Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar), 2003-2021

Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar), 2003-2021

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsmarktpositie Leven lang leren Perioden Bevolking 15 tot 75 jaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 13.147
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 4.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 8.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Totaal 2021 9.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 3.518
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 6.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 9.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 3.322
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 5.933
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 408
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 195
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 212
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 9.080
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 2.415
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 6.665
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Totaal 2021 7.695
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 2.219
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 5.477
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 7.455
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 2.146
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 5.310
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 240
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 73
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 167
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 6.580
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 2.061
Mannen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 4.519
Mannen Totaal personen Beroepsbevolking Totaal 2021 5.089
Mannen Totaal personen Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.743
Mannen Totaal personen Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 3.346
Mannen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 4.887
Mannen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.648
Mannen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 3.239
Mannen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 202
Mannen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 95
Mannen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 107
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 4.546
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.169
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 3.376
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Totaal 2021 4.071
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.101
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.970
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 3.955
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.068
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.887
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 115
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 33
Mannen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 82
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 6.567
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 2.114
Vrouwen Totaal personen Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 4.453
Vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Totaal 2021 4.574
Vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.775
Vrouwen Totaal personen Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.799
Vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 4.368
Vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.674
Vrouwen Totaal personen Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.694
Vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 206
Vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 101
Vrouwen Totaal personen Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 105
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal 2021 4.534
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.246
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroeps- en niet beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 3.289
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Totaal 2021 3.625
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.118
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.507
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Totaal 2021 3.500
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 1.077
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 2.422
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Totaal 2021 125
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Deelname leven lang leren 2021 40
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Geen deelname leven lang leren 2021 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de deelname aan een leven lang leren van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en arbeidsmarktpositie (werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking).
Het komt voor dat personen tegelijkertijd een formele als een niet-formele opleiding volgen. Deze personen worden in deze tabel gerekend tot degenen die een formele opleiding volgen. Hierdoor is het aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt in deze tabel wat lager dan het daadwerkelijke aantal personen dat een niet-formele opleiding volgt.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel zien we vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren.
Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden.
Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).