Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Perioden Index volume toegevoegde waarde bouw (2015=100) Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder (%)
2019 januari * 129,3 8,5
2019 februari* 139,5 12,5
2019 maart * 140,5 7,9
2019 1e kwartaal * 136,4 9,6
2019 april* 144,0 8,6
2019 mei * 144,2 9,4
2019 juni* 126,7 -5,6
2019 2e kwartaal* 138,3 4,1
2019 juli* 127,5 6,3
2019 augustus* 77,1 3,3
2019 september* 148,3 8,8
2019 3e kwartaal* 117,7 6,6
2019 oktober* 143,9 1,9
2019 november* 135,7 -1,6
2019 december* 86,4 0,4
2019 4e kwartaal* 122,0 0,2
2019* 128,6 5,1
2020 januari* 141,2 9,3
2020 februari* 138,7 -0,6
2020 maart * 148,9 6,0
2020 1e kwartaal* 143,0 4,8
2020 april * 138,8 -3,6
2020 mei* 126,8 -12,1
2020 juni* 134,9 6,5
2020 2e kwartaal* 133,5 -3,5
2020 juli* 122,9 -3,7
2020 augustus* 74,0 -4,1
2020 september* 146,7 -1,1
2020 3e kwartaal* 114,5 -2,7
2020 oktober* 139,8 -2,8
2020 november* 136,1 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid SBI 41-43. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers
De cijfers worden consistent gemaakt met de cijfers over de toegevoegde waarde van de kwartaalrekeningen zodra deze beschikbaar zijn. Bij de publicatie van de laatste maand van een kwartaal, zijn er nog geen reguliere kwartaalramingen beschikbaar van nationale rekeningen. Hierdoor kunnen de cijfers van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid in deze tabel afwijken van de toegevoegde waarde cijfers van nationale rekeningen. De reeks is definitief tot en met 2017 en voorlopig vanaf 2018.
Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 18-01-2021
De cijfers van november 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van juli t/m oktober 2020 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 16-7-2020
De jaarlijkse wijzigingen van nationale rekeningen zijn doorgevoerd en de cijfers van januari 2017 t/m april 2020 zijn bijgesteld. Ook zijn de cijfers van mei 2020 toegevoegd. De cijfers van 2017 hebben vanaf nu de status 'definitief'.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in juni van 2018 een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen ongeveer zeven weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Index volume toegevoegde waarde bouw
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43)
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik van een bedrijfstak.

Basisprijs is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief product gebonden belastingen en subsidies.
Volumeontwikkeling t.o.v.een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.