Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Perioden Indexcijfers Ruilvoet (2015=100) Indexcijfers Invoerprijs (2015=100) Indexcijfers Uitvoerprijs (2015=100) Ontwikkelingen Ruilvoet (%) Ontwikkelingen Invoerprijs (%) Ontwikkelingen Uitvoerprijs (%)
2020 102,4 94,8 97,0 1,0 -5,2 -4,3
2021 juni* 97,2 107,7 104,6 -3,6 13,4 9,3
2021 2e kwartaal* 101,6 104,0 105,4 -1,4 11,9 10,4
2021 juli* 102,5 105,6 108,2 -1,2 13,1 11,7
2021 augustus* 100,8 108,4 109,2 -1,9 15,7 13,6
2021 september* 100,2 109,3 109,6 -2,9 17,2 13,8
2021 3e kwartaal* 101,2 107,8 109,0 -2,0 15,3 13,0
2021 oktober* 100,6 112,6 113,3 -1,9 20,5 18,3
2021 november* 97,9 115,5 113,0 -4,3 23,4 18,1
2021 december* 99,8 114,5 114,3 -1,4 19,7 18,0
2021 4e kwartaal* 99,4 114,2 113,5 -2,5 21,2 18,1
2021* 101,0 106,4 107,5 -1,3 12,2 10,8
2022 januari* 102,7 117,7 120,8 0,4 22,6 23,2
2022 februari* 98,7 122,3 120,7 -1,6 21,3 19,4
2022 maart* 102,0 123,0 125,4 -2,5 23,9 20,8
2022 1e kwartaal* 101,1 121,1 122,5 -1,2 22,7 21,1
2022 april* 98,8 131,8 130,3 -4,6 30,1 24,1
2022 mei* 97,6 136,4 133,1 -6,1 32,7 24,5
2022 juni* 91,5 141,6 129,6 -5,8 31,5 23,9
2022 2e kwartaal* 96,0 136,7 131,0 -5,5 31,5 24,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. Het betreft de in- en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over maart 2024 en het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over januari tot en met februari 2024 zijn bijgesteld.

De cijfers over de ruilvoet, invoer- en uitvoerprijs kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de prijsontwikkelingen per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2015=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de invoer van goederen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspeil van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspeil van de uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.

Indexcijfers op basis 2015=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.

Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als Nederlands ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

Indexcijfers op basis 2015=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.

Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als Nederlands ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.

Indexcijfers op basis 2015=100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkelingen
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de invoer van goederen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspijl van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspeil van de uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.

Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als Nederlands ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.

Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als Nederlands ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.