Leven lang leren; onderwijskenmerken


Deze tabel bevat cijfers over personen die deelnemen aan een leven lang leren in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende onderwijskenmerken zoals bekostiging, opleidingsduur, actueel onderwijsniveau, onderwijsrichting en intensiteit van de opleiding. Verder is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2019:

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2013 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen jaarlijks in mei.

Leven lang leren; onderwijskenmerken

Geslacht Leeftijd Onderwijsniveau Onderwijsvolgend Onderwijskenmerken Perioden Deelnemers Leven lang leren (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Totaal personen 2018* 3.473
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Volgt bekostigd onderwijs 2018* 1.806
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 1.667
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 409
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 475
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 171
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 185
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 296
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 1.858
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 00 Algemeen 2018* 599
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 01 Onderwijs 2018* 172
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 266
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 162
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 640
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 70
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 06 Informatica 2018* 173
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 304
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 46
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 502
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 10 Dienstverlening 2018* 349
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Totaal personen 2018* 2.280
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Volgt bekostigd onderwijs 2018* 1.806
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 473
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 29
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 139
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 271
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 1.812
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 00 Algemeen 2018* 502
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 01 Onderwijs 2018* 113
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 152
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 133
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 387
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 63
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 06 Informatica 2018* 71
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 218
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 33
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 345
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 10 Dienstverlening 2018* 187
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Totaal personen 2018* 1.193
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Volgt bekostigd onderwijs 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 1.193
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 409
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 475
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 142
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 46
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 25
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 47
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 00 Algemeen 2018* 97
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 01 Onderwijs 2018* 60
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 114
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 29
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 253
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 06 Informatica 2018* 102
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 87
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 157
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 10 Dienstverlening 2018* 162
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Totaal personen 2018* 1.717
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Volgt bekostigd onderwijs 2018* 259
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 1.458
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 379
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 426
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 143
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 153
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 148
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 419
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 00 Algemeen 2018* 132
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 01 Onderwijs 2018* 109
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 144
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 71
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 375
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 22
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 06 Informatica 2018* 115
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 127
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 17
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 285
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Totaal 10 Dienstverlening 2018* 185
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Totaal personen 2018* 654
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Volgt bekostigd onderwijs 2018* 259
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 395
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 18
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 113
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 128
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 384
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 00 Algemeen 2018* 41
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 01 Onderwijs 2018* 55
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 57
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 45
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 141
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 16
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 06 Informatica 2018* 23
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 54
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 142
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt formeel onderwijs 10 Dienstverlening 2018* 44
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Totaal personen 2018* 1.063
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Volgt bekostigd onderwijs 2018* 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Volgt niet-bekostigd onderwijs 2018* 1.063
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week of korter 2018* 379
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 week tot 6 maanden 2018* 426
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 6 tot 12 maanden 2018* 125
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 1 tot 2 jaar 2018* 40
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur 2 tot 3 jaar 2018* 21
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs Opleidingsduur langer dan 3 jaar 2018* 35
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 00 Algemeen 2018* 91
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 01 Onderwijs 2018* 55
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018* 88
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018* 26
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za... 2018* 233
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018* 6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 06 Informatica 2018* 93
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018* 73
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018* 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018* 143
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal Volgt niet-formeel onderwijs 10 Dienstverlening 2018* 141
Bron: CBS.
Verklaring van tekens