Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

In- en uitvoer Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2014 oktober 4,4
Invoer 2014 november 5,4
Invoer 2014 december 2,8
Invoer 2015 januari 2,8
Invoer 2015 februari 5,5
Invoer 2015 maart 7,7
Invoer 2015 april 8,5
Invoer 2015 mei 7,6
Invoer 2015 juni 7,6
Invoer 2015 juli 5,7
Invoer 2015 augustus 8,8
Invoer 2015 september 9,4
Invoer 2015 oktober 12,0
Invoer 2015 november 8,6
Invoer 2015 december 6,6
Invoer 2016 januari 7,4
Invoer 2016 februari 6,4
Invoer 2016 maart -1,6
Invoer 2016 april 8,0
Invoer 2016 mei 6,8
Invoer 2016 juni 6,5
Invoer 2016 juli 6,1
Invoer 2016 augustus 3,6
Invoer 2016 september 6,5
Invoer 2016 oktober 6,2
Invoer 2016 november 4,7
Invoer 2016 december 3,6
Invoer 2017 januari 3,5
Invoer 2017 februari 3,8
Invoer 2017 maart 9,3
Invoer 2017 april 2,4
Invoer 2017 mei 6,2
Invoer 2017 juni 5,2
Invoer 2017 juli 7,0
Invoer 2017 augustus 9,0
Invoer 2017 september 7,7
Invoer 2017 oktober 3,5
Invoer 2017 november 5,6
Invoer 2017 december 9,9
Invoer 2018 januari 9,7
Invoer 2018 februari 6,4
Invoer 2018 maart 3,3
Invoer 2018 april 6,9
Invoer 2018 mei 2,0
Invoer 2018 juni 3,7
Invoer 2018 juli 3,3
Invoer 2018 augustus 4,3
Invoer 2018 september 1,9
Invoer 2018 oktober 4,0
Invoer 2018 november 1,0
Invoer 2018 december 1,2
Invoer 2019 januari 4,3
Invoer 2019 februari 3,2
Invoer 2019 maart 5,8
Invoer 2019 april 2,8
Invoer 2019 mei 4,5
Invoer 2019 juni 4,3
Invoer 2019 juli 4,9
Invoer 2019 augustus 5,8
Invoer 2019 september 4,5
Invoer 2019 oktober 7,3
Invoer 2019 november 8,8
Invoer 2019 december 4,1
Invoer 2020 januari -0,1
Invoer 2020 februari -1,9
Invoer 2020 maart -2,2
Invoer 2020 april -11,2
Invoer 2020 mei -9,9
Invoer 2020 juni -5,3
Invoer 2020 juli -1,9
Invoer 2020 augustus -4,3
Invoer 2020 september 1,6
Invoer 2020 oktober -0,6
Invoer 2020 november 1,7
Invoer 2020 december -0,8
Invoer 2021 januari* 0,0
Invoer 2021 februari* 4,9
Invoer 2021 maart* 12,7
Invoer 2021 april* 22,7
Invoer 2021 mei* 21,5
Invoer 2021 juni* 10,7
Invoer 2021 juli* 10,4
Invoer 2021 augustus* 10,0
Invoer 2021 september* 7,2
Invoer 2021 oktober* 5,4
Uitvoer 2014 oktober 3,2
Uitvoer 2014 november 2,8
Uitvoer 2014 december 5,9
Uitvoer 2015 januari 7,0
Uitvoer 2015 februari 4,6
Uitvoer 2015 maart 3,5
Uitvoer 2015 april 5,5
Uitvoer 2015 mei 5,8
Uitvoer 2015 juni 4,9
Uitvoer 2015 juli 5,3
Uitvoer 2015 augustus 6,6
Uitvoer 2015 september 3,5
Uitvoer 2015 oktober 5,6
Uitvoer 2015 november 4,4
Uitvoer 2015 december 4,0
Uitvoer 2016 januari 4,2
Uitvoer 2016 februari 3,5
Uitvoer 2016 maart 3,6
Uitvoer 2016 april 5,4
Uitvoer 2016 mei 6,3
Uitvoer 2016 juni 2,3
Uitvoer 2016 juli 3,0
Uitvoer 2016 augustus 3,0
Uitvoer 2016 september 5,8
Uitvoer 2016 oktober 3,3
Uitvoer 2016 november 6,4
Uitvoer 2016 december 5,3
Uitvoer 2017 januari 1,6
Uitvoer 2017 februari 6,8
Uitvoer 2017 maart 8,3
Uitvoer 2017 april 0,7
Uitvoer 2017 mei 4,6
Uitvoer 2017 juni 10,7
Uitvoer 2017 juli 7,1
Uitvoer 2017 augustus 7,3
Uitvoer 2017 september 7,9
Uitvoer 2017 oktober 7,0
Uitvoer 2017 november 7,1
Uitvoer 2017 december 6,2
Uitvoer 2018 januari 4,8
Uitvoer 2018 februari 4,3
Uitvoer 2018 maart 3,1
Uitvoer 2018 april 6,2
Uitvoer 2018 mei 5,3
Uitvoer 2018 juni 0,4
Uitvoer 2018 juli 2,7
Uitvoer 2018 augustus 4,0
Uitvoer 2018 september 3,0
Uitvoer 2018 oktober 3,4
Uitvoer 2018 november 0,4
Uitvoer 2018 december 0,5
Uitvoer 2019 januari 1,7
Uitvoer 2019 februari -0,8
Uitvoer 2019 maart 1,0
Uitvoer 2019 april 1,1
Uitvoer 2019 mei -0,7
Uitvoer 2019 juni -0,2
Uitvoer 2019 juli -1,0
Uitvoer 2019 augustus 2,6
Uitvoer 2019 september 0,5
Uitvoer 2019 oktober 5,0
Uitvoer 2019 november 1,2
Uitvoer 2019 december 3,3
Uitvoer 2020 januari 2,8
Uitvoer 2020 februari 0,5
Uitvoer 2020 maart -5,6
Uitvoer 2020 april -13,3
Uitvoer 2020 mei -12,2
Uitvoer 2020 juni -3,4
Uitvoer 2020 juli 0,0
Uitvoer 2020 augustus -3,6
Uitvoer 2020 september 0,5
Uitvoer 2020 oktober 3,1
Uitvoer 2020 november 1,7
Uitvoer 2020 december -0,2
Uitvoer 2021 januari* 3,8
Uitvoer 2021 februari* 3,9
Uitvoer 2021 maart* 12,7
Uitvoer 2021 april* 25,8
Uitvoer 2021 mei* 22,4
Uitvoer 2021 juni* 14,5
Uitvoer 2021 juli* 11,0
Uitvoer 2021 augustus* 10,1
Uitvoer 2021 september* 6,9
Uitvoer 2021 oktober* 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over oktober 2023 tot en met januari 2024 zijn bijgesteld.

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Volume
Procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.