Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen van de EU-lidstaten. De cijfers hebben betrekking op de output, het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde, het arbeidsvolume en het landbouwinkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Voor de cijfers van Nederland geldt dat de jaren in de periode 1995-2016 definitief zijn. Gegevens van de jaren 2017 en 2018 hebben de status voorlopig. Voor de andere lidstaten zijn de cijfers integraal overgenomen uit de database van Eurostat. Omdat deze gegevens doorlopend kunnen wijzigen, is het mogelijk dat ze verschillen met de cijfers op StatLine.

Wijzigingen per 9 augustus 2019
Gegevens van de voorlopige raming van 2018 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen

Landen Perioden Productie en verbruikOutput basisprijzenTotaal (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenPlantaardige producten (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltTotaal (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDieren (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDierlijke producten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenLandbouwdiensten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenNiet tot de landbouw behorende nevena... (mln euro) Productie en verbruikBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Arbeidsvolume (x 1 000 arbeidsjaren) Landbouwinkomen per arbeidsjaarMutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Europese Unie: 15 landen (EU-15) 2018* 361.373 182.138 146.358 87.488 58.869 18.708 14.170 153.499 4.827 -3,5
Europese Unie: 28 landen (EU-28) 2018* 435.895 223.749 174.632 103.210 71.422 20.746 16.768 182.333 9.257 -3,8
Duitsland 2018* 53.199 22.706 27.105 14.500 12.604 2.424 964 16.772 475 -23,2
Frankrijk 2018* 76.006 43.127 25.791 15.372 10.419 4.552 2.536 32.140 738 9,9
Italië 2018* 56.730 31.346 15.744 9.462 6.282 5.010 4.630 32.233 1.124 3,6
Nederland 2018* 28.153 13.883 10.785 4.960 5.825 2.647 838 10.682 154 -17,0
Spanje 2018* 53.392 32.413 19.215 14.641 4.574 520 1.244 30.187 865 3,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens