Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers (2015=100) Prijzen Indexcijfers (2015=100) Prijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Totale omzet (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Verkoopprijzen (%) Conjunctuur Verwachting lopend kwartaal Personeelssterkte (%) Conjunctuur Productiebelemmering Onvoldoende vraag (%) Conjunctuur Productiebelemmering Financieel (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Nederlandse markt (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt binnen EU (%) Conjunctuur Concurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt buiten EU (%) Faillissementen Aantal faillissementen (aantal) Faillissementen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Structuurgegevens per jaar Aantal werkzame personen (x 1 000) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Totaal (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Netto - omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Totaal (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Personele kosten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Structuurgegevens per jaar Bedrijfsresultaat (mln euro)
B Delfstoffenwinning 2017 4e kwartaal 78,4 92,3 9,8 -44,3 26,9 -30,1 28,1 8,3 -1,0 1,7 0,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 67,9 88,6 8,1 . . . . . . . . 1 . 10,8 21.257 20.926 332 18.449 12.253 1.147 3.401 1.649 2.808
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal 92,2 94,3 2,2 6,8 43,0 -13,6 21,7 5,9 0,9 5,4 4,1 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 2e kwartaal 58,0 96,9 23,4 -28,6 -22,3 -32,2 22,3 9,8 2,8 3,4 2,9 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal 48,0 105,8 25,5 -47,3 19,1 -38,7 23,5 10,6 0,1 1,0 2,3 1 0,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal 85,3 111,5 20,8 25,1 18,3 -34,7 22,8 8,0 2,0 5,0 6,6 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 70,9 102,1 15,3 . . . . . . . . 1 0,0 10,8 22.020 21.749 271 18.919 14.088 1.184 1.963 1.684 3.101
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal* 93,4 101,6 7,7 13,4 31,3 -28,1 20,7 7,5 -12,0 -10,0 -9,9 1 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal* 44,8 85,9 -11,4 -6,1 1,4 18,3 20,3 7,1 1,9 1,9 2,4 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal* 36,8 77,0 -27,2 26,4 -2,6 24,7 19,6 9,6 1,5 19,9 19,9 1 0,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal* 56,6 87,3 -21,7 19,4 35,3 0,1 19,1 9,4 -3,4 -4,8 -0,5 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2019* 57,9 87,9 -13,9 . . . . . . . . 2 100,0 10,6 18.036 17.560 476 15.579 11.396 1.164 1.488 1.532 2.457
B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal* 54,9 80,7 -20,6 -9,2 28,2 5,5 21,6 9,8 4,2 -6,5 -7,6 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal* 26,6 63,5 -26,0 -73,9 -6,4 -26,0 27,2 7,9 -3,1 -6,0 -8,1 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal* 27,7 62,6 -18,8 -2,1 -0,3 -47,9 32,4 6,1 -4,3 -16,9 -13,9 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020 4e kwartaal* 45,1 75,7 -13,3 19,9 29,9 -47,9 33,2 7,2 -3,3 -7,2 -8,0 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2020* 38,6 70,6 -19,7 . . . . . . . . 0 -100,0 11,1 11.902 11.685 217 12.567 8.079 1.098 1.814 1.576 -665
B Delfstoffenwinning 2021 1e kwartaal* 62,5 86,3 6,9 8,2 32,4 -23,9 29,7 6,7 4,0 2,8 3,7 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2021 2e kwartaal* 51,5 96,5 51,8 -6,7 5,6 -18,9 27,4 8,1 1,7 5,4 -0,1 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2021 3e kwartaal* 65,3 135,6 116,8 -2,4 19,2 -10,8 17,3 7,9 0,6 4,8 4,5 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2021 4e kwartaal* 138,3 191,3 152,7 55,8 47,2 -7,1 18,8 8,3 1,6 5,1 4,4 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2021* 79,4 127,4 80,4 . . . . . . . . 0 . 10,2 23.891 23.700 191 20.700 16.413 1.019 1.930 1.338 3.192
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal* 153,5 217,2 151,7 -11,9 21,9 -9,8 18,8 5,9 4,9 2,7 4,5 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 209,3 255,2 164,6 42,6 40,5 -5,6 18,9 4,4 0,7 5,6 -0,2 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 282,2 376,9 177,9 -11,3 26,7 -15,4 19,1 4,9 2,4 0,2 -1,0 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 211,3 405,4 111,9 1,0 5,9 9,8 21,1 3,0 0,4 -3,9 -1,2 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 235,0 330,5 52,1 -16,7 9,3 20,1 20,7 3,9 3,9 1,3 -2,2 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* . 225,5 -11,7 0,5 -4,6 0,6 22,5 4,4 4,0 4,6 -1,1 0 . . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 4e kwartaal 108,9 102,8 2,9 25,8 11,9 11,1 11,4 6,1 5,0 3,4 2,7 61 -39,6 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 104,8 102,2 4,8 . . . . . . . . 275 -24,7 912,7 357.346 350.156 7.190 333.252 213.216 49.984 61.472 8.580 24.094
C Industrie 2018 1e kwartaal 109,4 103,5 0,8 11,9 21,6 12,7 10,0 5,3 6,7 5,6 3,8 74 15,6 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 2e kwartaal 112,3 105,3 3,2 20,7 7,5 15,2 9,5 5,1 6,2 4,5 2,7 64 -26,4 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 3e kwartaal 110,2 106,5 5,1 4,9 10,6 13,4 9,3 4,9 7,3 5,4 3,6 51 -19,0 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 4e kwartaal 110,5 105,8 2,9 18,6 12,9 13,3 10,7 5,3 4,8 3,6 1,8 81 32,8 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 110,6 105,3 3,0 . . . . . . . . 270 -1,8 937,7 384.100 376.441 7.660 359.438 235.449 52.923 62.252 8.809 24.663
C Industrie 2019 1e kwartaal* 104,6 105,4 1,9 8,4 23,1 12,6 10,5 3,6 7,3 5,4 2,2 65 -12,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 2e kwartaal* 106,9 107,4 1,9 13,8 6,5 9,8 10,0 4,3 4,6 2,9 0,7 67 4,7 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 3e kwartaal* 103,2 106,0 -0,5 -2,1 3,2 4,8 11,7 6,1 4,0 1,4 2,2 77 51,0 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019 4e kwartaal* 108,8 106,3 0,5 14,1 7,8 3,1 13,8 6,3 0,6 -1,0 0,7 55 -32,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2019* 105,9 106,3 0,9 . . . . . . . . 264 -2,2 957,0 382.256 375.396 6.860 357.770 236.303 55.227 56.089 10.156 24.486
C Industrie 2020 1e kwartaal* 102,8 105,2 -0,3 4,2 21,4 8,4 17,3 6,4 2,4 1,1 -0,2 66 1,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020 2e kwartaal* 89,7 99,7 -7,1 -50,3 -5,4 -21,4 21,6 4,4 -0,3 -2,6 -2,1 62 -7,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020 3e kwartaal* 95,1 100,9 -4,7 -1,9 -1,4 -7,1 31,4 5,3 0,0 -4,1 -4,2 58 -24,7 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020 4e kwartaal* 101,0 101,4 -4,5 6,9 0,5 -1,9 27,0 5,5 1,8 -1,7 -1,3 40 -27,3 . . . . . . . . . .
C Industrie 2020* 97,1 101,8 -4,2 . . . . . . . . 226 -14,4 954,3 354.178 347.541 6.637 331.180 212.761 54.781 52.928 10.710 22.998
C Industrie 2021 1e kwartaal* 101,7 107,2 1,9 0,3 17,3 2,0 23,5 4,7 4,9 0,5 -0,5 19 -71,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2021 2e kwartaal* 108,3 112,3 12,7 18,5 21,8 11,1 17,9 3,3 3,8 1,0 -0,6 24 -61,3 . . . . . . . . . .
C Industrie 2021 3e kwartaal* 110,1 116,6 15,5 14,0 29,4 17,6 11,3 3,6 6,0 2,8 1,8 22 -62,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2021 4e kwartaal* 125,3 122,1 20,4 24,1 38,7 21,4 9,2 3,9 4,5 2,1 1,5 37 -7,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2021* 111,3 114,6 12,5 . . . . . . . . 102 -54,9 978,2 401.139 390.910 10.229 366.142 246.064 57.117 52.205 10.757 34.997
C Industrie 2022 1e kwartaal* 126,5 132,1 23,3 9,0 51,6 22,1 8,7 3,8 5,0 2,6 0,2 27 42,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2022 2e kwartaal* 140,6 145,5 29,5 25,4 53,2 20,4 7,0 2,9 1,6 -0,8 -1,6 39 62,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2022 3e kwartaal* 135,6 146,3 25,5 6,6 39,9 18,8 8,2 3,0 2,7 2,1 2,1 34 54,5 . . . . . . . . . .
C Industrie 2022 4e kwartaal* 143,5 143,3 17,3 10,3 48,6 11,4 12,4 4,9 0,4 1,7 1,2 61 64,9 . . . . . . . . . .
C Industrie 2023 1e kwartaal* 132,6 141,4 7,0 4,4 45,6 13,4 15,2 5,7 0,8 0,1 0,1 80 196,3 . . . . . . . . . .
C Industrie 2023 2e kwartaal* . 138,5 -4,8 14,7 11,7 12,5 14,9 4,7 1,5 -0,2 0,9 62 59,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal 137,1 . . 41,8 56,3 30,0 4,7 0,5 15,0 . . 104 -7,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 112,9 . . . . . . . . . . 469 -13,0 562,4 94.932 91.733 3.199 85.004 54.230 20.644 8.559 1.570 9.928
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal 101,3 . . 33,5 66,3 35,2 4,0 0,4 17,5 . . 108 -24,5 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 2e kwartaal 128,4 . . 57,6 61,0 31,9 3,9 0,2 18,7 . . 103 -17,6 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 116,2 . . 47,6 70,0 39,8 2,9 0,4 12,4 . . 120 23,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 151,4 . . 37,2 52,9 26,8 4,7 0,4 13,4 . . 121 16,3 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 124,3 . . . . . . . . . . 452 -3,6 588,2 105.972 101.599 4.373 94.594 60.827 22.501 9.535 1.731 11.378
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal* 113,3 . . 25,1 56,0 25,6 6,7 0,4 11,7 . . 116 7,4 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal* 137,8 . . 48,0 45,2 24,7 5,8 0,7 9,8 . . 115 11,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal* 127,3 . . 27,1 34,0 17,8 7,9 0,2 5,1 . . 134 11,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal* 154,9 . . 16,2 23,5 11,6 7,5 1,2 5,9 . . 142 17,4 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2019* 133,3 . . . . . . . . . . 507 12,2 618,4 115.767 110.768 4.999 102.710 66.419 23.913 10.261 2.117 13.057
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 124,1 . . 1,4 30,4 7,6 10,0 0,3 7,1 . . 125 7,8 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* 138,2 . . -43,3 0,3 -19,5 15,1 0,4 -2,5 . . 117 1,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal* 129,0 . . -2,6 2,8 -3,1 14,5 0,1 0,7 . . 95 -29,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020 4e kwartaal* 159,0 . . 13,2 9,2 2,3 12,4 0,1 -1,3 . . 101 -28,9 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2020* 137,6 . . . . . . . . . . 438 -13,6 652,5 120.356 116.634 3.722 105.953 67.833 25.367 10.354 2.399 14.403
F Bouwnijverheid 2021 1e kwartaal* 126,9 . . 0,2 21,5 10,5 15,7 0,1 1,8 . . 81 -35,2 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2021 2e kwartaal* 152,1 . . 28,2 38,5 21,0 12,3 0,0 4,6 . . 78 -33,3 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2021 3e kwartaal* 138,4 . . 20,6 63,0 14,7 10,6 0,0 6,5 . . 72 -24,2 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2021 4e kwartaal* 175,2 . . 26,1 62,6 21,7 6,5 0,0 5,5 . . 86 -14,9 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2021* 148,1 . . . . . . . . . . 317 -27,6 688,1 129.675 125.234 4.441 113.682 73.205 26.717 11.150 2.610 15.993
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 138,1 . . 12,3 74,5 22,1 5,1 0,0 3,9 . . 81 0,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2022 2e kwartaal* 166,4 . . 14,9 84,5 15,7 6,7 0,2 -1,8 . . 76 -2,6 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 150,3 . . 12,5 69,9 15,0 8,5 0,0 1,3 . . 88 22,2 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2022 4e kwartaal* 191,7 . . 11,1 74,3 11,5 8,0 0,4 -1,8 . . 95 10,5 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal* 153,6 . . 0,5 63,9 15,7 7,3 4,0 -3,4 . . 94 16,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal* . . . 20,3 32,4 14,2 13,7 3,5 1,5 . . 113 48,7 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal 109,7 99,7 1,3 23,3 16,5 11,8 8,6 4,7 2,6 0,8 -1,1 48 -32,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 104,2 99,6 1,0 . . . . . . . . 196 -18,0 524,9 88.854 85.066 3.788 81.895 29.321 22.791 24.745 5.038 6.959
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal 100,6 99,9 1,0 -7,6 29,1 1,6 7,8 6,7 4,5 1,1 0,8 62 14,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 109,3 100,8 1,0 26,4 4,3 21,2 8,0 5,0 4,4 0,4 1,6 46 -16,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 111,8 102,5 2,6 -0,4 7,7 7,7 6,8 4,8 8,4 3,9 2,7 56 43,6 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 116,6 103,2 3,5 20,9 12,0 14,6 6,9 7,0 -0,7 -0,4 1,4 49 2,1 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 109,6 101,6 2,0 . . . . . . . . 213 8,7 540,9 94.110 90.658 3.453 87.459 32.553 23.896 25.324 5.686 6.651
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal* 105,2 102,9 3,0 -18,7 34,4 0,7 11,1 6,7 5,9 -0,8 0,5 46 -25,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal* 113,1 104,3 3,5 31,4 7,2 17,0 12,3 6,9 2,8 1,8 -0,2 54 17,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal* 113,7 104,8 2,2 3,8 1,0 4,2 14,2 6,2 2,0 1,7 0,4 57 1,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal* 116,5 104,0 0,8 11,2 8,0 5,2 15,7 5,0 3,2 0,2 0,9 56 14,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2019* 112,1 104,0 2,4 . . . . . . . . 213 0,0 557,8 98.718 95.050 3.668 91.790 34.295 24.905 26.158 6.432 6.928
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal* 103,5 104,3 1,4 -19,0 31,9 2,6 16,5 5,9 8,9 -1,9 0,0 88 91,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal* 89,6 106,9 2,5 -62,6 -11,4 -29,1 24,2 4,5 -4,1 -8,2 -7,4 42 -22,2 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal* 96,7 105,8 0,9 10,9 -2,9 -9,1 31,5 7,5 -8,9 -9,6 -8,5 43 -24,6 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal* 107,0 105,2 1,1 -2,3 -0,3 -10,2 31,3 4,1 2,5 0,9 2,9 41 -26,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2020* 99,2 105,6 1,5 . . . . . . . . 214 0,5 543,0 92.338 87.264 5.074 87.880 34.940 23.435 22.940 6.565 4.459
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal* 98,9 105,8 1,4 -19,6 14,3 -11,6 27,5 3,7 -2,5 -4,7 -4,4 37 -58,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal* 109,5 108,7 1,7 12,6 6,9 10,3 26,1 7,2 -0,7 -2,4 -3,1 38 -9,5 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal* 117,5 110,7 4,6 9,9 12,8 15,5 21,1 3,1 11,9 11,6 11,3 17 -60,5 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal* 134,1 113,8 8,2 31,2 31,8 22,0 21,2 3,4 12,6 8,8 9,6 38 -7,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2021* 115,0 109,8 4,0 . . . . . . . . 130 -39,3 574,5 110.113 104.428 5.685 101.890 45.223 25.306 24.368 6.993 8.223
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal* 125,3 117,8 11,3 -0,8 41,2 11,3 19,5 3,1 11,4 6,1 7,0 29 -21,6 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal* 144,5 125,4 15,3 31,5 26,0 21,2 13,5 2,6 10,2 -2,5 7,9 36 -5,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal* 149,1 130,0 17,5 2,0 17,7 9,6 10,7 2,9 1,3 -2,0 -2,7 27 58,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2022 4e kwartaal* 149,4 129,3 13,6 11,5 24,0 16,6 11,4 4,2 7,7 4,4 4,5 44 15,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal* 130,8 130,3 10,6 -12,9 60,0 17,2 15,2 4,7 0,5 -5,0 -4,0 61 110,3 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal* . . . 21,5 13,7 13,1 18,5 4,4 -1,9 -4,6 -5,0 57 58,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 4e kwartaal 113,8 . . 6,5 9,5 -1,7 9,3 8,5 4,6 . . 53 -17,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 113,2 . . . . . . . . . . 260 -9,1 598,3 26.550 26.230 320 22.747 7.667 7.275 6.620 1.185 3.803
I Horeca 2018 1e kwartaal 100,4 . . -5,9 17,0 10,9 9,4 9,2 4,2 . . 63 -25,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 2e kwartaal 128,7 . . 34,2 17,3 30,5 7,0 7,3 8,1 . . 63 3,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 3e kwartaal 131,6 . . 15,6 8,3 14,6 7,8 8,1 5,0 . . 73 19,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 4e kwartaal 122,9 . . -0,4 18,4 -3,6 5,8 9,3 1,4 . . 69 30,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 120,9 . . . . . . . . . . 268 3,1 618,0 28.488 28.134 355 24.492 8.213 7.863 7.133 1.282 3.997
I Horeca 2019 1e kwartaal* 104,5 . . -10,1 33,9 -0,6 6,4 7,8 6,0 . . 69 9,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 2e kwartaal* 133,8 . . 43,1 19,2 30,6 6,9 6,6 -0,2 . . 69 9,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 3e kwartaal* 136,0 . . 12,6 7,1 5,5 8,1 5,5 4,3 . . 58 -20,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019 4e kwartaal* 127,6 . . -12,1 5,1 -8,7 9,0 4,1 -3,2 . . 58 -15,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2019* 125,5 . . . . . . . . . . 254 -5,2 641,5 29.764 29.430 334 25.860 8.522 8.363 7.557 1.418 3.904
I Horeca 2020 1e kwartaal* 93,8 . . -17,4 22,5 -8,6 14,3 7,1 -3,0 . . 75 8,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020 2e kwartaal* 56,8 . . -88,9 -19,6 -55,2 18,2 6,1 -18,0 . . 112 62,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020 3e kwartaal* 118,5 . . 15,6 8,2 -12,2 23,5 9,2 -16,6 . . 49 -15,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020 4e kwartaal* 60,6 . . -76,3 -5,3 -56,6 24,6 6,4 -11,9 . . 50 -13,8 . . . . . . . . . .
I Horeca 2020* 82,4 . . . . . . . . . . 286 12,6 562,3 20.118 19.627 492 20.152 6.051 6.228 6.157 1.717 -34
I Horeca 2021 1e kwartaal* 49,9 . . -45,4 1,6 -36,9 23,7 8,8 -15,1 . . 33 -56,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2021 2e kwartaal* 86,0 . . 16,9 13,1 8,4 21,6 7,8 -16,7 . . 28 -75,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2021 3e kwartaal* 135,2 . . 62,3 20,1 41,1 14,7 5,1 5,6 . . 21 -57,1 . . . . . . . . . .
I Horeca 2021 4e kwartaal* 101,2 . . -4,2 25,4 14,0 11,9 5,9 8,6 . . 29 -42,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2021* 93,1 . . . . . . . . . . 111 -61,2 584,8 22.848 22.387 461 21.749 6.935 6.505 6.608 1.702 1.098
I Horeca 2022 1e kwartaal* 95,3 . . -39,1 27,8 3,3 13,3 7,0 -11,9 . . 23 -30,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2022 2e kwartaal* 157,1 . . 57,3 55,0 34,8 8,1 7,3 8,0 . . 24 -14,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2022 3e kwartaal* 162,5 . . 8,7 34,5 22,1 5,8 6,6 7,9 . . 38 81,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2022 4e kwartaal* 148,6 . . -27,8 41,7 -12,9 9,5 9,0 -0,5 . . 49 69,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2023 1e kwartaal* 131,3 . . -30,2 44,9 9,0 14,3 10,5 6,6 . . 66 187,0 . . . . . . . . . .
I Horeca 2023 2e kwartaal* . . . 44,8 38,2 35,3 10,8 8,6 6,0 . . 75 212,5 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal 114,7 97,3 -0,5 41,8 10,1 15,3 9,3 8,5 9,3 . . 42 16,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 103,9 97,5 -0,8 . . . . . . . . 164 4,5 382,9 76.680 69.688 6.992 68.818 24.442 19.243 19.326 5.806 7.862
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal 105,0 98,6 0,8 16,0 22,5 14,1 5,8 9,1 11,0 . . 33 -10,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 2e kwartaal 103,4 99,2 1,6 32,5 5,1 13,6 6,1 6,6 10,9 . . 46 -8,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal 104,3 100,1 2,7 16,5 2,7 17,4 5,2 5,9 12,2 . . 35 0,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal 122,0 100,7 3,4 41,0 9,1 22,9 7,5 7,2 12,2 . . 44 4,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 108,7 99,6 2,1 . . . . . . . . 158 -3,7 395,7 82.099 73.138 8.961 74.430 26.522 20.505 20.853 6.549 7.669
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal* 109,9 100,4 1,8 10,8 18,4 19,4 4,3 4,5 14,1 . . 35 6,1 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal* 108,3 99,7 0,6 26,0 10,3 16,2 4,3 5,6 14,5 . . 33 -28,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal* 108,8 100,5 0,4 17,6 5,5 19,9 7,1 7,9 11,4 . . 33 -5,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal* 126,1 99,5 -1,2 32,1 8,1 17,9 8,4 7,1 8,8 . . 43 -2,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2019* 113,3 100,0 0,4 . . . . . . . . 144 -8,9 411,9 89.718 78.802 10.915 84.163 27.301 21.787 26.774 8.302 5.555
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 111,3 100,0 -0,4 16,0 26,4 19,6 9,7 7,1 5,6 . . 34 -2,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* 104,5 100,1 0,4 -40,6 -5,3 -16,2 13,2 5,5 3,7 . . 21 -36,4 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal* 107,7 99,4 -1,2 -5,0 -3,0 -4,8 21,6 6,7 2,0 . . 17 -48,5 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020 4e kwartaal* 124,9 100,1 0,6 12,8 1,0 -0,4 23,1 3,7 2,5 . . 15 -65,1 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2020* 112,1 99,9 -0,1 . . . . . . . . 87 -39,6 431,3 90.521 77.344 13.178 84.051 26.683 22.814 25.876 8.677 6.470
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal* 112,0 100,3 0,3 2,7 13,6 9,7 13,3 5,9 9,2 . . 17 -50,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2021 2e kwartaal* 112,7 100,0 -0,2 11,9 1,3 18,8 10,7 8,3 10,5 . . 22 4,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal* 116,2 100,5 1,1 11,4 7,4 14,1 8,4 6,3 7,4 . . 19 11,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2021 4e kwartaal* 133,5 100,9 0,8 37,0 12,9 26,8 9,9 4,8 9,5 . . 18 20,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2021* 118,6 100,4 0,5 . . . . . . . . 76 -12,6 450,6 91.354 87.414 3.940 84.178 27.987 24.974 22.449 8.769 7.176
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 120,3 102,2 1,8 3,5 22,2 25,2 7,9 5,0 12,1 . . 16 -5,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal* 122,2 102,1 2,1 28,2 14,5 26,2 8,4 6,1 11,8 . . 17 -22,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 123,1 102,6 2,1 16,6 16,7 25,7 8,2 7,6 7,8 . . 16 -15,8 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2022 4e kwartaal* 141,1 102,8 1,8 28,1 27,8 19,5 11,9 5,4 5,4 . . 27 50,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal* 129,6 105,2 3,0 12,3 39,6 20,6 12,1 6,7 9,3 . . 24 50,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal* . . . 28,9 9,6 17,6 15,2 4,8 5,6 . . 29 70,6 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 4e kwartaal . 102,2 1,8 33,6 7,6 22,3 10,2 7,5 6,4 3,7 3,5 102 -19,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 . 101,1 0,8 . . . . . . . . 424 -25,4 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 1e kwartaal . 102,2 1,7 14,4 30,4 21,8 8,6 8,2 12,0 4,1 2,4 88 -30,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 2e kwartaal . 102,5 1,7 19,4 3,3 21,5 6,2 7,4 7,7 4,9 4,6 96 -2,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 3e kwartaal . 102,9 2,1 0,2 4,8 27,4 8,0 6,6 6,8 3,8 2,1 101 4,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 4e kwartaal . 103,2 1,0 34,5 8,1 20,3 8,4 6,9 6,6 3,9 4,4 81 -20,6 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2018 . 102,7 1,6 . . . . . . . . 366 -13,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1e kwartaal* . 104,1 1,8 18,2 31,5 21,2 6,5 6,3 7,2 3,6 2,7 96 9,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal* . 105,2 2,6 16,6 3,5 21,9 5,7 5,5 4,5 0,8 1,7 126 31,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 3e kwartaal* . 104,6 1,7 -1,7 5,1 21,3 8,6 5,5 3,1 2,2 3,3 89 -11,9 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal* . 105,7 2,4 26,8 10,1 17,4 8,6 5,0 2,8 0,8 0,2 110 35,8 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2019* . 104,9 2,1 . . . . . . . . 421 15,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal* . 105,4 1,3 17,2 28,9 22,0 9,0 6,0 9,5 2,4 1,6 92 -4,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* . 104,2 -0,9 -62,7 -9,9 -19,8 17,8 5,3 0,8 -0,1 -1,1 94 -25,4 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* . 104,1 -0,5 -7,8 0,7 -0,3 25,4 4,6 1,9 -0,7 -0,8 62 -30,3 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* . 104,4 -1,3 14,9 5,5 2,7 19,4 4,9 1,3 0,3 -1,4 60 -45,5 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2020* . 104,5 -0,3 . . . . . . . . 308 -26,8 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* . 105,4 0,0 5,7 22,2 13,5 17,6 4,1 6,1 0,7 -0,6 54 -41,3 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2021 2e kwartaal* . 105,8 1,6 8,8 2,6 20,3 17,0 3,1 4,4 0,6 1,0 46 -51,1 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* . 106,2 2,0 -3,8 4,8 25,5 13,4 3,7 6,6 2,4 2,0 49 -21,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2021 4e kwartaal* . 107,0 2,5 36,1 16,3 31,2 9,6 4,2 7,3 3,1 1,2 50 -16,7 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2021* . 106,1 1,5 . . . . . . . . 199 -35,4 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* . 107,4 1,9 15,2 38,1 31,8 9,0 3,1 10,4 4,9 4,3 42 -22,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2022 2e kwartaal* . 108,0 2,1 17,9 14,7 27,6 8,2 3,7 4,8 1,3 -0,9 53 15,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* . 108,8 2,5 -9,6 19,9 26,7 8,3 3,9 4,9 1,4 1,3 55 12,2 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2022 4e kwartaal* . 110,3 3,1 26,8 34,6 21,8 8,6 4,7 4,9 -0,6 -0,4 74 48,0 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* . 112,7 4,9 14,4 50,5 30,7 7,4 7,4 7,5 2,8 0,5 67 59,5 . . . . . . . . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* . . . 9,1 16,2 28,5 11,2 6,6 6,3 1,7 3,3 80 50,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 4e kwartaal 124,0 103,1 1,8 18,7 11,7 13,8 7,4 7,5 6,9 1,6 1,0 61 -12,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 118,6 102,6 1,4 . . . . . . . . 283 -9,0 502,2 80.019 79.572 447 71.043 31.001 24.231 11.527 4.285 8.977
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 1e kwartaal 112,2 104,8 2,3 14,2 39,3 15,3 7,6 6,1 10,8 2,2 0,5 59 -14,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 2e kwartaal 130,1 106,4 3,6 34,6 6,8 20,9 5,8 5,1 9,6 1,4 1,2 64 -22,0 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 3e kwartaal 141,4 106,5 4,2 20,9 11,3 15,7 4,5 4,7 14,1 1,8 1,3 62 -12,7 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 4e kwartaal 137,4 108,8 5,5 19,0 15,3 12,9 4,9 4,5 13,4 2,2 1,6 64 4,9 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 130,3 106,6 3,9 . . . . . . . . 249 -12,0 522,7 89.449 88.921 528 79.241 34.024 27.144 12.996 5.077 10.209
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1e kwartaal* 119,6 111,2 6,0 22,3 45,5 15,8 6,2 4,1 15,8 . . 64 8,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal* 138,0 111,6 4,9 29,7 8,5 25,7 6,6 3,9 8,8 . . 76 18,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3e kwartaal* 147,8 110,5 3,8 16,8 13,1 15,6 7,3 4,9 9,7 . . 66 6,5 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal* 142,3 111,9 2,8 4,1 20,0 12,4 3,8 4,8 5,8 . . 73 14,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 136,9 111,3 4,3 . . . . . . . . 279 12,0 544,3 95.993 95.419 574 83.842 34.751 28.120 13.073 7.899 12.151
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal* 115,6 115,5 3,9 15,0 52,7 13,3 5,7 4,5 10,2 0,8 0,8 68 6,2 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 96,1 117,1 5,0 -68,7 -9,9 -35,0 16,0 2,9 0,9 -1,4 -1,8 85 11,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 114,5 116,0 5,1 11,6 1,1 3,0 24,2 4,7 1,8 0,3 0,2 52 -21,2 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* 116,6 116,6 4,2 -15,7 9,4 -11,8 24,1 4,4 6,8 -0,4 0,4 46 -37,0 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 110,7 116,3 4,5 . . . . . . . . 251 -10,0 546,3 80.458 79.862 597 74.759 30.722 26.195 10.596 7.245 5.700
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 100,8 118,3 2,4 -6,0 39,2 -3,5 21,9 3,1 2,6 -0,3 0,5 36 -47,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 2e kwartaal* 122,4 118,6 1,2 28,1 6,0 13,6 17,0 4,1 2,0 0,3 1,4 41 -51,8 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 144,6 118,5 2,1 15,5 4,6 26,6 13,5 2,5 10,7 0,2 0,4 30 -42,3 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 4e kwartaal* 148,4 120,0 3,0 25,8 22,5 26,3 6,8 2,9 10,8 0,5 0,9 34 -26,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 129,1 118,9 2,2 . . . . . . . . 141 -43,8 554,8 94.282 93.587 696 84.032 26.913 35.164 13.628 8.326 10.250
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 130,3 123,8 4,6 5,9 54,7 11,9 7,0 3,4 6,9 1,3 0,2 49 36,1 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 2e kwartaal* 155,8 127,1 7,2 27,4 25,5 28,5 6,3 2,5 7,7 2,2 0,4 31 -24,4 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 176,5 129,2 9,0 17,0 16,3 21,9 4,7 4,3 8,6 1,1 0,7 27 -10,0 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 4e kwartaal* 171,1 132,5 10,4 11,5 38,7 14,8 6,8 5,8 1,3 0,9 0,9 57 67,6 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* 152,3 139,8 12,9 8,5 67,0 18,8 8,4 5,0 3,8 0,0 0,4 34 -30,6 . . . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* . . . 29,4 12,9 24,8 10,4 4,8 5,9 -0,4 0,8 51 64,5 . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Naast kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks worden samengesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Wijzigingen per 16 augustus 2023:
Cijfers van het tweede kwartaal 2023 zijn, voor zover beschikbaar, toegevoegd. Voorgaande perioden vanaf 2019 kunnen zijn bijgesteld.
De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel twee maanden na afloop van het verslagkwartaal.

Deze tabel wordt op één moment voor alle kwartaalvariabelen uit de diverse statistieken ververst. Dit betreft zowel nieuwe cijfers als het actualiseren van reeds gepubliceerde cijfers.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Doordat deze tabel op één moment voor alle betrokken statistieken wordt ververst, kan het voorkomen dat er op enig moment per bedrijfstak/branche beperkte verschillen zijn tussen de uitkomsten van variabelen in deze tabel en dezelfde variabelen in de specifieke, vaak meer gedetailleerde branchetabel (zie paragraaf 3 voor overzicht van deze tabellen). De specifieke branchetabellen hebben namelijk hun eigen moment van update en bevatten altijd de meest actuele cijfers.

Toelichting onderwerpen

Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw (detailhandel en horeca incl. btw). De omzet omvat zowel de hoofdactiviteit als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Prijzen
Het betreft verkoopprijzen: prijzen die in rekening gebracht worden aan afnemers.
Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Conjunctuur
De op- en neergaande beweging van de economie binnen een periode van vijf tot tien jaar. Doorgaans kunnen de volgende fases worden onderscheiden:
- opleving,
- hoogconjunctuur,
- depressie en recessie
Verwachting lopend kwartaal
Het gewogen percentage bedrijven dat een toename/stijging verwacht van de omzet, verkoopprijzen en personeelssterkte, minus het gewogen percentage bedrijven dat een afname/daling verwacht voor het lopende kwartaal.
Totale omzet
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het lopende kwartaal.
Verkoopprijzen
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijzen/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijzen/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in het lopende kwartaal.
Personeelssterkte
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het lopende kwartaal.
Productiebelemmering
Gewogen percentage bedrijven dat aan het begin van het kwartaal aangeeft belemmeringen te ondervinden bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.
Onvoldoende vraag
Gewogen percentage ondernemers dat aan het begin van het kwartaal aangeeft dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd door onvoldoende vraag naar hun producten/diensten.
Financieel
Gewogen percentage ondernemers dat aan het begin van het kwartaal aangeeft dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd door financiële oorzaken.
Concurrentiepositie afgelopen kwartaal
Ontwikkeling concurrentiepositie afgelopen kwartaal:
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Nederlandse markt
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de Nederlandse markt in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Buitenlandse markt binnen EU
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de buitenlandse markt, binnen de EU in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Buitenlandse markt buiten EU
Het gewogen percentage ondernemers dat meldt dat de concurrentiepositie op de buitenlandse markt, buiten de EU in het afgelopen kwartaal is verbeterd, minus het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Faillissementen
Faillissement is de staat waarin de rechter een juridische eenheid, die heeft opgehouden te betalen, kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen van de schuldenaar aan de schuldeisers zijn uitgekeerd, wordt het faillissement beëindigd. De schuldenaar is dan vaak echter niet schuldenvrij: restschulden blijven namelijk opeisbaar.
Aantal faillissementen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.
Structuurgegevens per jaar
Betreft gegevens die inzicht geven in werkgelegenheid, opbrengsten- en kostenstructuur.
Aantal werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto - omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.


Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.

Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten. De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten. Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.


Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.