Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Perioden Totaal jachthavens (aantal) PersoneelJachthavens met werkzame personenIn loondienst (in % van jachthavens) PersoneelJachthavens met werkzame personenNiet in loondienst (in % van jachthavens) PersoneelWerkzame personen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolumeTotaal werkzame personen (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen in loondienst (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen niet in loondienst (mensjaren) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieDirecteur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieInhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) PersoneelJachthavens met vrijwilligers (in % van jachthavens) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenVerhuur ligplaatsen (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (mln euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (mln euro) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (mln euro) ExploitatieLastenKapitaallasten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) ExploitatieSaldo (mln euro)
1997 400 53 62 730 930 590 340 . . 14 77 50 27 68 16 0 9 5 17 21 9
2000 375 51 61 790 950 670 280 93 7 22 107 58 49 94 21 1 13 8 20 31 13
2003 385 51 69 810 940 650 290 92 8 19 114 60 54 102 22 1 14 9 20 36 12
2006 390 50 64 940 1.000 720 280 90 10 21 137 75 62 120 26 1 16 9 24 43 17
2009 395 48 68 890 980 670 310 87 13 22 142 78 65 123 26 2 19 10 23 42 19
2012 395 49 67 870 970 650 320 88 12 24 141 81 60 125 26 2 21 11 23 43 16
2015 415 45 60 780 910 570 340 83 17 21 133 79 54 119 24 4 22 7 19 42 14
2018 405 48 82 850 1.020 660 360 87 13 20 133 72 60 114 28 3 23 9 12 38 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens