Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie, 1999-2016

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie, 1999-2016

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Migratiereden Sociaaleconomische categorie Verblijfsduur Jaar van immigratie Immigranten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2014 183.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2015 204.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2016 231.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2 jaar 2014 183.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2 jaar 2015 204.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 3 jaar 2014 183.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 1 jaar 2014 30.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 1 jaar 2015 31.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 1 jaar 2016 33.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 2 jaar 2014 30.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 2 jaar 2015 31.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 3 jaar 2014 30.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeid Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 1 jaar 2014 13.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 1 jaar 2015 25.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 1 jaar 2016 33.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 2 jaar 2014 13.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 2 jaar 2015 25.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 3 jaar 2014 13.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Asiel Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 1 jaar 2014 50.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 1 jaar 2015 54.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 1 jaar 2016 60.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 2 jaar 2014 50.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 2 jaar 2015 54.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 3 jaar 2014 50.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Gezinsmigratie Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 1 jaar 2014 19.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 1 jaar 2015 21.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 1 jaar 2016 21.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 2 jaar 2014 19.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 2 jaar 2015 21.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 3 jaar 2014 19.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Studie Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 1 jaar 2014 44.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 1 jaar 2015 45.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 1 jaar 2016 48.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 2 jaar 2014 44.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 2 jaar 2015 45.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 3 jaar 2014 44.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Geen migratiereden (Nederlandse nat...) Totaal 3 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 1 jaar 2014 25.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 1 jaar 2015 26.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 1 jaar 2016 32.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 2 jaar 2014 25.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 2 jaar 2015 26.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 2 jaar 2016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 3 jaar 2014 25.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 3 jaar 2015
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overig en onbekend Totaal 3 jaar 2016
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigranten die naar Nederland zijn gekomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, migratiereden, migratieachtergrond, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.
Doordat de hier getoonde immigratiecijfers zijn berekend op basis van gegevens uit een andere bron (Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden), wijken ze af van vergelijkbare cijfers in andere StatLine tabellen. Meer informatie over de bron zie paragraaf 4.

In deze tabel wordt voor alle immigranten tot tien jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is. Zo ja, dan telt hij/zij mee bij de verblijfsduur van 1 jaar en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat hij/zij doet.

Voor immigranten uit EU/EFTA-landen is de migratiereden gebaseerd op de afgeleide migratiedoelen die door het CBS zijn bepaald. Voor de immigranten uit niet-EU/EFTA-landen is de migratiereden gebaseerd op het migratiemotief dat van de IND komt.
De gegevens in deze tabel over immigranten uit niet-EU/EFTA-landen zijn gebaseerd op de eerst verleende vergunning aan de immigrant (wat de basis vormt voor de migratiereden).

Gegevens beschikbaar van: 1999 - 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 augustus 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie en Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Immigranten
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.