Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Institutionele sectoren Activa en passiva Financiële instrumenten Balansstanden en transacties Perioden Financiële transacties en balans (mln euro)
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2023* 280.678
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2023* -9.565
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2023* 11.108
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2023* 282.221
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2023* 25.187
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2023* -4.942
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2023* -1
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2023* 20.244
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2023* 14
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2023* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2023* 14
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2023* 24.000
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2023* -8.651
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2023* -1
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2023* 15.348
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2023* 1.173
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2023* 3.709
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2023* 4.882
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2023* 8.103
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2023* -550
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2023* -43
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2023* 7.510
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2023* 4.092
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2023* -346
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2023* 3.746
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2023* 4.011
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2023* -204
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2023* -43
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2023* 3.764
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2023* 69.857
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2023* -2.617
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2023* -51
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2023* 67.189
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2023* 4.122
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2023* -3.847
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2023* 275
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2023* 65.735
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2023* 1.230
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2023* -51
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2023* 66.914
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2023* 78.156
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2023* 152
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2023* 11.034
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2023* 89.342
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2023* 77.960
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2023* -577
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2023* 11.034
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2023* 88.417
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2023* 1.272
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2023* -514
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2023* 51
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2023* 809
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2023* 69.532
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2023* -63
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2023* 10.994
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2023* 80.463
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2023* 7.156
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2023* 0
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2023* -11
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2023* 7.145
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2023* 196
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2023* 729
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2023* 925
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2023* -399
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2023* -107
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2023* 169
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2023* -337
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2023* 99.774
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2023* -1.501
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2023* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2023* 98.273
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2023* 520.517
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2023* -6.032
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2023* 16.407
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2023* 530.892
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2023* 2.391
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2023* -255
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2023* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2023* 2.136
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2023* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2023* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2023* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2023* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2023* 1.690
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2023* -195
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2023* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2023* 1.495
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2023* 701
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2023* -60
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2023* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2023* 641
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2023* 383.776
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2023* -6.963
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2023* 16.416
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2023* 393.229
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva. Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen eenheden (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de activa en passiva van de subsectoren niet op tot de activa en passiva van de sector overheid. Leningen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid aan de socialezekerheidsfondsen maken deel uit van de leningen van de Rijksoverheid. Voor de leningen van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers leningen die de overheid heeft verstrekt aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2021 de status definitief. De cijfers van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2023 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Financiële transacties en balans