Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva. Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen eenheden (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de activa en passiva van de subsectoren niet op tot de activa en passiva van de sector overheid. Leningen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid aan de socialezekerheidsfondsen maken deel uit van de leningen van de Rijksoverheid. Voor de leningen van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers leningen die de overheid heeft verstrekt aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2018 en 2019 geactualiseerd.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen
De cijfers over het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Institutionele sectoren Activa en passiva Financiële instrumenten Balansstanden en transacties Perioden Financiële transacties en balans (mln euro)
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 259.742
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 257.890
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.358
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 18.890
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.210
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 218
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 257.890
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 276.998
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.948
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 16.086
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.862
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 24.284
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 16.086
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 40.370
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 20
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 20
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 20
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 17.279
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 12.600
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.679
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 21.785
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 12.600
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 34.385
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3.649
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3.466
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -183
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 2.499
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.466
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 5.965
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 7.504
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 7.228
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -234
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -446
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -42
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 33
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 7.228
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.815
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.202
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2.350
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 148
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -47
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.350
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2.303
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 5.302
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 4.878
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -382
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -399
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -42
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 33
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.878
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 4.512
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 58.733
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 60.192
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.460
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 834
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 60.192
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 61.027
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 48
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 39
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 1.731
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 39
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.770
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 58.685
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 60.153
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.469
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -897
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 60.153
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 59.257
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 112.345
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 109.635
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -643
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -4.320
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -2.067
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -640
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 109.635
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 104.675
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 112.192
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 109.482
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -641
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -4.320
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -2.069
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -610
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 109.482
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 104.552
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.210
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.674
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -171
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -639
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.674
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 864
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 103.576
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 101.356
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -164
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -4.147
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -2.056
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 26
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 101.356
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 97.235
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.406
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 6.452
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 34
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -2
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 12
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 3
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.452
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.453
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 153
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 153
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -30
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 153
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 123
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.295
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal* 8.977
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -218
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -138
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.100
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 824
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 8.977
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal* 9.663
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 49.917
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 55.772
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 5.855
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -1.324
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 55.772
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 54.448
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 517.512
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 506.063
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -295
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 9.710
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.154
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.253
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 506.063
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 518.026
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.783
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.689
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.094
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -616
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.689
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.073
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.236
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.149
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.087
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -596
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.149
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 553
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 547
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 540
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -20
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 540
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 520
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 382.365
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 373.110
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.889
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -691
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.144
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.248
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 373.110
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 374.667
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.588
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17.173
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.253
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.640
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -162
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -126
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.173
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 24.687
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 361.777
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 355.937
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 5.142
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -8.331
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.982
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.374
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 355.937
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 349.980
Overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 81.216
Overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 82.471
Overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.265
Overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 8.084
Overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.471
Overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 90.560
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 16.215
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 16.651
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 436
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.842
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 16.651
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 24.493
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 65.001
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 65.820
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 829
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 242
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 65.820
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 66.067
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 51.146
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 48.791
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.355
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 2.933
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 48.791
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 51.724
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 242.869
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 230.886
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7.607
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 28.597
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -4.376
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 233
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 230.886
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 259.716
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 12.895
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 7.838
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -5.057
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 23.056
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 7.838
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 30.894
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.486
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 5.629
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.857
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 20.572
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 5.629
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 26.201
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.406
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2.206
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -200
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 2.484
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.206
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 4.690
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3.591
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3.679
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 129
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -36
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 29
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.679
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 3.672
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.029
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2.160
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 131
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -32
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.160
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2.128
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.562
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.519
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -4
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 29
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.519
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.544
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 82.820
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 81.962
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -857
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 6.354
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 81.962
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 88.317
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 28.469
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 26.014
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.455
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.263
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 26.014
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 33.277
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 54.351
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 55.948
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.598
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -909
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 55.948
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 55.040
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 86.285
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 82.394
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -657
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -224
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.234
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -621
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.394
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 81.549
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 86.236
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 82.343
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -659
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -224
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.234
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -621
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.343
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 81.498
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.099
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.563
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -171
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -639
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.563
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 753
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 77.731
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 74.328
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -182
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -51
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.221
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 15
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.328
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 74.292
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.406
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 6.452
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 34
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -2
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 12
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.452
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.453
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 49
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 51
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 2
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 51
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 51
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.426
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal* 9.108
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -218
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -138
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.100
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 824
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 9.108
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal* 9.794
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 46.852
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 45.905
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -947
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -415
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 45.905
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 45.490
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 484.161
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 463.914
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.154
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 17.892
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.093
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.197
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 463.914
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 484.003
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 48.290
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 39.273
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.017
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 3.198
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 39.273
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 42.471
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 46.575
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 37.561
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.014
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 3.235
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 37.561
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 40.796
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.715
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.712
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -37
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.712
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.675
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 377.795
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 368.231
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.519
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -640
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.083
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.192
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 368.231
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 369.783
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.493
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17.078
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.253
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.695
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -162
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -126
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.078
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 24.647
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 357.302
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 351.153
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 4.772
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -8.335
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.921
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.318
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 351.153
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 345.136
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 31.838
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 31.244
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -584
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.715
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 31.244
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 38.964
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 11.830
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 11.184
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -646
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.605
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 11.184
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 18.789
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.008
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 20.060
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 62
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 110
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 20.060
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 20.175
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 26.238
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 25.166
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.072
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.619
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 25.166
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 32.785
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 242.954
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 230.952
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7.626
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 28.388
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -4.376
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 233
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 230.952
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 259.573
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.671
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 5.660
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -5.011
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 22.821
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 5.660
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 28.481
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 8.879
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 4.071
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.808
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 20.337
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.071
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 24.408
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.791
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.588
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -203
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 2.484
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.588
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 4.072
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3.508
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3.596
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 129
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -36
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 29
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.596
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 3.589
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.995
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2.126
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 131
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -32
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.126
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2.094
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.513
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.470
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -4
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 29
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.470
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.495
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 84.211
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 83.198
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.012
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 6.351
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 83.198
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 89.550
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 28.446
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 25.991
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.455
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.304
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 25.991
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 33.295
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 55.765
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 57.207
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.443
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -953
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 57.207
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 56.255
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 86.208
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 82.367
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -607
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -239
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.234
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -621
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.367
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 81.507
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 86.159
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 82.316
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -609
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -239
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.234
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -621
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.316
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 81.456
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.099
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.563
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -171
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -639
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.563
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 753
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 77.654
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 74.301
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -132
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -66
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -3.221
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 15
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.301
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 74.250
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.406
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 6.452
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 34
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -2
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 12
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 3
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.452
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.453
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 49
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 51
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 2
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 51
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 51
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.680
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal* 9.362
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -218
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -138
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.100
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 824
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 9.362
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal* 10.048
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 47.676
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 46.769
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -907
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -371
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 46.769
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 46.398
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 485.552
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 465.019
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.440
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 18.117
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.093
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.197
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 465.019
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 485.333
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 52.919
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 43.686
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.233
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 3.404
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 43.686
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 47.090
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 51.176
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 41.946
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.230
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 3.443
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 41.946
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 45.389
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.743
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 1.740
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -39
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.740
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 1.701
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 377.795
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 368.231
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.519
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -640
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.083
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.192
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 368.231
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 369.783
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.493
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17.078
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.253
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.695
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -162
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -126
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.078
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 24.647
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 357.302
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 351.153
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 4.772
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -8.335
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.921
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 2.318
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 351.153
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 345.136
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 31.565
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 30.967
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -588
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.715
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 30.967
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 38.687
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 11.793
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 11.147
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -646
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.605
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 11.147
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 18.752
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 19.772
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 19.820
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 58
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 110
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 5
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 19.820
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 19.935
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2020 1e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 23.273
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2020 1e kwartaal* 22.135
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.138
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 7.638
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 22.135
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2020 1e kwartaal* 29.773
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 69.234
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2020 1e kwartaal* 70.541
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 148
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 1.904
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 1.159
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -15
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 70.541
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2020 1e kwartaal* 72.430
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 22.782
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 21.319
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.463
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 4.872
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 21.319
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 26.191
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2020 1e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.368
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 18.884
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.484
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 4.874
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 18.884
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 23.758
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.397
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2020 1e kwartaal* 2.418
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 21
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -2
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.418
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2020 1e kwartaal* 2.416
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 4.317
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3.937
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -372
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -431
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -8
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 4
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.937
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 3.510
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 173
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 190
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -15
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 190
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 175
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 4.144
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 3.747
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -389
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* -416
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -8
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 4
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.747
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 3.335
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.126
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 6.053
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -73
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 31
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.053
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.084
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 31
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -14
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 14
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 31
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.095
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2020 1e kwartaal* 6.036
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -59
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.036
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2020 1e kwartaal* 6.053
Bron: CBS.
Verklaring van tekens