Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken, 2003-2021

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken, 2003-2021

Geslacht Leeftijd Leven lang leren Bedrijfskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal personen 2021 9.255
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 202
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal B Delfstoffenwinning 2021 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal C Industrie 2021 772
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal D Energievoorziening 2021 41
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 42
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal F Bouwnijverheid 2021 397
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal G Handel 2021 1.446
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal H Vervoer en opslag 2021 459
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal I Horeca 2021 379
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal J Informatie en communicatie 2021 410
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal K Financiële dienstverlening 2021 282
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 74
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021 802
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 430
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 630
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal P Onderwijs 2021 698
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1.568
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2021 208
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal S Overige dienstverlening 2021 198
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal T Huishoudens 2021 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal U Extraterritoriale organisaties 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal SBI-code onbekend 2021 190
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren Totaal personen 2021 3.322
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 61
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren B Delfstoffenwinning 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren C Industrie 2021 170
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren D Energievoorziening 2021 18
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren F Bouwnijverheid 2021 85
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren G Handel 2021 581
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren H Vervoer en opslag 2021 118
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren I Horeca 2021 188
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren J Informatie en communicatie 2021 156
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren K Financiële dienstverlening 2021 117
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 27
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren M Specialistische zakelijke diensten 2021 275
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 126
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 234
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren P Onderwijs 2021 307
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 622
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren R Cultuur, sport en recreatie 2021 73
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren S Overige dienstverlening 2021 59
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren T Huishoudens 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Deelname leven lang leren SBI-code onbekend 2021 87
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren Totaal personen 2021 5.933
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 142
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren B Delfstoffenwinning 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren C Industrie 2021 602
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren D Energievoorziening 2021 23
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 31
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren F Bouwnijverheid 2021 311
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren G Handel 2021 866
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren H Vervoer en opslag 2021 340
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren I Horeca 2021 192
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren J Informatie en communicatie 2021 253
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren K Financiële dienstverlening 2021 164
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 48
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren M Specialistische zakelijke diensten 2021 527
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 304
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 396
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren P Onderwijs 2021 391
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 945
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren R Cultuur, sport en recreatie 2021 135
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren S Overige dienstverlening 2021 139
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren T Huishoudens 2021 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Geen deelname leven lang leren SBI-code onbekend 2021 103
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal personen 2021 7.455
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 149
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal B Delfstoffenwinning 2021 13
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal C Industrie 2021 690
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal D Energievoorziening 2021 37
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 38
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal F Bouwnijverheid 2021 348
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal G Handel 2021 924
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal H Vervoer en opslag 2021 379
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal I Horeca 2021 178
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal J Informatie en communicatie 2021 362
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal K Financiële dienstverlening 2021 259
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 67
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021 702
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 348
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 586
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal P Onderwijs 2021 602
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1.321
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2021 160
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal S Overige dienstverlening 2021 170
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal T Huishoudens 2021 11
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal U Extraterritoriale organisaties 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal SBI-code onbekend 2021 110
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren Totaal personen 2021 2.146
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 28
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren B Delfstoffenwinning 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren C Industrie 2021 125
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren D Energievoorziening 2021 16
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren F Bouwnijverheid 2021 64
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren G Handel 2021 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren H Vervoer en opslag 2021 79
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren I Horeca 2021 27
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren J Informatie en communicatie 2021 125
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren K Financiële dienstverlening 2021 103
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 23
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren M Specialistische zakelijke diensten 2021 220
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 79
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 211
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren P Onderwijs 2021 244
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 467
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren R Cultuur, sport en recreatie 2021 43
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren S Overige dienstverlening 2021 46
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren T Huishoudens 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Deelname leven lang leren SBI-code onbekend 2021 29
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren Totaal personen 2021 5.310
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 122
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren B Delfstoffenwinning 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren C Industrie 2021 565
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren D Energievoorziening 2021 22
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 28
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren F Bouwnijverheid 2021 284
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren G Handel 2021 724
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren H Vervoer en opslag 2021 299
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren I Horeca 2021 151
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren J Informatie en communicatie 2021 237
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren K Financiële dienstverlening 2021 155
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 44
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren M Specialistische zakelijke diensten 2021 482
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 269
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 376
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren P Onderwijs 2021 358
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 854
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren R Cultuur, sport en recreatie 2021 117
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren S Overige dienstverlening 2021 124
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren T Huishoudens 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren U Extraterritoriale organisaties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Geen deelname leven lang leren SBI-code onbekend 2021 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de deelname aan een leven lang leren van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
Het komt voor dat personen tegelijkertijd een formele als een niet-formele opleiding volgen. Deze personen worden in deze tabel gerekend tot degenen die een formele opleiding volgen. Hierdoor is het aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt in deze tabel wat lager dan het daadwerkelijke aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel zien we vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren.
Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden.
Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.