Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Kenmerken huishouden Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens 2017* Nederland 7.691,8 1.259,5 163,8 28,3
Particuliere huishoudens 2017* Aa en Hunze 11,0 2,3 210,7 106,6
Particuliere huishoudens 2017* Amsterdam 448,6 64,5 143,7 6,2
Particuliere huishoudens 2017* Bloemendaal 9,5 8,9 937,0 270,0
Particuliere huishoudens 2017* Heerlen 44,8 3,0 67,8 4,8
Particuliere huishoudens 2017* Laren (NH.) 4,9 8,0 1.644,9 298,5
Particuliere huishoudens 2017* Rotterdam 312,9 25,1 80,1 2,8
Particuliere huishoudens 2017* Utrecht (gemeente) 172,0 18,4 107,0 9,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Vermogen huishoudens; regio (indeling 2019)'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getalen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.