Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de bruto investeringen en de veranderingen in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2017 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 9 augustus 2019
Gegevens van de voorlopige raming van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen

Perioden Waarde in werkelijke prijzenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenTotaal (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenAanplantingen (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenDieren (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaNiet-landbouwproductenTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalMachines en werktuigen (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalVervoermiddelen (mln euro) Niet-landbouwproductenGebouwenTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenGebouwenBedrijfsgebouwen (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaImmateriële activa (b.v. computer sof... (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaBelangrijke grondverbetering (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaKosten in verband met de eigendomsove... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNetto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVeranderingen in voorraden (mln euro) Waarde prijsniveau 2015Bruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro)
2007 3.889 309 86 223 3.580 1.607 1.535 72 1.678 1.678 296 179 24 93 2.837 1.053 37 4.461
2008 4.200 255 82 173 3.945 1.770 1.697 73 1.899 1.899 276 169 29 77 2.980 1.220 64 4.695
2009 3.896 271 76 195 3.625 1.502 1.403 99 1.857 1.857 266 156 36 73 3.114 783 4 4.218
2010 4.169 259 91 168 3.911 1.660 1.463 197 1.953 1.953 298 216 22 60 3.215 955 15 4.386
2011 5.389 200 71 129 5.190 2.225 1.992 234 2.640 2.640 324 212 33 79 3.286 2.103 -56 5.662
2012 4.987 251 72 179 4.736 1.912 1.701 211 2.456 2.456 368 208 29 131 3.413 1.573 21 5.222
2013 4.554 316 78 238 4.238 2.005 1.834 171 1.903 1.903 330 213 35 82 3.567 987 0 4.710
2014 4.870 333 112 221 4.537 2.087 1.925 162 2.077 2.077 372 221 40 111 3.661 1.209 -27 4.967
2015 4.458 356 102 254 4.102 2.153 1.993 160 1.646 1.646 303 145 39 119 3.743 715 -36 4.458
2016 4.088 341 121 220 3.746 1.950 1.759 191 1.423 1.423 374 146 122 106 3.820 267 -50 4.080
2017 4.233 89 100 -11 4.144 2.370 2.164 206 1.414 1.414 360 153 101 106 3.869 365 -25 4.244
2018* 4.741 52 100 -48 4.690 2.683 2.455 227 1.627 1.627 380 157 107 115 4.012 730 -60 4.628
Bron: CBS.
Verklaring van tekens