Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren


Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid.

De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in faciale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de faciale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De totale schuld betreft de schuld in euro's en vreemde valuta. De schuld in vreemde valuta betreft de schuld afgesloten in andere valuta dan euro's. Deze schuld is wel omgerekend naar euro's.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de schuld van de sector overheid. Schulden van bijvoorbeeld de socialezekerheidsfondsen aan de Rijksoverheid maken deel uit van de schulden van de socialazekerheidsfondsen. Voor de schuld van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De cijfers van 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Institutionele sectoren Schuldtitels Geldgevers Faciale- en marktwaarde Perioden Overheidsschuld totaal (mln euro)
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 394.876
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 394.630
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 464.764
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 455.735
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 236.637
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 236.655
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 277.930
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 272.234
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.511
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.739
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 8.994
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.186
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 143.408
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 147.430
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 164.971
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 166.397
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.173
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.926
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.939
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.208
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 75.783
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 72.796
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 93.118
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 87.553
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 762
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 764
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 908
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 890
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 158.239
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 157.975
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 186.834
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 183.501
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 2.207
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.120
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.207
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.120
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 382
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 309
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 382
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 309
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 249
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 191
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 249
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 191
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 65
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 65
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 67
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 67
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 71
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 547
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 20.386
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.062
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 20.498
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.085
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.825
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.155
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.846
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.159
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 303
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.244
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 305
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.246
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 899
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 904
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 2.623
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.073
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.637
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.074
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 16.561
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13.907
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 16.652
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13.926
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 291.088
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 294.065
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 360.731
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 355.053
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 173.132
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 172.581
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 214.374
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 208.129
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.909
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.031
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.372
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.458
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 91.957
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 93.802
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 113.515
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 112.765
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 7.263
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.076
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.024
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.357
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 71.401
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.072
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 88.715
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 84.823
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 602
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 600
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 748
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 726
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 117.956
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 121.484
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 146.357
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 146.924
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 16.300
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 16.731
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 16.271
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 16.738
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 6.073
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.610
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 6.044
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.580
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 5.128
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.715
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 5.099
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.685
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 945
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 895
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 945
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 895
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 10.121
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 10.158
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 64.348
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 65.112
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 64.510
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 65.199
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 52.678
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 53.460
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 52.737
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 53.517
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 6.353
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.517
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 6.373
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.537
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 45.473
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46.129
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 45.505
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46.161
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 749
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 710
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 756
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 715
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 93
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 93
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 93
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 93
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 11.670
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.652
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 11.773
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.682
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 387.073
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 376.726
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 457.027
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 437.885
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 230.217
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 220.095
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 271.586
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 255.775
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.397
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.630
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 8.880
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.077
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 92.026
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 93.820
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 113.574
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 112.809
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.163
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.915
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.929
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.197
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 75.152
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 72.197
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 92.487
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 86.954
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 45.729
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 37.781
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 45.820
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 37.860
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 750
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 752
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 896
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 878
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 156.856
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 156.631
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 185.441
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 182.110
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 46.355
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 37.320
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 46.355
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 37.320
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 44.530
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 36.509
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 44.530
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 36.509
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 249
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 191
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 249
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 191
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 65
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 65
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 44.148
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 36.200
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 44.148
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 36.200
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 67
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 67
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 71
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.708
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.708
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.708
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.708
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 547
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 547
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.161
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.165
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.161
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.165
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 20.386
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.062
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 20.498
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.085
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.825
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.155
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.846
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.159
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 303
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.244
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 305
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.246
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 899
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 904
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 2.623
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.073
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.637
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.074
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 16.561
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13.907
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 16.652
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13.926
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 287.567
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 290.085
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 357.301
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 351.152
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 170.493
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 169.451
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 211.836
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 205.125
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.909
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.031
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.372
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.458
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 88.941
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 90.299
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 110.509
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 109.309
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 7.263
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.076
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.024
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.357
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 71.401
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.072
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 88.715
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 84.823
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 377
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 373
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 468
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 452
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 602
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 600
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 748
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 726
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 117.074
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 120.634
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 145.465
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 146.027
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 11.973
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.319
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 11.944
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.326
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.746
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.198
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.717
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.168
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 801
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 303
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 772
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 273
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 945
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 895
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 945
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 895
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 10.121
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 10.158
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 19.084
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 19.235
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 19.221
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 19.297
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 7.915
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.077
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 7.949
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.109
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 6.239
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.408
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 6.259
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.428
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.434
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.434
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.441
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.441
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 118
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 111
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 125
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 116
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 43
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 43
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 43
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 43
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 81
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 81
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 81
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 81
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 11.169
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.158
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 11.272
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.188
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 391.873
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 381.310
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 461.827
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 442.469
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 235.137
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 224.799
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 276.506
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 260.479
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.351
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.584
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 8.834
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.031
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 90.569
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 92.363
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 112.112
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 111.347
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 8.163
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.915
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.929
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.197
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 75.152
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 72.197
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 92.487
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 86.954
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 52.233
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 44.069
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 52.329
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 44.153
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 669
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 671
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 815
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 797
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 156.736
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 156.511
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 185.321
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 181.990
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 51.234
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 41.983
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 51.239
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 41.988
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 49.409
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 41.172
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 49.414
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 41.177
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 249
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 191
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 249
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 191
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 65
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 65
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 49.027
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 40.863
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 49.032
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 40.868
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 67
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 67
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 71
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.825
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.734
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.734
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.734
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.734
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 547
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 547
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.190
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.194
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.190
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.194
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 20.386
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.062
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 20.498
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.085
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.825
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.155
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.846
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.159
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 303
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.244
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 305
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.246
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 899
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 904
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 2.623
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.073
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.637
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.074
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 16.561
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13.907
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 16.652
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13.926
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 287.567
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 290.085
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 357.301
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 351.152
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 170.493
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 169.451
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 211.836
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 205.125
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.909
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.031
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 2.372
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.458
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 88.941
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 90.299
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 110.509
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 109.309
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 7.263
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.076
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 9.024
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.357
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 71.401
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.072
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 88.715
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 84.823
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 377
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 373
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 468
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 452
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 602
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 600
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 748
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 726
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 117.074
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 120.634
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 145.465
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 146.027
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 11.908
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.254
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 11.879
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.261
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.681
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.133
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.652
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.103
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 736
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 238
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 707
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 208
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 945
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 895
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 945
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 895
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 10.121
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10.227
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 10.158
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 19.041
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 19.192
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 19.173
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 19.249
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 7.992
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.154
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 8.021
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.181
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 6.193
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.362
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 6.213
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.382
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 44
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 44
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 118
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 111
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 125
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 116
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 11.049
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.038
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 11.152
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.068
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 55.316
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 57.586
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 55.341
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 57.611
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 53.933
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 56.242
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 53.948
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 56.220
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 114
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 109
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 114
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 109
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 51.382
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 53.610
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 51.397
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 53.588
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 631
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 599
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 631
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 599
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.784
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.901
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.784
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.901
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 12
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 12
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 12
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 12
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.383
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.344
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.393
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.391
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.898
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 4.353
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.898
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 4.353
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.016
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.503
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.006
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.456
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 3.016
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.503
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 3.006
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.456
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 882
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 850
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 892
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 897
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 4.328
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.454
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 4.328
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.454
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 4.328
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.454
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 4.328
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.454
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 4.327
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.412
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 4.327
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.412
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 42
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 42
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 47.090
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 47.779
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 47.115
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 47.804
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 46.589
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 47.285
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 46.614
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 47.310
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 114
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 109
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 114
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 109
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 44.039
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 44.695
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 44.064
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 44.720
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 10
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 10
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 631
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 599
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 631
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 599
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 3e kwartaal* 1.783
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.859
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 3e kwartaal* 1.783
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.859
Bron: CBS.
Verklaring van tekens