Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

Sportaccommodaties Perioden Accommodaties Totaal sportaccommodaties (aantal)
Totaal sportaccommodaties 2000 2.525
Totaal sportaccommodaties 2003 2.540
Totaal sportaccommodaties 2006 2.370
Totaal sportaccommodaties 2009 2.680
Totaal sportaccommodaties 2012 2.805
Totaal sportaccommodaties 2015 3.170
Totaal sportaccommodaties 2018 3.480
Totaal sportaccommodaties 2020* 3.685
Totaal sportaccommodaties 2021* 3.535
Zwembaden 2000 440
Zwembaden 2003 495
Zwembaden 2006 455
Zwembaden 2009 490
Zwembaden 2012 475
Zwembaden 2015 480
Zwembaden 2018 505
Zwembaden 2020* 495
Zwembaden 2021* 505
Overige sportaccommodaties 2000 2.085
Overige sportaccommodaties 2003 2.045
Overige sportaccommodaties 2006 1.915
Overige sportaccommodaties 2009 2.190
Overige sportaccommodaties 2012 2.330
Overige sportaccommodaties 2015 2.690
Overige sportaccommodaties 2018 2.975
Overige sportaccommodaties 2020* 3.190
Overige sportaccommodaties 2021* 3.030
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van sportaccommodaties die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Accommodaties
Totaal sportaccommodaties
Sportaccommodaties van commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties. Het betreft zwembaden en overige sportaccommodaties (overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties).