Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Perioden Index volume toegevoegde waarde bouw (2015=100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2020 4e kwartaal* 121,6 -0,8
2020* 127,7 -1,2
2021 januari* 136,4 -3,0
2021 4e kwartaal* 126,5 4,1
2021* 130,3 2,1
2022 januari * 130,0 -4,7
2022 4e kwartaal* 130,0 2,7
2022* 134,1 2,9
2023 januari* 138,6 6,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid SBI 41-43. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers
De cijfers worden consistent gemaakt met de cijfers over de toegevoegde waarde van de kwartaalrekeningen zodra deze beschikbaar zijn. Bij de publicatie van de laatste maand van een kwartaal, zijn er nog geen reguliere kwartaalramingen beschikbaar van nationale rekeningen. Hierdoor kunnen de cijfers van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid in deze tabel afwijken van de toegevoegde waarde cijfers van nationale rekeningen. De reeks is definitief tot en met 2019 en voorlopig vanaf 2020.
Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 17-03-2023
De cijfers van januari 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van oktober t/m december 2022 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 18-07-2022
De jaarlijkse wijzigingen van nationale rekeningen zijn doorgevoerd en de cijfers van januari 2019 t/m april 2022 zijn bijgesteld. Ook zijn de cijfers van mei 2022 toegevoegd. De cijfers van 2019 hebben vanaf nu de status 'definitief'.

Wijzigingen per 16-07-2021
De jaarlijkse wijzigingen van nationale rekeningen zijn doorgevoerd en de cijfers van januari 2018 t/m april 2021 zijn bijgesteld. Ook zijn de cijfers van mei 2021 toegevoegd. De cijfers van 2018 hebben vanaf nu de status 'definitief'.

Wijzigingen per 16-03-2021
De cijfers van januari 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van oktober t/m december 2020 zijn bijgesteld. De voor werkdag en seizoen gecorrigeerde cijfers leveren wij vanaf heden aan Eurostat. In paragraaf 3 staat een link naar de desbetreffende tabel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in juni van 2018 een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen ongeveer zeven weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Index volume toegevoegde waarde bouw
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43)
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik van een bedrijfstak.

Basisprijs is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief product gebonden belastingen en subsidies.
Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.