Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen van de EU-lidstaten. De cijfers hebben betrekking op de output, het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde, het arbeidsvolume en het landbouwinkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Voor de cijfers van Nederland geldt dat de jaren in de periode 1995-2017 definitief zijn. Gegevens van de jaren 2018 en 2019 hebben de status voorlopig. Voor de andere lidstaten zijn de cijfers integraal overgenomen uit de database van Eurostat. Omdat deze gegevens doorlopend kunnen wijzigen, is het mogelijk dat ze verschillen met de cijfers op StatLine.

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
Gegevens van de voorlopige raming van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen

Landen Perioden Productie en verbruikOutput basisprijzenTotaal (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenPlantaardige producten (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltTotaal (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDieren (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDierlijke producten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenLandbouwdiensten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenNiet tot de landbouw behorende nevena... (mln euro) Productie en verbruikBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Arbeidsvolume (x 1 000 arbeidsjaren) Landbouwinkomen per arbeidsjaarMutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Europese Unie: EU-15 (1995-2004) 2019* 366.675 184.823 148.610 89.223 59.387 19.224 14.018 157.463 4.801 1,4
Europese Unie: EU-28 (2013-2020) 2019* 443.063 228.108 176.765 104.864 71.901 21.378 16.812 188.730 9.096 3,0
Duitsland 2019* 56.814 26.027 27.252 14.714 12.538 2.565 971 21.052 473 24,6
Frankrijk 2019* 75.663 42.312 26.361 15.510 10.850 4.614 2.377 31.271 741 -7,4
Italië 2019* 56.515 30.819 15.876 9.383 6.493 5.114 4.706 31.775 1.126 -3,0
Nederland 2019* 29.138 14.380 11.172 5.487 5.685 2.756 830 11.269 156 2,1
Spanje 2019* 50.657 29.310 19.597 15.173 4.425 544 1.206 26.556 855 -8,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens