Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Vermogen huishoudens; regio (indeling 2019)'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Kenmerken huishouden Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens 2017* Nederland 7.691,8 1.259,5 163,8 28,3
Particuliere huishoudens 2017* Aa en Hunze 11,0 2,3 210,7 106,6
Particuliere huishoudens 2017* Amsterdam 448,6 64,5 143,7 6,2
Particuliere huishoudens 2017* Bloemendaal 9,5 8,9 937,0 270,0
Particuliere huishoudens 2017* Heerlen 44,8 3,0 67,8 4,8
Particuliere huishoudens 2017* Laren (NH.) 4,9 8,0 1.644,9 298,5
Particuliere huishoudens 2017* Rotterdam 312,9 25,1 80,1 2,8
Particuliere huishoudens 2017* Utrecht (gemeente) 172,0 18,4 107,0 9,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens