Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008


In deze tabel zijn de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Naast kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks worden samengesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Status van de cijfers:
De gegevens, die per kwartaal worden gepubliceerd, zijn vanaf 2017 voorlopig en voor de overige perioden definitief. De structuurgegevens per jaar zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2020:
Cijfers van het 4e kwartaal 2019 en het 1e en 2e kwartaal 2020 zijn voor zover beschikbaar toegevoegd. Voorgaande perioden vanaf 2017 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel twee maanden na afloop van het verslagkwartaal.

Deze tabel wordt op één moment voor alle kwartaalvariabelen uit de diverse statistieken ververst. Dit betreft zowel nieuwe cijfers als het actualiseren van reeds gepubliceerde cijfers.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Doordat deze tabel op één moment voor alle betrokken statistieken wordt ververst, kan het voorkomen dat er op enig moment per bedrijfstak/branche beperkte verschillen zijn tussen de uitkomsten van variabelen in deze tabel en dezelfde variabelen in de specifieke, vaak meer gedetailleerde branchetabel (zie paragraaf 3 voor overzicht van deze tabellen). De specifieke branchetabellen hebben namelijk hun eigen moment van update en bevatten altijd de meest actuele cijfers.

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden OmzetIndexcijfers (2015=100) PrijzenIndexcijfers (2015=100) PrijzenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalTotale omzet (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalVerkoopprijzen (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalPersoneelssterkte (%) ConjunctuurProductiebelemmeringOnvoldoende vraag (%) ConjunctuurProductiebelemmeringFinancieel (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Nederlandse markt (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt binnen EU (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt buiten EU (%) FaillissementenAantal faillissementen (aantal) FaillissementenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Structuurgegevens per jaarAantal werkzame personen (x 1 000) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenTotaal (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenNetto - omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenTotaal (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenInkoopwaarde omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenPersonele kosten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenOverige bedrijfskosten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsresultaat (mln euro)
B Delfstoffenwinning 2015 100,0 100,0 -9,2 . . . . . . . . 2 0,0 16,8 32.665 32.572 94 27.703 18.480 1.710 5.620 1.893 4.962
B Delfstoffenwinning 2016 1e kwartaal 83,0 83,0 -20,5 12,7 -9,5 -31,6 26,7 4,6 11,8 11,6 11,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 2e kwartaal 54,0 77,8 -24,2 -15,4 -14,8 -9,8 37,6 6,1 -1,7 0,0 -1,3 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 3e kwartaal 49,6 82,7 -17,4 -10,4 -10,3 -17,6 41,1 6,7 -7,8 -10,8 -12,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 4e kwartaal 78,2 84,1 -9,4 -1,7 -23,0 -58,1 37,2 5,7 -10,5 -6,6 -4,7 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 66,2 81,9 -18,1 . . . . . . . . 0 -100,0 13,9 22.426 22.188 238 20.373 13.194 1.383 3.640 2.156 2.053
B Delfstoffenwinning 2017 1e kwartaal* 94,5 92,3 11,1 7,7 -8,2 -43,7 32,1 6,3 -0,9 0,9 3,4 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 2e kwartaal* 52,0 85,5 9,9 -3,2 -19,8 -37,3 30,7 8,1 0,3 -1,4 1,2 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 3e kwartaal* 46,7 84,3 1,9 10,0 6,7 -16,0 31,4 6,9 2,7 8,6 5,4 1 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 4e kwartaal* 78,4 92,3 9,8 -44,3 26,9 -30,1 28,1 8,3 -1,0 1,7 0,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017* 67,9 88,6 8,1 . . . . . . . . 1 . 10,8 21.257 20.926 332 18.449 12.253 1.147 3.401 1.649 2.808
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal* 92,2 94,3 2,2 6,8 43,0 -13,6 21,7 5,9 0,9 5,4 4,1 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 2e kwartaal* 58,0 96,9 23,4 -28,6 -22,3 -32,2 22,3 9,8 2,8 3,4 2,9 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal* 48,0 105,8 25,5 -47,3 19,1 -38,7 23,5 10,6 0,1 1,0 2,3 1 0,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal* 85,3 111,5 20,8 25,1 18,3 -34,7 22,8 8,0 2,0 5,0 6,6 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018* 70,9 102,1 15,3 . . . . . . . . 1 0,0 10,8 22.020 21.749 271 18.919 14.088 1.184 1.963 1.684 3.101
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal* 93,4 101,6 7,7 13,4 31,3 -28,1 20,7 7,5 -12,0 -10,0 -9,9 1 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal* 44,8 85,9 -11,4 -6,1 1,4 18,3 20,3 7,1 1,9 1,9 2,4 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal* 36,8 77,0 -27,2 26,4 -2,6 24,7 19,6 9,6 1,5 19,9 19,9 1 0,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal* 56,6 87,3 -21,7 19,4 35,3 0,1 19,1 9,4 -3,4 -4,8 -0,5 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019* 57,9 87,9 -13,9 . . . . . . . . 2 100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal* 57,1 80,1 -21,2 -9,2 28,2 5,5 21,6 9,8 4,2 -6,5 -7,6 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal* . . . -73,9 -6,4 -26,0 27,2 7,9 -3,1 -6,0 -8,1 . . . . . . . . . . . .
C Industrie 2015 100,0 100,0 -5,0 . . . . . . . . 392 -30,6 874,7 333.595 326.246 7.348 314.532 204.070 46.879 55.889 7.693 19.063
C Industrie 2016 1e kwartaal 93,4 95,2 -4,4 0,0 10,5 -0,8 19,6 7,1 4,7 2,8 2,4 93 -19,8 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 2e kwartaal 98,2 97,1 -5,2 15,4 0,7 -0,2 19,6 7,5 1,3 1,2 1,2 92 -13,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 3e kwartaal 97,1 97,8 -2,4 4,4 2,4 -0,4 16,2 7,1 3,6 1,8 1,9 79 -4,8 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 4e kwartaal 102,6 99,9 2,3 14,9 5,7 -0,2 16,8 8,0 2,0 0,4 0,5 101 16,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 97,8 97,5 -2,5 . . . . . . . . 365 -6,9 892,9 328.539 320.674 7.865 306.322 190.709 47.883 59.702 8.028 22.217
C Industrie 2017 1e kwartaal* 102,9 102,6 7,8 7,1 17,1 1,7 14,9 7,7 5,9 2,9 3,3 64 -31,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 2e kwartaal* 105,1 102,1 5,1 20,5 7,2 10,3 14,2 6,3 5,5 2,3 2,1 87 -5,4 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 3e kwartaal* 102,1 101,3 3,6 4,2 4,6 13,0 12,3 6,1 5,6 3,5 2,7 63 -20,3 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 4e kwartaal* 108,9 102,8 2,9 25,8 11,9 11,1 11,4 6,1 5,0 3,4 2,7 61 -39,6 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017* 104,8 102,2 4,8 . . . . . . . . 275 -24,7 912,7 357.346 350.156 7.190 333.252 213.216 49.984 61.472 8.580 24.094
C Industrie 2018 1e kwartaal* 109,4 103,5 0,8 11,9 21,6 12,7 10,0 5,3 6,7 5,6 3,8 74 15,6 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 2e kwartaal* 112,3 105,3 3,2 20,7 7,5 15,2 9,5 5,1 6,2 4,5 2,7 64 -26,4 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 3e kwartaal* 110,2 106,5 5,1 4,9 10,6 13,4 9,3 4,9 7,3 5,4 3,6 51 -19,0 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 4e kwartaal* 110,5 105,8 2,9 18,6 12,9 13,3 10,7 5,3 4,8 3,6 1,8 81 32,8 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018* 110,6 105,3 3,0 . . . . . . . . 270 -1,8 937,7 384.100 376.441 7.660 359.438 235.449 52.923 62.252 8.809 24.663
C Industrie 2019 1e kwartaal* 104,6 105,4 1,9 8,4 23,1 12,6 10,5 3,6 7,3 5,4 2,2 65 -12,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 2e kwartaal* 106,9 107,4 1,9 13,8 6,5 9,8 10,0 4,3 4,6 2,9 0,7 67 4,7 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 3e kwartaal* 103,2 106,0 -0,5 -2,1 3,2 4,8 11,7 6,1 4,0 1,4 2,2 77 51,0 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 4e kwartaal* 108,8 106,3 0,5 14,1 7,8 3,1 13,8 6,3 0,6 -1,0 0,7 55 -32,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019* 105,9 106,3 0,9 . . . . . . . . 264 -2,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020 1e kwartaal* 101,7 105,2 -0,3 4,2 21,4 8,4 17,3 6,4 2,4 1,1 -0,2 66 1,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020 2e kwartaal* . . . -50,3 -5,4 -21,4 21,6 4,4 -0,3 -2,6 -2,1 . . . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2015 100,0 . . . . . . . . . . 804 -18,6 515,0 82.715 80.595 2.120 75.517 46.466 19.529 8.031 1.491 7.198
F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal 88,3 . . 9,8 19,3 -1,4 20,0 0,5 13,8 . . 155 -37,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal 107,8 . . 38,1 21,1 9,5 21,4 1,3 14,0 . . 139 -31,5 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 102,0 . . 34,4 32,0 24,8 9,9 0,4 12,9 . . 133 -13,6 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 127,3 . . 45,6 31,4 20,7 16,8 0,5 14,9 . . 112 -44,3 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 106,3 . . . . . . . . . . 539 -33,0 534,8 88.959 88.133 826 80.640 50.135 20.424 8.502 1.579 8.318
F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 93,7 . . 25,9 42,1 23,6 12,9 0,3 16,3 . . 143 -7,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 114,6 . . 42,4 36,3 31,5 13,3 0,2 13,4 . . 125 -10,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 106,1 . . 40,2 51,0 31,8 10,3 0,1 13,5 . . 97 -27,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 137,1 . . 41,8 56,3 30,0 4,7 0,5 15,0 . . 104 -7,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017* 112,9 . . . . . . . . . . 469 -13,0 562,4 94.932 91.733 3.199 85.004 54.230 20.644 8.559 1.570 9.928
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 101,3 . . 33,5 66,3 35,2 4,0 0,4 17,5 . . 108 -24,5 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal* 128,4 . . 57,6 61,0 31,9 3,9 0,2 18,7 . . 103 -17,6 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal* 116,2 . . 47,6 70,0 39,8 2,9 0,4 12,4 . . 120 23,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal* 151,4 . . 37,2 52,9 26,8 4,7 0,4 13,4 . . 121 16,3 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018* 124,3 . . . . . . . . . . 452 -3,6 588,2 105.972 101.599 4.373 94.594 60.827 22.501 9.535 1.731 11.378
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal* 113,3 . . 25,1 56,0 25,6 6,7 0,4 11,7 . . 116 7,4 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal* 137,8 . . 48,0 45,2 24,7 5,8 0,7 9,8 . . 115 11,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal* 127,3 . . 27,1 34,0 17,8 7,9 0,2 5,1 . . 134 11,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal* 154,9 . . 16,2 23,5 11,6 7,5 1,2 5,9 . . 142 17,4 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019* 133,3 . . . . . . . . . . 507 12,2 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 123,3 . . 1,4 30,4 7,6 10,0 0,3 7,1 . . 125 7,8 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* . . . -43,3 0,3 -19,5 15,1 0,4 -2,5 . . . . . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2015 100,0 100,0 0,8 . . . . . . . . 244 -28,4 495,8 83.666 80.475 3.192 76.641 26.316 21.078 24.356 4.890 7.026
H Vervoer en opslag 2016 1e kwartaal 93,0 98,5 -0,8 -12,8 20,8 -8,2 16,3 12,3 0,6 -2,1 -0,2 65 -9,7 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 2e kwartaal 99,8 98,6 -1,4 17,3 3,7 8,4 16,8 10,3 1,7 -2,2 0,2 56 -15,2 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 3e kwartaal 100,7 98,9 -1,7 -3,3 0,2 7,7 13,4 7,9 -0,6 -2,7 -0,9 47 -13,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 4e kwartaal 104,7 98,4 -1,8 25,1 9,0 1,6 13,2 8,7 -1,0 -4,8 -1,8 71 36,5 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 99,6 98,6 -1,4 . . . . . . . . 239 -2,0 496,5 83.777 80.394 3.384 77.113 27.449 21.477 23.271 4.917 6.664
H Vervoer en opslag 2017 1e kwartaal* 97,2 98,9 0,4 -15,9 20,2 -2,6 11,6 8,3 0,8 -0,6 2,3 54 -16,9 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 2e kwartaal* 104,3 99,8 1,2 22,3 1,8 4,0 14,1 8,0 0,8 0,1 0,8 55 -1,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 3e kwartaal* 105,5 99,9 1,1 6,0 9,2 4,8 9,0 6,4 0,6 0,7 -1,5 39 -17,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal* 109,7 99,7 1,3 23,3 16,5 11,8 8,6 4,7 2,6 0,8 -1,1 48 -32,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017* 104,2 99,6 1,0 . . . . . . . . 196 -18,0 524,9 88.854 85.066 3.788 81.895 29.321 22.791 24.745 5.038 6.959
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal* 100,6 99,9 1,0 -7,6 29,1 1,6 7,8 6,7 4,5 1,1 0,8 62 14,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal* 109,3 100,8 1,0 26,4 4,3 21,2 8,0 5,0 4,4 0,4 1,6 46 -16,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal* 111,8 102,5 2,6 -0,4 7,7 7,7 6,8 4,8 8,4 3,9 2,7 56 43,6 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal* 116,6 103,2 3,5 20,9 12,0 14,6 6,9 7,0 -0,7 -0,4 1,4 49 2,1 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018* 109,6 101,6 2,0 . . . . . . . . 213 8,7 540,9 94.110 90.658 3.453 87.459 32.553 23.896 25.324 5.686 6.651
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal* 105,2 102,9 3,0 -18,7 34,4 0,7 11,1 6,7 5,9 -0,8 0,5 46 -25,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal* 113,1 104,3 3,5 31,4 7,2 17,0 12,3 6,9 2,8 1,8 -0,2 54 17,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal* 113,7 104,8 2,2 3,8 1,0 4,2 14,2 6,2 2,0 1,7 0,5 57 1,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal* 116,5 104,0 0,8 11,2 8,0 5,2 15,7 5,0 3,2 0,2 0,9 56 14,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019* 112,1 104,0 2,4 . . . . . . . . 213 0,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal* 103,6 . . -19,0 31,9 2,6 16,5 5,9 8,9 -1,9 0,0 88 91,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal* . . . -62,6 -11,4 -29,1 24,2 4,5 -4,1 -8,2 -7,4 . . . . . . . . . . . .
I Horeca 2015 100,0 . . . . . . . . . . 306 -19,7 529,5 22.979 22.485 494 19.786 6.490 6.408 5.813 1.074 3.194
I Horeca 2016 1e kwartaal 88,9 . . -7,1 8,4 -5,2 15,2 13,3 6,3 . . 64 -27,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 2e kwartaal 111,2 . . 32,7 14,2 22,8 13,1 11,8 9,1 . . 81 35,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 3e kwartaal 117,8 . . 15,5 7,1 6,8 12,4 12,9 -0,7 . . 77 20,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 4e kwartaal 107,0 . . -7,7 6,1 -11,1 12,3 12,6 6,6 . . 64 -31,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 106,2 . . . . . . . . . . 286 -6,5 561,9 24.654 24.136 518 21.205 7.049 6.724 6.330 1.101 3.449
I Horeca 2017 1e kwartaal* 94,4 . . -6,1 15,6 4,7 11,2 10,8 4,5 . . 85 32,8 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 2e kwartaal* 120,4 . . 44,5 20,6 29,2 9,4 10,7 5,9 . . 61 -24,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 3e kwartaal* 124,2 . . 17,0 9,6 20,3 8,5 10,0 8,7 . . 61 -20,8 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 4e kwartaal* 113,8 . . 6,5 9,5 -1,7 9,3 8,5 4,6 . . 53 -17,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017* 113,2 . . . . . . . . . . 260 -9,1 598,3 26.550 26.230 320 22.747 7.667 7.275 6.620 1.185 3.803
I Horeca 2018 1e kwartaal* 100,4 . . -5,9 17,0 10,9 9,4 9,2 4,2 . . 63 -25,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 2e kwartaal* 128,7 . . 34,2 17,3 30,5 7,0 7,3 8,1 . . 63 3,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 3e kwartaal* 131,6 . . 15,6 8,3 14,6 7,8 8,1 5,0 . . 73 19,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 4e kwartaal* 122,9 . . -0,4 18,4 -3,6 5,8 9,3 1,4 . . 69 30,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018* 120,9 . . . . . . . . . . 268 3,1 618,0 28.488 28.134 355 24.492 8.213 7.863 7.133 1.282 3.997
I Horeca 2019 1e kwartaal* 104,5 . . -10,1 33,9 -0,6 6,4 7,8 6,0 . . 69 9,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 2e kwartaal* 133,8 . . 43,1 19,2 30,6 6,9 6,6 -0,2 . . 69 9,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 3e kwartaal* 136,0 . . 12,6 7,1 5,5 8,1 5,5 4,3 . . 58 -20,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 4e kwartaal* 127,6 . . -12,1 5,1 -8,7 9,0 4,1 -3,2 . . 58 -15,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019* 125,5 . . . . . . . . . . 254 -5,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020 1e kwartaal* 94,2 . . -17,4 22,5 -8,6 14,3 7,1 -3,0 . . 75 8,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020 2e kwartaal* . . . -88,9 -19,6 -55,2 18,2 6,1 -18,0 . . . . . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2015 100,0 100,0 -0,4 . . . . . . . . 231 -4,9 343,2 60.365 59.112 1.253 54.027 20.734 17.244 10.505 5.544 6.339
J Informatie en communicatie 2016 1e kwartaal 98,1 98,8 -2,3 18,4 18,5 7,8 24,5 10,6 11,2 2,9 4,0 44 -38,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 2e kwartaal 97,7 98,8 -1,1 23,4 5,7 5,6 16,8 7,1 7,0 3,1 1,9 38 -32,1 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 3e kwartaal 97,4 97,9 -1,4 6,4 0,7 -2,7 16,5 8,2 8,3 3,5 4,0 39 -30,4 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 4e kwartaal 112,1 97,8 -1,7 35,9 8,8 8,3 15,3 8,0 7,0 2,1 2,9 36 -25,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 101,3 98,3 -1,7 . . . . . . . . 157 -32,0 368,8 68.647 63.636 5.010 60.813 22.607 18.261 14.338 5.607 7.834
J Informatie en communicatie 2017 1e kwartaal* 101,7 97,8 -1,1 12,3 16,0 7,9 18,1 8,7 10,5 3,1 3,6 37 -15,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 2e kwartaal* 100,4 97,6 -1,2 33,1 5,3 14,4 10,1 7,5 8,0 2,9 3,6 50 31,6 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 3e kwartaal* 98,7 97,5 -0,5 5,3 1,6 6,3 10,7 8,8 7,5 3,1 4,2 35 -10,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal* 114,7 97,3 -0,5 41,8 10,1 15,3 9,3 8,5 9,3 3,4 2,8 42 16,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017* 103,9 97,5 -0,8 . . . . . . . . 164 4,5 382,9 76.680 69.688 6.992 68.818 24.442 19.243 19.326 5.806 7.862
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal* 105,0 98,6 0,8 16,0 22,5 14,1 5,8 9,1 11,0 6,3 4,3 33 -10,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal* 103,4 99,2 1,6 32,5 5,1 13,6 6,1 6,6 10,9 7,7 5,0 46 -8,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal* 104,3 100,1 2,7 16,5 2,7 17,4 5,2 5,9 12,2 7,3 2,0 35 0,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal* 122,0 100,7 3,4 41,0 9,1 22,9 7,5 7,2 12,2 5,0 2,3 44 4,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018* 108,7 99,6 2,1 . . . . . . . . 158 -3,7 395,7 82.099 73.138 8.961 74.430 26.522 20.505 20.853 6.549 7.669
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal* 109,9 100,4 1,8 10,8 18,4 19,4 4,3 4,5 14,1 6,2 5,3 35 6,1 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal* 108,3 99,7 0,6 26,0 10,3 16,2 4,3 5,6 14,5 6,8 4,5 33 -28,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal* 108,8 100,5 0,4 17,6 5,5 19,9 7,1 8,0 11,4 7,1 6,6 33 -5,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal* 126,1 99,5 -1,2 32,1 8,1 17,9 8,4 7,1 8,8 7,6 7,1 43 -2,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019* 113,3 100,0 0,4 . . . . . . . . 144 -8,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 111,8 . . 16,0 26,4 19,6 9,7 7,1 5,6 5,8 5,0 34 -2,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* . . . -40,6 -5,3 -16,2 13,2 5,5 3,7 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2015 . 100,0 0,8 . . . . . . . . 668 -28,9 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 1e kwartaal . 100,0 0,0 16,0 19,1 10,1 18,3 10,0 11,8 6,9 4,0 160 -24,9 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 2e kwartaal . 99,9 -0,4 15,5 2,0 8,6 14,9 10,1 6,0 5,1 3,5 148 -6,3 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 3e kwartaal . 100,7 1,5 -4,4 2,3 7,0 16,9 8,5 5,2 4,0 2,7 133 -14,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 4e kwartaal . 100,4 0,0 29,5 5,8 11,8 18,4 9,0 8,0 3,9 3,3 127 -10,6 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2016 . 100,3 0,3 . . . . . . . . 568 -15,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 1e kwartaal* . 100,5 0,5 14,8 20,4 14,1 10,2 8,4 10,5 3,4 3,0 127 -20,6 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 2e kwartaal* . 100,9 0,9 11,9 1,0 13,4 10,7 7,0 8,3 3,9 3,4 98 -33,8 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 3e kwartaal* . 100,7 0,0 -2,7 2,3 15,8 9,7 6,6 4,3 1,3 2,7 97 -27,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 4e kwartaal* . 102,2 1,8 33,6 7,6 22,3 10,2 7,5 6,4 3,7 3,5 102 -19,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017* . 101,1 0,8 . . . . . . . . 424 -25,4 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1e kwartaal* . 102,2 1,7 14,4 30,4 21,8 8,6 8,2 12,0 4,1 2,4 88 -30,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 2e kwartaal* . 102,5 1,7 19,4 3,3 21,5 6,2 7,4 7,7 4,9 4,6 96 -2,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 3e kwartaal* . 102,9 2,1 0,2 4,8 27,4 8,0 6,6 6,8 3,8 2,1 101 4,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 4e kwartaal* . 103,2 1,0 34,5 8,1 20,3 8,4 6,9 6,6 3,9 4,4 81 -20,6 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018* . 102,7 1,6 . . . . . . . . 366 -13,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1e kwartaal* . 104,1 1,8 18,2 31,5 21,2 6,5 6,3 7,2 3,6 2,7 96 9,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal* . 105,2 2,6 16,6 3,5 21,9 5,7 5,5 4,5 0,8 1,7 126 31,3 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal* . 104,6 1,7 -1,7 5,1 21,3 8,6 5,5 3,1 2,2 3,3 89 -11,9 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal* . 105,7 2,4 26,8 10,1 17,4 8,6 5,0 2,8 0,8 0,2 110 35,8 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019* . 104,9 2,1 . . . . . . . . 421 15,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal* . . . 17,2 28,9 22,0 9,0 6,0 9,5 2,4 1,6 92 -4,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* . . . -62,7 -9,9 -19,8 17,8 5,3 0,8 -0,1 -1,1 . . . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 100,0 100,0 1,0 . . . . . . . . 374 -21,9 466,6 64.088 63.480 609 57.352 25.421 20.176 8.004 3.750 6.737
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1e kwartaal 93,6 101,3 0,6 9,8 33,1 3,0 13,5 11,3 4,6 2,0 -0,2 97 -15,7 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2e kwartaal 107,1 101,5 1,3 26,5 7,7 12,6 14,6 8,5 7,8 1,2 -0,5 80 -4,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 3e kwartaal 118,1 100,7 1,5 2,5 8,0 -1,6 14,4 8,6 3,3 2,4 0,0 64 -23,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 4e kwartaal 116,1 101,3 1,3 5,4 4,3 -0,9 14,7 9,3 10,7 1,9 0,3 70 -23,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 108,7 101,2 1,2 . . . . . . . . 311 -16,8 484,4 70.503 69.992 511 62.701 27.714 21.426 9.634 3.928 7.802
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1e kwartaal* 102,7 102,5 1,2 22,0 28,7 11,9 12,3 8,3 16,0 1,5 0,9 69 -28,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 2e kwartaal* 118,9 102,6 1,1 35,5 7,1 15,1 8,9 7,1 4,4 1,3 0,7 82 2,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 3e kwartaal* 128,7 102,2 1,5 20,5 9,5 18,0 6,7 7,8 10,0 1,3 0,0 71 10,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 4e kwartaal* 124,0 103,1 1,8 18,7 11,7 13,8 7,4 7,5 6,9 1,6 1,0 61 -12,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017* 118,6 102,6 1,4 . . . . . . . . 283 -9,0 502,2 80.019 79.572 447 71.043 31.001 24.231 11.527 4.285 8.977
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1e kwartaal* 112,2 104,8 2,3 14,2 39,3 15,3 7,6 6,1 10,8 2,2 0,5 59 -14,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 2e kwartaal* 130,1 106,4 3,6 34,6 6,8 20,9 5,8 5,1 9,6 1,4 1,2 64 -22,0 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3e kwartaal* 141,4 106,5 4,2 20,9 11,3 15,7 4,5 4,7 14,1 1,8 1,3 62 -12,7 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 4e kwartaal* 137,4 108,8 5,5 19,0 15,3 12,9 4,9 4,5 13,4 2,2 1,6 64 4,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 130,3 106,6 3,9 . . . . . . . . 249 -12,0 522,7 89.449 88.921 528 79.241 34.024 27.144 12.996 5.077 10.209
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1e kwartaal* 119,6 111,2 6,0 22,3 45,5 15,8 6,2 4,1 15,8 2,3 1,3 64 8,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal* 138,0 111,6 4,9 29,7 8,5 25,7 6,6 3,9 8,8 2,6 1,5 76 18,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal* 147,8 110,5 3,8 16,8 13,1 15,6 7,3 4,9 9,7 1,4 1,3 66 6,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal* 142,3 111,9 2,8 4,1 20,0 12,4 3,8 4,8 5,8 1,4 1,4 73 14,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 136,9 111,3 4,3 . . . . . . . . 279 12,0 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal* 116,3 . . 15,0 52,7 13,3 5,7 4,5 10,2 0,8 0,8 68 6,3 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* . . . -68,7 -9,9 -35,0 16,0 2,9 0,9 -1,4 -1,8 . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens