Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008, 2012 en 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2020 verschijnen in 2022.

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten per voltijdeenheid (x 1 000 euro) Structuur arbeidskostenTotaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur arbeidskostenLonen (%) Structuur arbeidskostenDirect loon en bijzondere beloningen (%) Structuur arbeidskostenSociale premies (%) Structuur arbeidskostenOverige kosten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2008 30,08 50,8 100,0 76,8 66,6 20,1 3,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 33,14 56,6 100,0 76,4 66,2 21,2 2,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 34,72 59,1 100,0 76,7 66,7 20,8 2,6
A-F Landbouw en nijverheid 2008 29,68 52,2 100,0 77,1 66,8 20,8 2,0
A-F Landbouw en nijverheid 2012 32,85 58,0 100,0 76,5 66,3 21,8 1,7
A-F Landbouw en nijverheid 2016 34,81 61,5 100,0 77,3 67,4 21,5 1,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 20,14 35,2 100,0 79,8 69,3 19,5 0,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 21,60 39,5 100,0 79,0 65,4 20,2 0,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 22,94 41,9 100,0 78,6 65,2 20,7 0,7
B Delfstoffenwinning 2008 56,06 101,3 100,0 79,3 70,1 17,5 3,2
B Delfstoffenwinning 2012 58,20 105,3 100,0 80,8 74,6 17,1 2,1
B Delfstoffenwinning 2016 64,37 122,9 100,0 75,5 70,7 21,4 3,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2008 30,51 53,4 100,0 76,9 67,2 21,1 2,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 33,98 59,5 100,0 76,4 66,9 22,0 1,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 36,19 63,3 100,0 77,8 68,6 21,2 1,0
B-F Nijverheid en energie 2008 30,27 53,3 100,0 77,0 66,7 20,9 2,1
B-F Nijverheid en energie 2012 33,63 59,2 100,0 76,4 66,3 21,9 1,7
B-F Nijverheid en energie 2016 35,69 62,9 100,0 77,2 67,5 21,5 1,3
C Industrie 2008 30,01 52,3 100,0 77,0 67,4 21,1 1,8
C Industrie 2012 33,16 57,9 100,0 76,5 66,9 22,0 1,5
C Industrie 2016 35,40 61,7 100,0 77,9 68,6 21,3 0,8
D Energievoorziening 2008 42,21 72,1 100,0 76,0 65,9 20,4 3,6
D Energievoorziening 2012 49,47 84,8 100,0 74,3 66,2 22,1 3,6
D Energievoorziening 2016 48,51 82,7 100,0 78,6 70,4 18,6 2,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2008 29,40 55,9 100,0 74,4 64,5 22,3 3,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 33,45 61,5 100,0 74,9 65,4 22,7 2,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 33,70 63,0 100,0 76,1 66,2 22,2 1,7
F Bouwnijverheid 2008 29,76 52,9 100,0 77,2 65,5 20,5 2,3
F Bouwnijverheid 2012 32,84 58,6 100,0 76,5 64,9 21,6 1,9
F Bouwnijverheid 2016 34,39 62,0 100,0 75,7 64,6 22,4 2,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2008 24,54 43,3 100,0 78,1 67,6 19,1 2,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 26,71 48,2 100,0 78,1 65,8 19,8 2,1
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 28,03 50,0 100,0 77,3 65,3 20,2 2,5
G-N Commerciële dienstverlening 2008 28,66 50,2 100,0 78,5 67,7 18,3 3,2
G-N Commerciële dienstverlening 2012 31,37 55,8 100,0 78,2 67,2 19,5 2,4
G-N Commerciële dienstverlening 2016 32,26 57,2 100,0 78,1 67,4 19,5 2,4
G Handel 2008 24,91 43,4 100,0 78,4 67,5 18,6 3,0
G Handel 2012 27,69 48,7 100,0 78,6 66,0 19,2 2,2
G Handel 2016 28,61 50,6 100,0 77,7 65,8 19,5 2,9
H Vervoer en opslag 2008 26,91 50,7 100,0 77,3 67,9 20,7 2,0
H Vervoer en opslag 2012 28,53 56,8 100,0 76,2 65,9 21,8 2,0
H Vervoer en opslag 2016 32,27 60,5 100,0 75,6 65,4 23,0 1,4
I Horeca 2008 17,40 28,8 100,0 78,8 68,3 18,1 3,1
I Horeca 2012 18,04 31,2 100,0 80,1 63,5 17,5 2,4
I Horeca 2016 18,68 32,0 100,0 79,1 62,3 17,8 3,2
J Informatie en communicatie 2008 37,87 65,6 100,0 79,3 67,5 17,6 3,1
J Informatie en communicatie 2012 40,36 71,4 100,0 79,7 69,4 18,6 1,7
J Informatie en communicatie 2016 41,24 72,9 100,0 80,5 70,7 18,0 1,5
K Financiële dienstverlening 2008 48,09 80,3 100,0 75,5 64,7 20,4 4,1
K Financiële dienstverlening 2012 54,73 91,7 100,0 72,9 64,2 23,7 3,4
K Financiële dienstverlening 2016 54,13 92,0 100,0 77,1 68,3 19,8 3,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 34,63 57,4 100,0 78,7 67,2 17,3 4,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 37,80 62,9 100,0 78,5 68,2 18,1 3,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 40,41 67,9 100,0 74,8 65,5 21,6 3,7
M-N Zakelijke dienstverlening 2008 27,72 49,0 100,0 79,9 69,1 16,7 3,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 30,55 54,2 100,0 79,9 69,4 17,6 2,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 30,73 54,7 100,0 78,9 68,8 18,9 2,1
M Specialistische zakelijke diensten 2008 37,68 65,6 100,0 80,8 69,5 15,7 3,5
M Specialistische zakelijke diensten 2012 41,67 73,4 100,0 80,6 70,7 16,7 2,7
M Specialistische zakelijke diensten 2016 43,16 76,5 100,0 79,3 70,1 18,3 2,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 20,38 36,5 100,0 78,8 68,5 18,1 3,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 22,26 39,6 100,0 79,0 67,7 18,9 2,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 23,09 41,2 100,0 78,5 67,3 19,7 1,8
O-Q Overheid en zorg 2008 33,73 51,7 100,0 73,6 64,4 22,7 3,7
O-Q Overheid en zorg 2012 37,00 57,6 100,0 73,5 64,7 23,6 2,9
O-Q Overheid en zorg 2016 39,98 61,5 100,0 74,0 65,2 22,4 3,6
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2008 32,96 50,8 100,0 73,9 64,7 22,5 3,6
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2012 36,30 56,9 100,0 73,8 64,8 23,3 2,9
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2016 39,14 60,7 100,0 74,2 65,3 22,2 3,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 38,95 61,8 100,0 69,8 62,0 25,9 4,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 42,27 68,2 100,0 70,0 63,2 27,1 2,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 44,56 70,8 100,0 72,1 64,9 24,0 3,9
P Onderwijs 2008 36,58 56,2 100,0 73,6 63,6 22,0 4,4
P Onderwijs 2012 40,93 62,2 100,0 73,9 64,6 23,5 2,6
P Onderwijs 2016 43,29 65,6 100,0 74,6 64,8 22,3 3,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 29,38 44,1 100,0 76,4 66,7 20,7 2,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 32,57 50,3 100,0 75,7 65,8 21,2 3,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 36,13 55,0 100,0 75,0 65,7 21,4 3,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2008 26,42 42,9 100,0 78,2 67,8 19,5 2,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012 29,87 49,5 100,0 77,1 65,9 20,3 2,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 31,15 52,0 100,0 76,4 65,7 20,2 3,4
R Cultuur, sport en recreatie 2008 26,97 44,5 100,0 78,6 68,4 18,8 2,6
R Cultuur, sport en recreatie 2012 29,34 49,5 100,0 78,2 67,1 19,2 2,6
R Cultuur, sport en recreatie 2016 30,26 51,0 100,0 76,9 66,3 19,7 3,5
S Overige dienstverlening 2008 26,01 41,8 100,0 77,8 67,4 19,9 2,2
S Overige dienstverlening 2012 30,28 49,6 100,0 76,2 64,9 21,2 2,6
S Overige dienstverlening 2016 31,91 52,7 100,0 76,1 65,3 20,6 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens