Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 1995 77,7 165.485 25.628 80.442 191.113 245.927
A-U Alle economische activiteiten 1996 77,3 171.905 26.652 84.919 198.557 256.824
A-U Alle economische activiteiten 1997 76,2 181.552 29.309 95.264 210.861 276.816
A-U Alle economische activiteiten 1998 75,8 194.591 30.563 102.401 225.154 296.992
A-U Alle economische activiteiten 1999 77,0 209.544 32.307 104.447 241.851 313.991
A-U Alle economische activiteiten 2000 77,2 226.691 34.371 111.466 261.062 338.157
A-U Alle economische activiteiten 2001 77,3 239.070 36.945 118.168 276.015 357.238
A-U Alle economische activiteiten 2002 77,8 251.061 37.038 119.129 288.099 370.190
A-U Alle economische activiteiten 2003 78,2 257.855 37.051 119.301 294.906 377.156
A-U Alle economische activiteiten 2004 76,8 261.594 36.958 127.066 298.552 388.660
A-U Alle economische activiteiten 2005 75,3 265.786 38.034 137.931 303.820 403.717
A-U Alle economische activiteiten 2006 73,5 274.630 40.887 154.652 315.517 429.282
A-U Alle economische activiteiten 2007 72,9 290.422 43.024 166.950 333.446 457.372
A-U Alle economische activiteiten 2008 73,5 307.606 43.777 170.448 351.383 478.054
A-U Alle economische activiteiten 2009 77,5 312.196 42.884 145.717 355.080 457.913
A-U Alle economische activiteiten 2010 76,2 311.717 44.773 156.069 356.490 467.786
A-U Alle economische activiteiten 2011 76,5 319.557 46.176 158.747 365.733 478.304
A-U Alle economische activiteiten 2012 77,1 323.867 46.198 156.413 370.065 480.280
A-U Alle economische activiteiten 2013 76,9 324.676 46.487 157.764 371.163 482.440
A-U Alle economische activiteiten 2014 77,3 328.166 48.630 159.410 376.796 487.576
A-U Alle economische activiteiten 2015 75,7 330.267 50.980 173.209 381.247 503.476
A-U Alle economische activiteiten 2016 76,7 340.586 54.194 174.435 394.780 515.021
A-U Alle economische activiteiten 2017 76,1 352.818 57.121 185.620 409.939 538.438
A-U Alle economische activiteiten 2018 76,4 369.840 60.390 193.428 430.230 563.268
A-U Alle economische activiteiten 2019 76,7 388.869 63.758 201.200 452.627 590.069
A-U Alle economische activiteiten 2020* 79,0 402.735 64.348 188.791 467.083 591.526
A-U Alle economische activiteiten 2021* 77,3 419.764 69.066 212.503 488.830 632.267
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 juli 2022
De gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd. Deze tabel wordt uitgebreid met gegevens van Alle economische activiteiten met uitzondering van delfstoffenwinning, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg (A-U (excl. B, K, L, O, P en Q)).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsinkomensquote
Het aandeel van de beloning van arbeid (werknemers en zelfstandigen) in het totale verdiende inkomen van een land.
Beloning werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Toegerekend arbeidsinkomen
De beloning van arbeid die door zelfstandigen wordt verricht. Deze wordt gelijk gesteld aan het netto gemengd inkomen. Dit is totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Netto exploitatieoverschot/gemengd in...
Netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen: het inkomen dat resteert nadat de productiewaarde van een bedrijf is verminderd met de intermediaire kosten, afschrijvingen, de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies. Voor zelfstandigen wordt dit gemengd inkomen genoemd. Dit is het totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid
De beloning van werknemers plus het toegerekend arbeidsinkomen van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid en kapitaal
De beloning van werknemers plus het netto exploitatie overschot en het gemengd inkomen.