Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Institutionele sectoren Activa en passiva Financiële instrumenten Balansstanden en transacties Perioden Financiële transacties en balans (mln euro)
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2022* 286.687
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2022* 21.985
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2022* -35.419
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2022* 273.253
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2022* 14.120
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2022* 12.495
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2022* 26.615
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2022* 12
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2022* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2022* 12
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2022* 12.993
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2022* 8.067
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2022* 21.060
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2022* 1.115
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2022* 4.428
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2022* 5.543
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2022* 7.612
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2022* 2.264
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2022* 71
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2022* 9.947
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2022* 3.314
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2022* 2.537
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2022* 5.851
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2022* 4.298
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2022* -273
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2022* 71
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2022* 4.096
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2022* 64.886
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2022* 1.412
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2022* 84
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2022* 66.382
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2022* 256
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2022* 135
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2022* 391
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2022* 64.630
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2022* 1.277
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2022* 84
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2022* 65.991
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2022* 109.943
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2022* 100
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2022* -33.746
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2022* 76.297
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2022* 109.801
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2022* 98
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2022* -33.736
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2022* 76.163
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2022* 1.229
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2022* 187
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2022* -158
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2022* 1.258
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2022* 101.948
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2022* -87
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2022* -34.116
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2022* 67.745
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2022* 6.624
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2022* -2
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2022* 538
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2022* 7.160
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2022* 142
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2022* 2
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2022* -10
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2022* 134
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2022* 1.948
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2022* -813
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2022* -1.828
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2022* -693
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2022* 88.178
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2022* 6.527
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2022* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2022* 94.705
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2022* 569.909
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2022* 21.649
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2022* -77.239
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2022* 514.319
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2022* 2.482
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2022* -130
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2022* 2.352
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2022* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2022* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2022* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2022* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2022* 1.960
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2022* -309
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2022* 1.651
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2022* 522
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2022* 179
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2022* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2022* 701
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2022* 430.834
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2022* 30.365
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2022* -77.246
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2022* 383.953
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva. Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen eenheden (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de activa en passiva van de subsectoren niet op tot de activa en passiva van de sector overheid. Leningen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid aan de socialezekerheidsfondsen maken deel uit van de leningen van de Rijksoverheid. Voor de leningen van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers leningen die de overheid heeft verstrekt aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 en de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast. Voor 2021 zijn de financiële transacties van de Rijksoverheid en socialezekerheidsfondsen als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld. Deze bijstellingen zijn in de nationale rekeningen tijdelijk anders verwerkt dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 23 juni 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Financiële transacties en balans