Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2016 de status definitief. De kwartalen van 2017 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2017 hebben de status definitief. De cijfers van 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. De actualisaties zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2017 4e kwartaal* 79.308
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2017 313.333
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2018 1e kwartaal* 79.571
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2018 2e kwartaal* 84.690
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2018 3e kwartaal* 78.079
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2018 4e kwartaal* 84.543
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2018* 326.883
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2019 1e kwartaal* 83.892
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2019 2e kwartaal* 87.752
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2019 3e kwartaal* 82.109
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2019 4e kwartaal* 86.489
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2019* 340.242
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 47.133
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2017 187.135
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 49.275
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 49.237
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 46.092
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 52.162
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2018* 196.766
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 52.826
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 52.390
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 51.652
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 52.689
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2019* 209.557
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 44.441
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2017 178.808
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 47.624
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 47.246
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 43.705
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 49.808
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2018* 188.383
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 50.974
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 50.645
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 49.223
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 50.281
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2019* 201.123
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 6.602
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2017 25.274
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 6.326
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 6.713
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 6.209
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 6.797
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2018* 26.045
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 6.441
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 7.053
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 6.635
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 7.260
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2019* 27.389
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 25.260
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2017 97.718
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 24.059
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 26.088
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 24.373
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 26.703
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2018* 101.223
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 25.031
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 27.170
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 25.123
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 27.164
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2019* 104.488
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2017 4e kwartaal* 14.150
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2017 55.305
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2018 1e kwartaal* 14.466
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2018 2e kwartaal* 14.555
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2018 3e kwartaal* 13.768
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2018 4e kwartaal* 14.477
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2018* 57.266
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2019 1e kwartaal* 14.647
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2019 2e kwartaal* 15.107
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2019 3e kwartaal* 14.570
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2019 4e kwartaal* 15.124
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2019* 59.448
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 3.060
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 11.392
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 2.603
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 2.954
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 2.577
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 3.073
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018* 11.207
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 2.623
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 2.951
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 2.591
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 2.973
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019* 11.138
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2017 4e kwartaal* 1.592
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2017 6.303
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2018 1e kwartaal* 1.396
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2018 2e kwartaal* 1.502
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2018 3e kwartaal* 1.728
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2018 4e kwartaal* 1.807
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2018* 6.433
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2019 1e kwartaal* 1.550
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2019 2e kwartaal* 1.521
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2019 3e kwartaal* 1.560
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2019 4e kwartaal* 1.842
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2019* 6.473
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2017 4e kwartaal* 877
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2017 3.383
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2018 1e kwartaal* 853
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2018 2e kwartaal* 888
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2018 3e kwartaal* 852
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2018 4e kwartaal* 924
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2018* 3.517
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2019 1e kwartaal* 896
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2019 2e kwartaal* 969
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2019 3e kwartaal* 849
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2019 4e kwartaal* 847
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2019* 3.561
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 9.137
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2017 34.526
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 8.018
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 9.272
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 8.521
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 9.810
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2018* 35.621
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 8.435
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 9.739
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 8.707
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 9.826
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2019* 36.707
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 29.226
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2017 119.608
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 29.728
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 33.463
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 30.058
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 30.232
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018* 123.481
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 31.216
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 34.871
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 31.512
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 31.441
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019* 129.040
P2 Intermediair verbruik Overheid 2017 4e kwartaal* 11.173
P2 Intermediair verbruik Overheid 2017 43.339
P2 Intermediair verbruik Overheid 2018 1e kwartaal* 11.770
P2 Intermediair verbruik Overheid 2018 2e kwartaal* 11.433
P2 Intermediair verbruik Overheid 2018 3e kwartaal* 11.136
P2 Intermediair verbruik Overheid 2018 4e kwartaal* 11.603
P2 Intermediair verbruik Overheid 2018* 45.942
P2 Intermediair verbruik Overheid 2019 1e kwartaal* 12.058
P2 Intermediair verbruik Overheid 2019 2e kwartaal* 11.939
P2 Intermediair verbruik Overheid 2019 3e kwartaal* 11.605
P2 Intermediair verbruik Overheid 2019 4e kwartaal* 11.851
P2 Intermediair verbruik Overheid 2019* 47.453
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 4.148
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2017 15.743
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 4.113
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 4.137
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 4.052
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 4.217
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2018* 16.519
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 4.271
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 4.354
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 4.244
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 4.359
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2019* 17.228
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 2.581
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2017 9.679
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 2.613
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 2.666
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 2.589
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 2.734
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2018* 10.602
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 2.714
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 2.777
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 2.675
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 2.800
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2019* 10.966
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 1.567
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2017 6.064
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 1.500
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 1.471
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 1.463
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.483
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2018* 5.917
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 1.557
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 1.577
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.569
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.559
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2019* 6.262
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 6.698
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2017 26.279
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 6.887
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 6.858
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 6.620
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 6.926
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2018* 27.291
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 7.028
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 6.967
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 6.735
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 6.948
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2019* 27.678
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2017 4e kwartaal* 3.291
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2017 12.708
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2018 1e kwartaal* 3.441
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2018 2e kwartaal* 3.411
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2018 3e kwartaal* 3.147
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2018 4e kwartaal* 3.409
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2018* 13.408
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2019 1e kwartaal* 3.503
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2019 2e kwartaal* 3.489
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2019 3e kwartaal* 3.229
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2019 4e kwartaal* 3.442
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2019* 13.663
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 588
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2017 2.336
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 579
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 597
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 528
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 550
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2018* 2.254
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 600
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 581
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 527
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 520
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2019* 2.228
P2 Intermediair verbruik Provincies 2017 4e kwartaal* 305
P2 Intermediair verbruik Provincies 2017 1.233
P2 Intermediair verbruik Provincies 2018 1e kwartaal* 316
P2 Intermediair verbruik Provincies 2018 2e kwartaal* 319
P2 Intermediair verbruik Provincies 2018 3e kwartaal* 322
P2 Intermediair verbruik Provincies 2018 4e kwartaal* 317
P2 Intermediair verbruik Provincies 2018* 1.274
P2 Intermediair verbruik Provincies 2019 1e kwartaal* 315
P2 Intermediair verbruik Provincies 2019 2e kwartaal* 322
P2 Intermediair verbruik Provincies 2019 3e kwartaal* 324
P2 Intermediair verbruik Provincies 2019 4e kwartaal* 315
P2 Intermediair verbruik Provincies 2019* 1.276
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2017 4e kwartaal* 276
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2017 1.109
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2018 1e kwartaal* 293
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2018 2e kwartaal* 294
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2018 3e kwartaal* 296
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2018 4e kwartaal* 291
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2018* 1.174
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2019 1e kwartaal* 291
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2019 2e kwartaal* 292
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2019 3e kwartaal* 297
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2019 4e kwartaal* 295
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2019* 1.175
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 2.238
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2017 8.893
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 2.258
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 2.237
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 2.327
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 2.359
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2018* 9.181
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 2.319
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 2.283
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 2.358
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 2.376
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2019* 9.336
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 327
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2017 1.317
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 770
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 438
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 464
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 460
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2018* 2.132
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 759
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 618
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 626
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 544
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2019* 2.547
D1 Beloning van werknemers Overheid 2017 4e kwartaal* 17.088
D1 Beloning van werknemers Overheid 2017 61.827
D1 Beloning van werknemers Overheid 2018 1e kwartaal* 14.256
D1 Beloning van werknemers Overheid 2018 2e kwartaal* 17.024
D1 Beloning van werknemers Overheid 2018 3e kwartaal* 14.639
D1 Beloning van werknemers Overheid 2018 4e kwartaal* 18.042
D1 Beloning van werknemers Overheid 2018* 63.961
D1 Beloning van werknemers Overheid 2019 1e kwartaal* 14.857
D1 Beloning van werknemers Overheid 2019 2e kwartaal* 17.861
D1 Beloning van werknemers Overheid 2019 3e kwartaal* 15.270
D1 Beloning van werknemers Overheid 2019 4e kwartaal* 18.781
D1 Beloning van werknemers Overheid 2019* 66.769
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 6.363
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2017 22.805
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 5.486
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 6.356
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 5.365
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 6.782
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2018* 23.989
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 5.600
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 6.655
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 5.687
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 7.275
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2019* 25.217
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 3.614
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2017 12.789
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 2.927
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 3.446
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 2.940
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 3.804
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2018* 13.117
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 3.105
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 3.640
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 3.154
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 4.137
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2019* 14.036
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 2.749
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2017 10.016
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 2.559
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 2.910
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 2.425
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 2.978
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2018* 10.872
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 2.495
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 3.015
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 2.533
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 3.138
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2019* 11.181
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 10.310
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2017 37.568
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 8.457
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 10.291
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 8.951
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 10.841
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2018* 38.540
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 8.928
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 10.813
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 9.241
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 11.054
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2019* 40.036
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2017 4e kwartaal* 2.769
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2017 9.784
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2018 1e kwartaal* 2.253
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2018 2e kwartaal* 2.578
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2018 3e kwartaal* 2.285
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2018 4e kwartaal* 2.763
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2018* 9.879
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2019 1e kwartaal* 2.417
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2019 2e kwartaal* 2.740
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2019 3e kwartaal* 2.461
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2019 4e kwartaal* 2.962
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2019* 10.580
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 1.237
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2017 4.594
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 1.029
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 1.292
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 1.060
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 1.286
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2018* 4.667
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 1.017
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 1.267
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 1.040
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 1.274
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2019* 4.598
D1 Beloning van werknemers Provincies 2017 4e kwartaal* 216
D1 Beloning van werknemers Provincies 2017 764
D1 Beloning van werknemers Provincies 2018 1e kwartaal* 202
D1 Beloning van werknemers Provincies 2018 2e kwartaal* 200
D1 Beloning van werknemers Provincies 2018 3e kwartaal* 202
D1 Beloning van werknemers Provincies 2018 4e kwartaal* 202
D1 Beloning van werknemers Provincies 2018* 806
D1 Beloning van werknemers Provincies 2019 1e kwartaal* 209
D1 Beloning van werknemers Provincies 2019 2e kwartaal* 208
D1 Beloning van werknemers Provincies 2019 3e kwartaal* 209
D1 Beloning van werknemers Provincies 2019 4e kwartaal* 214
D1 Beloning van werknemers Provincies 2019* 840
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2017 4e kwartaal* 189
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2017 663
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2018 1e kwartaal* 175
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2018 2e kwartaal* 175
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2018 3e kwartaal* 174
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2018 4e kwartaal* 179
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2018* 703
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2019 1e kwartaal* 181
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2019 2e kwartaal* 181
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2019 3e kwartaal* 180
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2019 4e kwartaal* 192
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2019* 734
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 5.899
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2017 21.763
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 4.798
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 6.046
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 5.230
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 6.411
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2018* 22.485
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 5.104
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 6.417
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 5.351
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 6.412
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2019* 23.284
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 415
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2017 1.454
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 313
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 377
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 323
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 419
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2018* 1.432
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 329
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 393
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 342
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 452
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2019* 1.516
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2017 4e kwartaal* 1.777
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2017 7.396
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2018 1e kwartaal* 1.732
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2018 2e kwartaal* 1.791
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2018 3e kwartaal* 1.664
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2018 4e kwartaal* 1.717
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2018* 6.904
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2019 1e kwartaal* 1.604
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2019 2e kwartaal* 1.645
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2019 3e kwartaal* 1.407
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2019 4e kwartaal* 1.582
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2019* 6.238
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 1.716
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2017 7.198
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 1.667
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 1.728
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 1.610
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.646
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2018* 6.651
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 1.543
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 1.601
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.406
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.552
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2019* 6.102
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 1.721
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2017 7.211
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 1.667
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 1.729
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 1.613
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 1.652
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2018* 6.661
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 1.544
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 1.604
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 1.411
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 1.554
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2019* 6.113
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 9
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2017 48
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 10
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 10
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 10
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 9
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2018* 39
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 11
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 14
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 12
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 13
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2019* 50
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 80
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2017 299
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 91
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 88
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 83
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 95
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2018* 357
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 85
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 72
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 24
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 64
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2019* 245
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2017 4e kwartaal* 31
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2017 103
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2018 1e kwartaal* 42
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2018 2e kwartaal* 42
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2018 3e kwartaal* 43
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2018 4e kwartaal* 40
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2018* 167
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2019 1e kwartaal* 41
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2019 2e kwartaal* 27
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2019 3e kwartaal* 13
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2019 4e kwartaal* 23
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2019* 104
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 1
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2017 13
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 1
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2018* 1
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* -2
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* -3
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* -5
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* -4
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2019* -14
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2017 4e kwartaal* 4
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2017 15
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2018 1e kwartaal* 3
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2018 2e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2018 3e kwartaal* 5
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2018 4e kwartaal* 3
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2018* 13
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2019 1e kwartaal* 3
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2019 2e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2019 3e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2019 4e kwartaal* 4
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2019* 11
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2017 4e kwartaal* 17
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2017 67
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2018 1e kwartaal* 16
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2018 2e kwartaal* 18
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2018 3e kwartaal* 8
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2018 4e kwartaal* 25
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2018* 67
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2019 1e kwartaal* 14
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2019 2e kwartaal* 18
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2019 3e kwartaal* -12
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2019 4e kwartaal* 17
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2019* 37
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 39
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2017 146
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 42
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 40
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 39
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 31
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2018* 152
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 40
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 41
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 36
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 36
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2019* 153
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2017 1
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2018* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2019* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2017 4e kwartaal* 37.858
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2017 155.368
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2018 1e kwartaal* 38.466
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2018 2e kwartaal* 43.095
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2018 3e kwartaal* 39.270
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2018 4e kwartaal* 39.381
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2018* 160.212
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2019 1e kwartaal* 40.193
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2019 2e kwartaal* 44.723
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2019 3e kwartaal* 41.031
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2019 4e kwartaal* 41.196
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2019* 167.143
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 5.753
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2017 24.078
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 6.012
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 6.325
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 6.297
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 6.131
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2018* 24.765
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 6.202
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 6.664
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 6.662
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 6.738
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2019* 26.266
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 5.419
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2017 22.733
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 5.696
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 5.978
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 5.962
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 5.802
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2018* 23.438
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 5.868
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 6.294
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 6.308
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 6.356
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2019* 24.826
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 334
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2017 1.345
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 316
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 347
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 335
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 329
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2018* 1.327
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 334
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 370
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 354
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 382
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2019* 1.440
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 4.462
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2017 17.780
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 4.539
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 4.883
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 4.413
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 4.651
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2018* 18.486
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 4.607
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 4.971
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 4.549
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 4.774
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2019* 18.901
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2017 4e kwartaal* 3.739
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2017 15.124
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2018 1e kwartaal* 3.869
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2018 2e kwartaal* 4.172
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2018 3e kwartaal* 3.758
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2018 4e kwartaal* 3.887
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2018* 15.686
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2019 1e kwartaal* 3.952
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2019 2e kwartaal* 4.263
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2019 3e kwartaal* 3.896
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2019 4e kwartaal* 4.035
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2019* 16.146
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 510
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2017 1.847
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 462
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 504
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 458
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 535
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2018* 1.959
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 443
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 478
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 434
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 510
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2019* 1.865
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2017 4e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2017 28
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2018 1e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2018 2e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2018 3e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2018 4e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2018* 30
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2019 1e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2019 2e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2019 3e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2019 4e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2019* 29
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2017 4e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2017 27
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2018 1e kwartaal* 6
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2018 2e kwartaal* 6
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2018 3e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2018 4e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2018* 27
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2019 1e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2019 2e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2019 3e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2019 4e kwartaal* 8
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2019* 29
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 198
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2017 754
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 194
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 194
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 182
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 214
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2018* 784
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 197
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 216
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 205
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 214
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2019* 832
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 27.643
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2017 113.510
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 27.915
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 31.887
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 28.560
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 28.599
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2018* 116.961
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 29.384
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 33.088
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 29.820
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 29.684
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2019* 121.976
D3 Subsidies Overheid 2017 4e kwartaal* 2.367
D3 Subsidies Overheid 2017 8.561
D3 Subsidies Overheid 2018 1e kwartaal* 1.992
D3 Subsidies Overheid 2018 2e kwartaal* 2.271
D3 Subsidies Overheid 2018 3e kwartaal* 2.261
D3 Subsidies Overheid 2018 4e kwartaal* 2.516
D3 Subsidies Overheid 2018* 9.040
D3 Subsidies Overheid 2019 1e kwartaal* 2.202
D3 Subsidies Overheid 2019 2e kwartaal* 2.376
D3 Subsidies Overheid 2019 3e kwartaal* 2.288
D3 Subsidies Overheid 2019 4e kwartaal* 2.443
D3 Subsidies Overheid 2019* 9.309
D3 Subsidies Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 1.500
D3 Subsidies Centrale overheid 2017 5.137
D3 Subsidies Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 1.230
D3 Subsidies Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 1.482
D3 Subsidies Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 1.494
D3 Subsidies Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.702
D3 Subsidies Centrale overheid 2018* 5.908
D3 Subsidies Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 1.402
D3 Subsidies Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 1.569
D3 Subsidies Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.527
D3 Subsidies Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.638
D3 Subsidies Centrale overheid 2019* 6.136
D3 Subsidies Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 1.327
D3 Subsidies Rijksoverheid 2017 4.449
D3 Subsidies Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 1.029
D3 Subsidies Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 1.280
D3 Subsidies Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 1.291
D3 Subsidies Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 1.527
D3 Subsidies Rijksoverheid 2018* 5.127
D3 Subsidies Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 1.204
D3 Subsidies Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 1.370
D3 Subsidies Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 1.328
D3 Subsidies Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 1.439
D3 Subsidies Rijksoverheid 2019* 5.341
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 173
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2017 688
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 201
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 202
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 203
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 175
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2018* 781
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 198
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 199
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 199
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 199
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2019* 795
D3 Subsidies Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 482
D3 Subsidies Lokale overheid 2017 1.894
D3 Subsidies Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 423
D3 Subsidies Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 480
D3 Subsidies Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 460
D3 Subsidies Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 501
D3 Subsidies Lokale overheid 2018* 1.864
D3 Subsidies Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 463
D3 Subsidies Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 507
D3 Subsidies Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 461
D3 Subsidies Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 500
D3 Subsidies Lokale overheid 2019* 1.931
D3 Subsidies Gemeenten 2017 4e kwartaal* 116
D3 Subsidies Gemeenten 2017 481
D3 Subsidies Gemeenten 2018 1e kwartaal* 106
D3 Subsidies Gemeenten 2018 2e kwartaal* 106
D3 Subsidies Gemeenten 2018 3e kwartaal* 106
D3 Subsidies Gemeenten 2018 4e kwartaal* 100
D3 Subsidies Gemeenten 2018* 418
D3 Subsidies Gemeenten 2019 1e kwartaal* 105
D3 Subsidies Gemeenten 2019 2e kwartaal* 107
D3 Subsidies Gemeenten 2019 3e kwartaal* 105
D3 Subsidies Gemeenten 2019 4e kwartaal* 101
D3 Subsidies Gemeenten 2019* 418
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 178
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2017 665
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 129
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 184
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 158
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 171
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2018* 642
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 143
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 203
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 175
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 189
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2019* 710
D3 Subsidies Provincies 2017 4e kwartaal* 187
D3 Subsidies Provincies 2017 745
D3 Subsidies Provincies 2018 1e kwartaal* 187
D3 Subsidies Provincies 2018 2e kwartaal* 188
D3 Subsidies Provincies 2018 3e kwartaal* 193
D3 Subsidies Provincies 2018 4e kwartaal* 230
D3 Subsidies Provincies 2018* 798
D3 Subsidies Provincies 2019 1e kwartaal* 214
D3 Subsidies Provincies 2019 2e kwartaal* 194
D3 Subsidies Provincies 2019 3e kwartaal* 179
D3 Subsidies Provincies 2019 4e kwartaal* 205
D3 Subsidies Provincies 2019* 792
D3 Subsidies Waterschappen 2017 4e kwartaal* 1
D3 Subsidies Waterschappen 2017 3
D3 Subsidies Waterschappen 2018 1e kwartaal* 1
D3 Subsidies Waterschappen 2018 2e kwartaal* 2
D3 Subsidies Waterschappen 2018 3e kwartaal* 3
D3 Subsidies Waterschappen 2018 4e kwartaal* 0
D3 Subsidies Waterschappen 2018* 6
D3 Subsidies Waterschappen 2019 1e kwartaal* 1
D3 Subsidies Waterschappen 2019 2e kwartaal* 3
D3 Subsidies Waterschappen 2019 3e kwartaal* 2
D3 Subsidies Waterschappen 2019 4e kwartaal* 5
D3 Subsidies Waterschappen 2019* 11
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2017 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2018* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 0
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2019* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 385
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2017 1.530
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 339
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 309
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 307
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 313
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2018* 1.268
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 337
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 300
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 300
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 305
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2019* 1.242
Overige lopende uitgaven Overheid 2017 4e kwartaal* 2.636
Overige lopende uitgaven Overheid 2017 10.340
Overige lopende uitgaven Overheid 2018 1e kwartaal* 3.245
Overige lopende uitgaven Overheid 2018 2e kwartaal* 2.504
Overige lopende uitgaven Overheid 2018 3e kwartaal* 2.766
Overige lopende uitgaven Overheid 2018 4e kwartaal* 4.003
Overige lopende uitgaven Overheid 2018* 12.518
Overige lopende uitgaven Overheid 2019 1e kwartaal* 4.016
Overige lopende uitgaven Overheid 2019 2e kwartaal* 2.505
Overige lopende uitgaven Overheid 2019 3e kwartaal* 3.204
Overige lopende uitgaven Overheid 2019 4e kwartaal* 3.777
Overige lopende uitgaven Overheid 2019* 13.502
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 23.187
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2017 94.502
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 25.130
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 24.947
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 23.450
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 26.502
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2018* 100.029
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 27.495
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 27.468
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 27.616
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 26.434
Overige lopende uitgaven Centrale overheid 2019* 109.013
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 26.555
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2017 109.277
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 29.362
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 29.156
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 26.928
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 30.112
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2018* 115.558
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 31.592
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 32.199
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 31.271
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 30.588
Overige lopende uitgaven Rijksoverheid 2019* 125.650
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 197
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2017 785
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 193
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 191
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 194
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 229
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2018* 807
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 210
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 207
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 260
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 283
Overige lopende uitgaven Overige centrale overheid 2019* 960
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 624
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2017 2.515
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 661
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 642
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 804
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 629
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2018* 2.736
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 722
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 644
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 736
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 1.019
Overige lopende uitgaven Lokale overheid 2019* 3.121
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2017 4e kwartaal* 3.205
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2017 11.818
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2018 1e kwartaal* 3.089
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2018 2e kwartaal* 2.873
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2018 3e kwartaal* 2.807
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2018 4e kwartaal* 3.200
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2018* 11.969
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2019 1e kwartaal* 2.975
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2019 2e kwartaal* 2.932
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2019 3e kwartaal* 3.028
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2019 4e kwartaal* 3.213
Overige lopende uitgaven Gemeenten 2019* 12.148
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 181
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 717
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 186
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 185
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 3e kwartaal* 180
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 4e kwartaal* 178
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018* 729
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 1e kwartaal* 184
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 2e kwartaal* 180
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 3e kwartaal* 186
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019 4e kwartaal* 192
Overige lopende uitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2019* 742
Overige lopende uitgaven Provincies 2017 4e kwartaal* 309
Overige lopende uitgaven Provincies 2017 1.276
Overige lopende uitgaven Provincies 2018 1e kwartaal* 263
Overige lopende uitgaven Provincies 2018 2e kwartaal* 268
Overige lopende uitgaven Provincies 2018 3e kwartaal* 463
Overige lopende uitgaven Provincies 2018 4e kwartaal* 242
Overige lopende uitgaven Provincies 2018* 1.236
Overige lopende uitgaven Provincies 2019 1e kwartaal* 297
Overige lopende uitgaven Provincies 2019 2e kwartaal* 274
Overige lopende uitgaven Provincies 2019 3e kwartaal* 282
Overige lopende uitgaven Provincies 2019 4e kwartaal* 594
Overige lopende uitgaven Provincies 2019* 1.447
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2017 4e kwartaal* 77
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2017 298
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2018 1e kwartaal* 64
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2018 2e kwartaal* 56
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2018 3e kwartaal* 90
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2018 4e kwartaal* 56
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2018* 266
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2019 1e kwartaal* 69
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2019 2e kwartaal* 83
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2019 3e kwartaal* 75
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2019 4e kwartaal* 70
Overige lopende uitgaven Waterschappen 2019* 297
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2017 4e kwartaal* 85
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2017 325
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2018 1e kwartaal* 82
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2018 2e kwartaal* 82
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2018 3e kwartaal* 76
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2018 4e kwartaal* 81
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2018* 321
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2019 1e kwartaal* 82
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2019 2e kwartaal* 95
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2019 3e kwartaal* 76
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2019 4e kwartaal* 93
Overige lopende uitgaven Overige lokale overheden 2019* 346
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 374
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2017 1.456
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 1e kwartaal* 349
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 2e kwartaal* 411
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 3e kwartaal* 362
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018 4e kwartaal* 399
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2018* 1.521
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 1e kwartaal* 361
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 2e kwartaal* 427
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 3e kwartaal* 378
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019 4e kwartaal* 408
Overige lopende uitgaven Socialezekerheidsfondsen 2019* 1.574
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2017 4e kwartaal* 6.409
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2017 26.502
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2018 1e kwartaal* 8.110
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2018 2e kwartaal* 6.572
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2018 3e kwartaal* 6.343
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2018 4e kwartaal* 7.281
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2018* 28.306
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2019 1e kwartaal* 8.962
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2019 2e kwartaal* 6.703
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2019 3e kwartaal* 7.304
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2019 4e kwartaal* 6.859
Overige kapitaaluitgaven Overheid 2019* 29.828
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 4.466
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2017 17.672
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2018 1e kwartaal* 5.637
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2018 2e kwartaal* 4.262
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2018 3e kwartaal* 3.824
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2018 4e kwartaal* 5.182
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2018* 18.905
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2019 1e kwartaal* 6.313
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2019 2e kwartaal* 4.079
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2019 3e kwartaal* 4.510
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2019 4e kwartaal* 4.693
Overige kapitaaluitgaven Centrale overheid 2019* 19.595
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2017 4e kwartaal* 3.224
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2017 12.670
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2018 1e kwartaal* 4.330
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2018 2e kwartaal* 2.991
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2018 3e kwartaal* 2.382
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2018 4e kwartaal* 4.177
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2018* 13.880
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2019 1e kwartaal* 4.947
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2019 2e kwartaal* 2.761
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2019 3e kwartaal* 3.076
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2019 4e kwartaal* 3.407
Overige kapitaaluitgaven Rijksoverheid 2019* 14.191
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 1.573
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2017 6.328
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2018 1e kwartaal* 1.547
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2018 2e kwartaal* 1.582
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2018 3e kwartaal* 1.579
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2018 4e kwartaal* 1.594
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2018* 6.302
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2019 1e kwartaal* 1.636
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2019 2e kwartaal* 1.671
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2019 3e kwartaal* 1.708
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2019 4e kwartaal* 1.686
Overige kapitaaluitgaven Overige centrale overheid 2019* 6.701
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 2.604
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2017 11.383
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2018 1e kwartaal* 3.001
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2018 2e kwartaal* 2.846
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2018 3e kwartaal* 3.042
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2018 4e kwartaal* 3.060
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2018* 11.949
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2019 1e kwartaal* 3.198
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2019 2e kwartaal* 3.196
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2019 3e kwartaal* 3.377
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2019 4e kwartaal* 2.805
Overige kapitaaluitgaven Lokale overheid 2019* 12.576
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2017 4e kwartaal* 999
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2017 5.287
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2018 1e kwartaal* 1.666
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2018 2e kwartaal* 1.373
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2018 3e kwartaal* 1.622
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2018 4e kwartaal* 1.078
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2018* 5.739
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2019 1e kwartaal* 1.654
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2019 2e kwartaal* 1.549
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2019 3e kwartaal* 1.838
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2019 4e kwartaal* 1.348
Overige kapitaaluitgaven Gemeenten 2019* 6.389
Overige kapitaaluitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 4e kwartaal* 365
Overige kapitaaluitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2017 1.220
Overige kapitaaluitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 1e kwartaal* 218
Overige kapitaaluitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2018 2e kwartaal* 192
Bron: CBS.
Verklaring van tekens