Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Geslacht Kenmerken van personen en huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Aantal overledenen (x 1 000) Nagelaten vermogen Totaal nagelaten vermogen (mln euro) Nagelaten vermogen Gemiddeld nagelaten vermogen (1 000 euro) Nagelaten vermogen Mediaan nagelaten vermogen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 146,8 5.772,4 39,3 13,4
Totaal mannen en vrouwen Burgerlijke staat: ongehuwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 15,1 803,6 53,3 13,4
Totaal mannen en vrouwen Burgerlijke staat: gehuwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 60,9 1.973,9 32,4 13,2
Totaal mannen en vrouwen Burgerlijke staat: verweduwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 54,8 2.625,0 47,9 16,5
Totaal mannen en vrouwen Burgerlijke staat: gescheiden 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 16,1 369,9 23,0 5,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 15 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,1 . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,5 2,4 5,3 1,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,8 6,8 8,7 2,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 1,5 21,9 14,5 2,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 4,9 81,6 16,7 3,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 12,7 315,3 24,7 5,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 27,9 869,5 31,2 10,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 43,9 1.741,5 39,7 13,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 tot 95 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 46,9 2.333,5 49,8 18,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 95 jaar of ouder 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 7,7 399,6 52,1 18,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 127,2 5.220,2 41,0 14,6
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 14,2 497,1 35,0 10,2
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 5,4 55,1 10,2 1,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostwinner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 95,9 4.198,8 43,8 14,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 82,2 3.685,6 44,8 14,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: hoofdkostw. met partner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 13,7 513,2 37,4 14,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 45,8 1.406,7 30,7 12,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,1 0,4 2,7 0,8
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind >=18 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,7 11,4 16,6 2,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: overig lid 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 4,3 155,1 35,8 11,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: Werknemer 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 6,9 164,5 23,8 7,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: Zelfstandige (totaal) 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,2 108,3 50,0 12,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: Uitkerings- en pensioenontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 135,4 5.434,2 40,1 13,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: Uitkeringsontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 10,3 154,6 15,0 2,6
Totaal mannen en vrouwen SEC: Ontvanger werkloosheidsuitkering 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,3 9,8 34,8 7,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: Ontvanger van sociale voorziening 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 4,3 44,4 10,3 1,5
Totaal mannen en vrouwen SEC: Arbeidsongeschikte 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 5,7 100,4 17,5 4,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: Pensioenontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 125,1 5.279,6 42,2 15,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: (School)kind of student 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,3 1,4 4,2 1,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: Overige (zonder inkomen) 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,0 63,9 31,7 6,1
Totaal mannen en vrouwen Woningbezit: eigen woning 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 53,6 2.798,2 52,2 20,1
Totaal mannen en vrouwen Woningbezit: huurwoning 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 60,7 1.531,7 25,2 8,0
Totaal mannen en vrouwen Woningbezit: institutioneel 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 32,5 1.442,4 44,4 15,5
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 31,4 1.263,0 40,2 9,1
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 14,4 385,5 26,8 9,0
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 14,6 374,4 25,6 10,5
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 12,7 378,6 29,9 12,8
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 9,7 331,5 34,3 15,2
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 8,0 298,0 37,4 16,7
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 6,7 266,3 39,7 17,6
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 6,1 273,9 44,7 19,9
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 5,4 274,5 51,2 22,7
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 5,2 477,6 92,3 32,9
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd inkomen: onbekend 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 32,7 1.449,0 44,3 15,4
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: tot -5 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,8 21,6 7,7 1,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: -5 000 tot 0 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 3,4 3,9 1,2 0,3
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 0 tot 1 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 8,9 6,0 0,7 0,6
Totaal mannen en vrouwen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 18,3 51,8 2,8 2,5
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 13,6 99,1 7,3 7,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 17,3 244,5 14,1 13,9
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 20,5 541,3 26,4 25,9
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 15,1 539,7 35,8 23,6
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 21,5 928,6 43,2 23,8
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 19,0 1.620,2 85,2 49,7
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 4,4 830,9 189,3 121,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,0 884,8 443,1 190,7
Mannen Totaal personen 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 71,8 2.790,3 38,9 13,0
Mannen Burgerlijke staat: ongehuwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 8,8 420,4 47,6 9,9
Mannen Burgerlijke staat: gehuwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 40,1 1.329,1 33,1 13,4
Mannen Burgerlijke staat: verweduwd 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 14,9 835,2 56,2 18,2
Mannen Burgerlijke staat: gescheiden 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 8,0 205,5 25,8 5,3
Mannen Leeftijd: 0 tot 15 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,1 . . .
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,3 1,5 5,2 1,2
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,5 4,2 9,0 2,1
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,9 13,1 14,6 2,4
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,8 43,6 15,7 3,3
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 7,3 184,4 25,4 5,7
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 16,2 508,1 31,3 10,6
Mannen Leeftijd: 75 tot 85 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 23,6 972,0 41,3 14,0
Mannen Leeftijd: 85 tot 95 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 18,4 939,4 51,1 19,2
Mannen Leeftijd: 95 jaar of ouder 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 1,8 123,7 67,1 22,9
Mannen Migratieachtergrond: Nederland 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 61,7 2.541,9 41,2 14,3
Mannen Migratieachtergrond: westers 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 6,9 223,3 32,2 9,5
Mannen Migratieachtergrond: niet-westers 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 3,1 25,1 8,1 1,2
Mannen Positie hh: hoofdkostwinner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 42,9 1.901,0 44,3 13,5
Mannen Positie hh: hoofdkostw. zonder partner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 30,4 1.436,1 47,3 13,1
Mannen Positie hh: hoofdkostw. met partner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 12,5 464,9 37,1 14,5
Mannen Positie hh: partner van hoofdkostwinner 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 26,7 823,6 30,8 12,7
Mannen Positie hh: kind < 18 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,1 . . .
Mannen Positie hh: kind >=18 jaar 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,5 9,0 17,2 2,2
Mannen Positie hh: overig lid 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 1,5 56,5 37,0 10,5
Mannen SEC: Werknemer 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 4,5 104,1 23,2 7,2
Mannen SEC: Zelfstandige (totaal) 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 1,6 84,2 52,4 13,3
Mannen SEC: Uitkerings- en pensioenontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 64,9 2.575,9 39,7 13,5
Mannen SEC: Uitkeringsontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 5,9 86,5 14,6 2,4
Mannen SEC: Ontvanger werkloosheidsuitkering 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,2 6,9 35,5 6,9
Mannen SEC: Ontvanger van sociale voorziening 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 2,4 21,0 8,7 1,4
Mannen SEC: Arbeidsongeschikte 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 3,3 58,5 17,7 3,8
Mannen SEC: Pensioenontvanger 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 59,0 2.489,4 42,2 14,9
Mannen SEC: (School)kind of student 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,2 0,8 3,8 1,0
Mannen SEC: Overige (zonder inkomen) 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 0,6 25,2 44,3 4,4
Mannen Woningbezit: eigen woning 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 30,9 1.573,9 50,9 19,6
Mannen Woningbezit: huurwoning 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 30,2 751,2 24,9 7,1
Mannen Woningbezit: institutioneel 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 10,7 465,2 43,7 15,3
Mannen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2019* 13,1 578,7 44,2 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene.
Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.
Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het verslagjaar genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het verslagjaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 en 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2021:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers voor 2018 en 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal overledenen
Aantal overledenen uit de bevolking van 1 januari van het verslagjaar.
Nagelaten vermogen
Totaal nagelaten vermogen
Totale som van het vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Gemiddeld nagelaten vermogen
Gemiddeld vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Mediaan nagelaten vermogen
Mediaan vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.