Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Geslacht Kenmerken van personen en huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Nagelaten vermogen Totaal nagelaten vermogen (mln euro) Nagelaten vermogen Gemiddeld nagelaten vermogen (1 000 euro) Nagelaten vermogen Mediaan nagelaten vermogen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: tot -5 000 euro Vermogen 2020* -160,6 -51,2 -17,0
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: tot -5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 13,4 56,8 0,0
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: -5 000 tot 0 euro Vermogen 2020* -5,9 -1,3 -0,8
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: -5 000 tot 0 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 0 tot 1 000 euro Vermogen 2020* 4,8 0,4 0,4
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 0 tot 1 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Totaal mannen en vrouwen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro Vermogen 2020* 54,3 2,7 2,6
Totaal mannen en vrouwen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 0,5 4,4 0,8
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro Vermogen 2020* 108,6 7,3 7,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro Vermogen 2020* 276,8 14,5 14,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 1,2 9,4 5,5
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro Vermogen 2020* 732,0 31,4 29,6
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 6,5 22,3 7,2
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro Vermogen 2020* 1.217,8 73,7 73,1
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 11,5 26,1 7,1
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro Vermogen 2020* 3.553,4 145,5 143,3
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 40,7 55,3 20,3
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro Vermogen 2020* 7.050,5 303,4 284,4
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 173,9 145,8 93,4
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro Vermogen 2020* 3.642,4 670,7 638,3
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 340,7 423,2 380,0
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 1 miljoen euro of meer Vermogen 2020* 6.872,6 2.879,2 1.536,9
Totaal mannen en vrouwen Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 2.975,1 3.516,6 1.291,5
Mannen Vermogen: tot -5 000 euro Vermogen 2020* -106,1 -52,0 -17,0
Mannen Vermogen: tot -5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 5,9 36,9 0,0
Mannen Vermogen: -5 000 tot 0 euro Vermogen 2020* -3,7 -1,4 -0,9
Mannen Vermogen: -5 000 tot 0 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Mannen Vermogen: 0 tot 1 000 euro Vermogen 2020* 2,4 0,4 0,4
Mannen Vermogen: 0 tot 1 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Mannen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro Vermogen 2020* 24,8 2,7 2,6
Mannen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Mannen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro Vermogen 2020* 47,4 7,3 7,2
Mannen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Mannen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro Vermogen 2020* 118,9 14,4 14,2
Mannen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Mannen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro Vermogen 2020* 327,6 32,0 30,3
Mannen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 4,5 22,5 6,1
Mannen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro Vermogen 2020* 660,9 74,2 73,6
Mannen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 6,4 21,6 5,0
Mannen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro Vermogen 2020* 2.077,6 145,0 142,6
Mannen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 26,4 52,2 18,2
Mannen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro Vermogen 2020* 3.639,5 300,3 279,8
Mannen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 107,6 139,4 82,9
Mannen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro Vermogen 2020* 1.901,9 671,1 638,5
Mannen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 212,4 423,9 380,8
Mannen Vermogen: 1 miljoen euro of meer Vermogen 2020* 4.083,3 3.093,4 1.556,2
Mannen Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 2.139,1 3.759,4 1.420,0
Vrouwen Vermogen: tot -5 000 euro Vermogen 2020* -54,5 -49,8 -17,0
Vrouwen Vermogen: tot -5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: -5 000 tot 0 euro Vermogen 2020* -2,2 -1,2 -0,7
Vrouwen Vermogen: -5 000 tot 0 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: 0 tot 1 000 euro Vermogen 2020* 2,4 0,4 0,4
Vrouwen Vermogen: 0 tot 1 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro Vermogen 2020* 29,5 2,7 2,6
Vrouwen Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro Vermogen 2020* 61,2 7,4 7,3
Vrouwen Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro Vermogen 2020* 157,9 14,5 14,2
Vrouwen Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro Vermogen 2020* 404,3 31,0 29,1
Vrouwen Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* . . .
Vrouwen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro Vermogen 2020* 556,9 73,3 72,3
Vrouwen Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 5,2 35,3 11,6
Vrouwen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro Vermogen 2020* 1.475,8 146,0 144,3
Vrouwen Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 14,3 62,2 26,9
Vrouwen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro Vermogen 2020* 3.411,1 306,8 288,9
Vrouwen Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 66,3 157,4 108,8
Vrouwen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro Vermogen 2020* 1.740,5 670,2 638,1
Vrouwen Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 128,3 422,0 376,6
Vrouwen Vermogen: 1 miljoen euro of meer Vermogen 2020* 2.789,3 2.614,1 1.489,9
Vrouwen Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 835,9 3.017,9 1.125,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene.
Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.
Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het verslagjaar genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het verslagjaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 november 2022:
De cijfers voor 2018 en 2019 zijn geüpdatet. De cijfers voor 2020 zijn nieuw toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Nagelaten vermogen
Totaal nagelaten vermogen
Totale som van het vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Gemiddeld nagelaten vermogen
Gemiddeld vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Mediaan nagelaten vermogen
Mediaan vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.