Vrouwen 2021 4e kwartaal* 839 1.196 292 348 244 837 1.202 280 335 233
Zelfstandigen Vrouwen 2021* 817 1.167 1.100 1.347 943
Zelfstandigen Vrouwen 2022 1e kwartaal* 855 1.225 293 343 239 847 1.217 296 350 243
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen en gewerkte uren per kwartaal en jaar en wordt onderverdeeld naar geslacht. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van 2019 tot en met 2021 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren.
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren per werkzame persoon
De gewerkte uren gedeeld door de werkzame personen.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gedeeld door de banen.
Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Werkzame personen
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren per werkzame persoon
De gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten gedeeld door de werkzame personen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten gedeeld door de banen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.