Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1995 81,3 110.464 20.873 51.060 131.337 161.524
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1996 81,1 115.335 21.674 53.683 137.009 169.018
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1997 79,1 122.193 23.869 62.427 146.062 184.620
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1998 77,8 131.434 24.853 69.578 156.287 201.012
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1999 78,7 142.054 26.370 71.899 168.424 213.953
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2000 79,5 154.413 28.265 75.492 182.678 229.905
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2001 78,0 161.436 30.556 84.632 191.992 246.068
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2002 78,1 165.935 30.487 85.471 196.422 251.406
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2003 78,8 167.755 30.264 83.385 198.019 251.140
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2004 77,2 169.146 29.809 88.405 198.955 257.551
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2005 75,0 171.095 30.686 97.775 201.781 268.870
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2006 73,6 176.874 33.173 108.372 210.047 285.246
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2007 72,5 187.754 34.820 119.331 222.574 307.085
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2008 74,1 199.256 35.021 116.740 234.277 315.996
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2009 78,0 199.734 33.401 99.330 233.135 299.064
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2010 77,2 196.296 34.118 102.308 230.414 298.604
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2011 77,5 201.985 35.117 103.837 237.102 305.822
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2012 78,9 204.649 35.215 99.319 239.864 303.968
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2013 79,1 203.635 35.960 99.457 239.595 303.092
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2014 78,7 206.636 37.810 103.806 244.446 310.442
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2015 76,2 209.640 41.150 119.321 250.790 328.961
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2016 76,1 217.513 43.583 125.771 261.096 343.284
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2017 75,3 226.961 46.059 135.816 273.020 362.777
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2018 75,5 239.835 48.676 142.165 288.511 382.000
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2019 75,4 252.106 51.080 150.214 303.186 402.320
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2020 77,0 256.156 51.698 143.505 307.854 399.661
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2021* 73,3 267.398 58.413 176.812 325.811 444.210
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2022* 73,7 289.384 64.581 191.115 353.965 480.499
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
De gegevens van het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsinkomensquote
Het aandeel van de beloning van arbeid (werknemers en zelfstandigen) in het totale verdiende inkomen van een land.
Beloning werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Toegerekend arbeidsinkomen
De beloning van arbeid die door zelfstandigen wordt verricht. Deze wordt gelijk gesteld aan het netto gemengd inkomen. Dit is totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Netto exploitatieoverschot/gemengd in...
Netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen: het inkomen dat resteert nadat de productiewaarde van een bedrijf is verminderd met de intermediaire kosten, afschrijvingen, de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies. Voor zelfstandigen wordt dit gemengd inkomen genoemd. Dit is het totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid
De beloning van werknemers plus het toegerekend arbeidsinkomen van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid en kapitaal
De beloning van werknemers plus het netto exploitatie overschot en het gemengd inkomen.