Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. Het betreft de in- en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 september 2020:
De cijfers over juli 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over april tot en met juni 2020 zijn bijgesteld.

De cijfers over de ruilvoet, invoer- en uitvoerprijs kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de prijsontwikkelingen per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Perioden IndexcijfersRuilvoet (2015=100) IndexcijfersInvoerprijs (2015=100) IndexcijfersUitvoerprijs (2015=100) Ontwikkelingen Ruilvoet (%) Ontwikkelingen Invoerprijs (%) Ontwikkelingen Uitvoerprijs (%)
2018* 100,5 101,1 101,6 -0,2 2,2 2,1
2019 augustus* 101,5 99,0 100,5 0,9 -3,2 -2,4
2019 september* 101,6 99,3 100,9 1,2 -3,2 -2,0
2019 3e kwartaal* 101,8 99,2 101,0 1,0 -2,8 -1,8
2019 oktober* 101,6 98,5 100,0 1,5 -4,3 -2,9
2019 november* 101,2 98,3 99,4 1,0 -3,1 -2,2
2019 december* 100,4 99,9 100,3 0,7 -0,6 0,1
2019 4e kwartaal* 101,1 98,9 99,9 1,1 -2,7 -1,7
2019* 101,4 99,9 101,3 0,9 -1,1 -0,3
2020 januari* 101,2 99,7 101,0 -0,4 -0,4 -0,8
2020 februari* 101,3 100,2 101,6 0,2 -1,5 -1,3
2020 maart* 103,2 95,8 98,8 2,4 -5,7 -3,4
2020 1e kwartaal* 101,9 98,5 100,4 0,7 -2,6 -1,9
2020 april* 104,8 90,9 95,2 4,5 -10,7 -6,7
2020 mei* 106,4 90,3 96,1 3,6 -10,0 -6,8
2020 juni* 102,5 93,7 96,0 1,2 -6,2 -5,0
2020 2e kwartaal* 104,6 91,7 95,8 3,1 -8,9 -6,2
2020 juli* 104,2 93,2 97,1 1,9 -6,0 -4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens