Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen en gewerkte uren per kwartaal en jaar en wordt onderverdeeld naar geslacht. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van 2017 tot en met 2019 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers van het eerste kwartaal 2020 is afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis zijn in bepaalde bedrijfstakken de gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Type werkenden Geslacht Perioden ArbeidsvolumeWerkzame personen (x 1 000) ArbeidsvolumeBanen (x 1 000) ArbeidsvolumeGewerkte uren (mln uren) ArbeidsvolumeGewerkte uren per werkzame persoon (uren) ArbeidsvolumeGewerkte uren per baan (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerdWerkzame personen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerdBanen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerdGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerdGewerkte uren per werkzame persoon (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerdGewerkte uren per baan (uren)
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2018 1e kwartaal* 9.254 10.404 3.418 369 329 9.319 10.474 3.363 361 321
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2018 2e kwartaal* 9.385 10.569 3.277 349 310 9.373 10.539 3.379 360 321
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2018 3e kwartaal* 9.464 10.634 3.235 342 304 9.431 10.606 3.431 364 323
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2018 4e kwartaal* 9.477 10.655 3.566 376 335 9.477 10.653 3.433 362 322
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2018* 9.396 10.566 13.496 1.436 1.277
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2019 1e kwartaal* 9.475 10.647 3.481 367 327 9.530 10.709 3.456 363 323
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2019 2e kwartaal* 9.586 10.791 3.398 355 315 9.558 10.747 3.468 363 323
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2019 3e kwartaal* 9.582 10.773 3.283 343 305 9.579 10.781 3.449 360 320
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2019 4e kwartaal* 9.657 10.878 3.624 375 333 9.621 10.836 3.491 363 322
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2019* 9.576 10.773 13.787 1.440 1.280
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2020 1e kwartaal* 9.574 10.784 3.480 363 323 9.638 10.859 3.415 354 315
Totaal Mannen 2018 1e kwartaal* 4.876 5.430 2.087 428 384 4.910 5.461 2.059 419 377
Totaal Mannen 2018 2e kwartaal* 4.938 5.497 2.008 407 365 4.933 5.489 2.066 419 376
Totaal Mannen 2018 3e kwartaal* 4.986 5.542 1.979 397 357 4.962 5.521 2.093 422 379
Totaal Mannen 2018 4e kwartaal* 4.986 5.547 2.173 436 392 4.988 5.548 2.095 420 378
Totaal Mannen 2018* 4.947 5.505 8.246 1.667 1.498
Totaal Mannen 2019 1e kwartaal* 4.980 5.538 2.117 425 382 5.014 5.573 2.106 420 378
Totaal Mannen 2019 2e kwartaal* 5.034 5.606 2.070 411 369 5.020 5.586 2.108 420 377
Totaal Mannen 2019 3e kwartaal* 5.031 5.598 1.993 396 356 5.024 5.598 2.090 416 373
Totaal Mannen 2019 4e kwartaal* 5.057 5.637 2.195 434 389 5.038 5.619 2.117 420 377
Totaal Mannen 2019* 5.026 5.595 8.375 1.666 1.497
Totaal Mannen 2020 1e kwartaal* 5.009 5.589 2.104 420 377 5.049 5.630 2.070 410 368
Totaal Vrouwen 2018 1e kwartaal* 4.378 4.974 1.332 304 268 4.409 5.013 1.305 296 260
Totaal Vrouwen 2018 2e kwartaal* 4.447 5.072 1.269 285 250 4.440 5.050 1.313 296 260
Totaal Vrouwen 2018 3e kwartaal* 4.478 5.092 1.256 281 247 4.469 5.084 1.338 299 263
Totaal Vrouwen 2018 4e kwartaal* 4.491 5.108 1.393 310 273 4.489 5.105 1.338 298 262
Totaal Vrouwen 2018* 4.449 5.062 5.250 1.180 1.037
Totaal Vrouwen 2019 1e kwartaal* 4.495 5.110 1.364 304 267 4.516 5.137 1.350 299 263
Totaal Vrouwen 2019 2e kwartaal* 4.552 5.185 1.328 292 256 4.538 5.161 1.360 300 264
Totaal Vrouwen 2019 3e kwartaal* 4.551 5.175 1.290 283 249 4.555 5.184 1.359 298 262
Totaal Vrouwen 2019 4e kwartaal* 4.600 5.241 1.429 311 273 4.583 5.218 1.374 300 263
Totaal Vrouwen 2019* 4.550 5.178 5.412 1.189 1.045
Totaal Vrouwen 2020 1e kwartaal* 4.565 5.195 1.375 301 265 4.589 5.228 1.345 293 257
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2018 1e kwartaal* 7.687 8.189 2.741 357 335 7.759 8.272 2.666 344 322
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2018 2e kwartaal* 7.827 8.361 2.572 329 308 7.803 8.318 2.685 344 323
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2018 3e kwartaal* 7.877 8.390 2.546 323 303 7.853 8.373 2.716 346 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2018 4e kwartaal* 7.923 8.446 2.828 357 335 7.899 8.422 2.728 345 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2018* 7.829 8.347 10.686 1.365 1.280
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2019 1e kwartaal* 7.882 8.397 2.792 354 333 7.954 8.480 2.748 345 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2019 2e kwartaal* 8.009 8.555 2.674 334 313 7.984 8.512 2.756 345 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2019 3e kwartaal* 8.024 8.546 2.621 327 307 8.003 8.533 2.761 345 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2019 4e kwartaal* 8.060 8.592 2.877 357 335 8.033 8.564 2.778 346 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2019* 7.994 8.523 10.964 1.371 1.286
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2020 1e kwartaal* 7.968 8.486 2.805 352 331 8.039 8.569 2.722 339 318
Werknemers Mannen 2018 1e kwartaal* 4.079 4.297 1.661 407 386 4.122 4.345 1.621 393 373
Werknemers Mannen 2018 2e kwartaal* 4.155 4.387 1.564 376 356 4.141 4.365 1.630 394 373
Werknemers Mannen 2018 3e kwartaal* 4.178 4.401 1.546 370 351 4.164 4.389 1.645 395 375
Werknemers Mannen 2018 4e kwartaal* 4.199 4.427 1.710 407 386 4.186 4.414 1.650 394 374
Werknemers Mannen 2018* 4.153 4.379 6.480 1.560 1.480
Werknemers Mannen 2019 1e kwartaal* 4.169 4.392 1.681 403 383 4.211 4.438 1.660 394 374
Werknemers Mannen 2019 2e kwartaal* 4.235 4.471 1.614 381 361 4.221 4.449 1.661 393 373
Werknemers Mannen 2019 3e kwartaal* 4.240 4.465 1.580 373 354 4.227 4.456 1.661 393 373
Werknemers Mannen 2019 4e kwartaal* 4.252 4.483 1.726 406 385 4.238 4.468 1.667 393 373
Werknemers Mannen 2019* 4.224 4.453 6.601 1.563 1.482
Werknemers Mannen 2020 1e kwartaal* 4.203 4.427 1.684 401 380 4.244 4.472 1.639 386 367
Werknemers Vrouwen 2018 1e kwartaal* 3.608 3.892 1.080 299 278 3.638 3.928 1.046 288 266
Werknemers Vrouwen 2018 2e kwartaal* 3.672 3.974 1.008 274 254 3.662 3.953 1.055 288 267
Werknemers Vrouwen 2018 3e kwartaal* 3.698 3.989 1.000 270 251 3.690 3.984 1.070 290 269
Werknemers Vrouwen 2018 4e kwartaal* 3.724 4.019 1.118 300 278 3.713 4.008 1.078 290 269
Werknemers Vrouwen 2018* 3.676 3.969 4.206 1.144 1.060
Werknemers Vrouwen 2019 1e kwartaal* 3.713 4.005 1.111 299 277 3.743 4.042 1.088 291 269
Werknemers Vrouwen 2019 2e kwartaal* 3.774 4.084 1.060 281 260 3.763 4.063 1.095 291 270
Werknemers Vrouwen 2019 3e kwartaal* 3.784 4.081 1.041 275 255 3.776 4.077 1.100 291 270
Werknemers Vrouwen 2019 4e kwartaal* 3.808 4.109 1.151 302 280 3.795 4.096 1.111 293 271
Werknemers Vrouwen 2019* 3.770 4.070 4.363 1.157 1.072
Werknemers Vrouwen 2020 1e kwartaal* 3.765 4.059 1.121 298 276 3.795 4.097 1.083 285 264
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2018 1e kwartaal* 1.567 2.215 678 432 306 1.560 2.201 697 447 317
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2018 2e kwartaal* 1.558 2.207 705 452 319 1.570 2.221 693 442 312
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2018 3e kwartaal* 1.587 2.244 689 434 307 1.578 2.233 715 453 320
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2018 4e kwartaal* 1.554 2.209 738 475 334 1.578 2.231 705 447 316
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2018* 1.567 2.219 2.810 1.794 1.266
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2019 1e kwartaal* 1.593 2.251 689 433 306 1.576 2.229 708 449 318
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2019 2e kwartaal* 1.577 2.236 724 459 324 1.574 2.235 712 453 319
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2019 3e kwartaal* 1.558 2.228 662 425 297 1.576 2.249 688 437 306
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2019 4e kwartaal* 1.597 2.286 748 468 327 1.588 2.272 713 449 314
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2019* 1.581 2.250 2.823 1.785 1.255
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2020 1e kwartaal* 1.606 2.298 675 420 294 1.599 2.290 693 433 303
Zelfstandigen Mannen 2018 1e kwartaal* 798 1.133 426 534 376 788 1.116 438 556 393
Zelfstandigen Mannen 2018 2e kwartaal* 782 1.110 443 567 400 792 1.124 436 550 387
Zelfstandigen Mannen 2018 3e kwartaal* 808 1.141 433 536 380 798 1.132 448 561 396
Zelfstandigen Mannen 2018 4e kwartaal* 787 1.120 463 589 414 802 1.134 445 555 392
Zelfstandigen Mannen 2018* 794 1.126 1.766 2.225 1.568
Zelfstandigen Mannen 2019 1e kwartaal* 810 1.145 435 537 380 803 1.134 446 556 394
Zelfstandigen Mannen 2019 2e kwartaal* 799 1.135 456 571 402 800 1.137 448 560 394
Zelfstandigen Mannen 2019 3e kwartaal* 791 1.133 413 522 365 797 1.142 429 538 376
Zelfstandigen Mannen 2019 4e kwartaal* 806 1.155 469 582 406 800 1.150 450 563 391
Zelfstandigen Mannen 2019* 801 1.142 1.774 2.213 1.554
Zelfstandigen Mannen 2020 1e kwartaal* 805 1.162 420 522 362 806 1.158 431 535 372
Zelfstandigen Vrouwen 2018 1e kwartaal* 770 1.082 252 327 233 771 1.085 259 335 238
Zelfstandigen Vrouwen 2018 2e kwartaal* 775 1.098 261 337 238 778 1.097 258 331 235
Zelfstandigen Vrouwen 2018 3e kwartaal* 779 1.103 256 328 232 780 1.101 267 343 243
Zelfstandigen Vrouwen 2018 4e kwartaal* 767 1.089 275 359 253 776 1.097 260 335 237
Zelfstandigen Vrouwen 2018* 773 1.093 1.044 1.351 955
Zelfstandigen Vrouwen 2019 1e kwartaal* 783 1.105 254 324 230 773 1.095 262 338 239
Zelfstandigen Vrouwen 2019 2e kwartaal* 778 1.101 268 345 244 774 1.098 265 342 241
Zelfstandigen Vrouwen 2019 3e kwartaal* 767 1.095 248 324 227 779 1.107 259 333 234
Zelfstandigen Vrouwen 2019 4e kwartaal* 792 1.132 279 352 246 788 1.122 263 334 235
Zelfstandigen Vrouwen 2019* 780 1.108 1.049 1.345 947
Zelfstandigen Vrouwen 2020 1e kwartaal* 801 1.136 254 318 224 794 1.132 262 330 232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens