Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van sportaccommodaties die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Sportaccommodaties Perioden AccommodatiesTotaal sportaccommodaties (aantal) PersoneelExploitanten met werkzame personenIn loondienst (in % van totaal exploitanten) PersoneelExploitanten met werkzame personenNiet in loondienst (in % van totaal exploitanten) PersoneelWerkzame personen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolumeTotaal werkzame personen (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen in loondienst (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen niet in loondienst (mensjaren) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieDirecteur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieInhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) PersoneelExploitanten met vrijwilligers (in % van totaal exploitanten) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenEntree- en lesgelden (mln euro) ExploitatieBatenSponsor- en reclamegelden (mln euro) ExploitatieBatenSubsidies en bijdragen (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (mln euro) ExploitatieLastenKapitaallasten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) ExploitatieSaldo (mln euro)
Totaal sportaccommodaties 2000 2.525 . . 15.020 9.690 8.220 1.470 . . . 742 455 17 108 162 701 228 15 130 57 107 163 41
Totaal sportaccommodaties 2009 2.680 . . 18.070 10.330 8.950 1.380 . . . 1.176 673 23 205 274 1.127 371 25 230 120 128 254 49
Totaal sportaccommodaties 2015 3.170 47 62 17.400 10.450 8.740 1.710 57 43 54 1.215 649 30 241 296 1.161 386 43 252 110 120 249 54
Totaal sportaccommodaties 2018 3.480 47 49 17.830 10.325 8.645 1.680 67 33 63 1.289 695 26 208 358 1.209 405 46 260 123 124 250 80
Zwembaden 2000 440 . . 7.320 4.030 3.720 310 34 66 . 275 151 1 95 28 273 117 6 61 21 26 41 2
Zwembaden 2009 490 . . 9.650 5.100 4.770 330 22 78 . 524 287 1 181 55 515 215 11 121 52 31 86 9
Zwembaden 2015 480 79 71 9.250 5.090 4.600 490 24 76 48 540 272 2 196 70 531 213 20 136 43 25 95 9
Zwembaden 2018 505 77 60 8.870 4.695 4.305 390 36 64 57 531 266 1 153 111 513 212 19 130 50 29 73 19
Overige sportaccommodaties 2000 2.085 . . 7.700 5.660 4.500 1.160 78 22 . 467 304 16 13 134 428 111 9 69 36 81 122 39
Overige sportaccommodaties 2009 2.190 . . 8.420 5.230 4.180 1.050 71 29 . 652 386 22 24 219 612 156 14 109 68 97 168 40
Overige sportaccommodaties 2015 2.690 42 61 8.150 5.360 4.140 1.220 70 30 55 675 376 28 45 226 630 173 24 116 67 95 154 46
Overige sportaccommodaties 2018 2.975 41 47 8.960 5.630 4.340 1.290 76 24 64 757 429 25 55 247 696 192 28 130 74 95 177 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens