Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid.

De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in faciale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de faciale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De totale schuld betreft de schuld in euro's en vreemde valuta. De schuld in vreemde valuta betreft de schuld afgesloten in andere valuta dan euro's. Deze schuld is wel omgerekend naar euro's.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de schuld van de sector overheid. Schulden van bijvoorbeeld de socialezekerheidsfondsen aan de Rijksoverheid maken deel uit van de schulden van de socialezekerheidsfondsen. Voor de schuld van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2020:
Cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Institutionele sectoren Schuldtitels Geldgevers Faciale- en marktwaarde Perioden Overheidsschuld totaal (mln euro)
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 403.141
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 441.535
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 466.300
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 506.779
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 241.875
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 258.141
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 278.695
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 296.206
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.760
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.160
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 10.366
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.655
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 146.217
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 160.760
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 165.785
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 181.754
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 7.049
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.814
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.373
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.169
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 78.027
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 77.570
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 93.211
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 92.653
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 822
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 837
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 960
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 975
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 161.266
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 183.394
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 187.605
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 210.573
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 553
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 895
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 553
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 895
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 337
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 318
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 337
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 318
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 205
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 177
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 205
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 177
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 59
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 59
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 81
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 77
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 81
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 577
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 577
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 513
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.679
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 55.122
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.687
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 55.150
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.404
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 17.348
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.405
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 17.357
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.005
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.009
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 938
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.429
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 938
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.431
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 4.911
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.826
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 4.914
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.275
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 37.774
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.282
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 37.793
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 288.085
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 304.460
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 349.980
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 368.425
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 169.271
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 179.076
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 205.572
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 216.639
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 2.700
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 2.238
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.286
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 2.713
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 89.943
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 98.795
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 109.021
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 119.321
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.099
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.375
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.423
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.728
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.890
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 71.018
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.065
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 86.089
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 650
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 788
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 118.814
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 125.384
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 144.408
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 151.786
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.450
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 15.509
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.493
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 15.550
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 15.227
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 7.575
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 15.270
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.616
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.423
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.563
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.466
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 6.604
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.604
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.012
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.604
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.012
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 64.854
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 65.036
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 66.067
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 66.246
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 53.116
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 53.311
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 53.591
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 53.763
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.655
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.745
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.675
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 6.765
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.693
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 45.884
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 46.140
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 46.307
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 654
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 570
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 662
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 579
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11.738
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 11.725
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 12.476
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 12.483
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 388.866
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 432.996
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 451.218
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 497.471
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 229.819
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 251.857
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 265.963
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 289.282
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.640
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.052
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 10.246
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.547
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 93.352
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 109.781
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 112.201
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 130.092
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 7.038
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.805
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.362
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.160
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77.232
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 76.648
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 92.411
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 91.726
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 41.748
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 45.747
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 41.796
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 45.795
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 809
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 824
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 947
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 962
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 159.047
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 181.139
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 185.255
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 208.189
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.796
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 45.120
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.796
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 45.120
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.580
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 44.543
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.580
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 44.543
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 205
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 177
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 205
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 177
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 59
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 59
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.243
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 44.225
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.243
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 44.225
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 81
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 77
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 81
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 577
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 577
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.668
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.679
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.675
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.686
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.668
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.679
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.675
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.686
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 513
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 513
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.148
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.166
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.155
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.173
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.639
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 55.082
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.647
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 55.110
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.404
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 17.348
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.405
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 17.357
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.005
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.009
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 938
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.429
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 938
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.431
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 4.911
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.826
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 4.914
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.235
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 37.734
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.242
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 37.753
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 283.568
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 299.934
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 345.136
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 363.584
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 166.410
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 176.243
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 202.510
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 213.615
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 2.700
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 2.238
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.286
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 2.713
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 86.756
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 95.637
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 105.592
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 115.931
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.099
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.375
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.423
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.728
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.890
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 71.018
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.065
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 86.089
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 326
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 325
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 367
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 366
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 650
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 788
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 117.158
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 123.691
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 142.626
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 149.969
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 18.782
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 11.681
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 18.789
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.688
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.559
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.747
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.566
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.754
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.984
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.172
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.991
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.179
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 575
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 575
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 19.413
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 19.500
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 20.175
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 20.283
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 8.198
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 8.297
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.227
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 8.327
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.535
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.637
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.555
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 6.657
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.454
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.454
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.460
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.460
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 88
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 85
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 91
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 89
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11.215
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 11.203
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.948
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.956
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 393.206
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 438.300
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 455.560
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 502.777
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 234.453
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 257.455
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 270.599
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 294.882
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.573
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 8.985
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 10.179
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.480
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 91.903
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 108.332
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 110.747
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 128.638
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 7.038
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.805
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.362
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.160
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77.232
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 76.648
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 92.411
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 91.726
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 48.001
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 52.964
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 48.056
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 53.019
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 706
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 721
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 844
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 859
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 158.753
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 180.845
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 184.961
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 207.895
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.382
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 50.670
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 45.389
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 50.677
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.166
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 50.093
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 45.173
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 50.100
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 185
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 157
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 185
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 157
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 59
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 59
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 44.862
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 49.808
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 44.869
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 49.815
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 64
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 68
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 64
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 68
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 577
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 577
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.694
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.705
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.701
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.712
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.694
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.705
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.701
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.712
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 513
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 513
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.174
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.192
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.181
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.199
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.639
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 55.082
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.647
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 55.110
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.404
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 17.348
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.405
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 17.357
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9.005
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9.009
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 938
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.429
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 938
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.431
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 4.911
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.826
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 4.914
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.235
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 37.734
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.242
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 37.753
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 283.568
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 299.934
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 345.136
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 363.584
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 166.410
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 176.243
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 202.510
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 213.615
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 2.700
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 2.238
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.286
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 2.713
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 86.756
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 95.637
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 105.592
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 115.931
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.099
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.375
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.423
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.728
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.890
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 71.018
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.065
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 86.089
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 326
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 325
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 367
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 366
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 650
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 788
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 117.158
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 123.691
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 142.626
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 149.969
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 18.745
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 11.644
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 18.752
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.651
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.522
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.710
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.529
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.717
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.947
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.135
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.954
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.142
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 575
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 575
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 7.934
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 19.178
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 19.265
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 19.935
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 20.043
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 8.257
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 8.356
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.281
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 8.381
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.488
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 6.590
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.508
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 6.610
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 43
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 43
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 88
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 85
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 91
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 89
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 10.921
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 10.909
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.654
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 11.662
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 57.863
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 56.124
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 58.727
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 56.950
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 55.644
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 53.869
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 56.377
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 54.566
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 108
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 108
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 52.865
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 50.979
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 53.584
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 51.662
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 795
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 922
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 800
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 927
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.840
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.838
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.849
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.847
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 2.219
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 2.255
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 2.350
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 2.384
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal*
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 40
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 4.843
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 4.851
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.211
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 5.207
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.187
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.158
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.429
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.390
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.187
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.158
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.429
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.390
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.656
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.693
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.782
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.817
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.731
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.890
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.767
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.924
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.731
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.890
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.767
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.924
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.439
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 3.391
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.475
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 3.425
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 229
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 437
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 229
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 437
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 63
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 62
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 63
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 62
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 0
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 47.249
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 47.343
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 47.709
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 47.779
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 46.726
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 46.821
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 47.181
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 47.252
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 108
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 108
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 44.239
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 44.430
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 44.680
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 44.847
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 9
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 9
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 566
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 485
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 571
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 490
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.777
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 2e kwartaal* 1.776
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.786
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 2e kwartaal* 1.785
Bron: CBS.
Verklaring van tekens