Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2023* 449.450
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2023* 312.580
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2023* 302.286
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2023* 37.494
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2023* 135.227
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2023* 78.258
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2023* 13.411
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2023* 7.172
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2023* 4.962
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2023* 46.427
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2023* 162.038
P2 Intermediair verbruik Overheid 2023* 67.975
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2023* 26.492
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2023* 15.728
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2023* 10.764
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2023* 38.161
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2023* 20.225
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2023* 3.472
P2 Intermediair verbruik Provincies 2023* 1.534
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2023* 1.524
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2023* 11.406
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2023* 3.322
D1 Beloning van werknemers Overheid 2023* 85.739
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2023* 33.001
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2023* 19.323
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2023* 13.678
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2023* 51.013
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2023* 13.424
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2023* 5.215
D1 Beloning van werknemers Provincies 2023* 1.119
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2023* 978
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2023* 30.277
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2023* 1.725
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2023* 6.524
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2023* 7.889
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2023* 8.122
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2023* 166
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2023* 816
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2023* 494
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2023* 29
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2023* 13
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2023* 146
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2023* 233
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2023* 195
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2023* 213.031
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2023* 37.323
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2023* 35.479
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2023* 1.844
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2023* 23.452
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2023* 19.642
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2023* 2.478
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2023* 47
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2023* 41
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2023* 1.244
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2023* 152.256
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2023* 106.424
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2023* 27.056
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2023* 26.264
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2023* 792
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2023* 9.911
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2023* 7.272
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2023* 1.307
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2023* 47
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2023* 41
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2023* 1.244
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2023* 69.457
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2023* 106.607
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2023* 10.267
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2023* 9.215
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2023* 1.052
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2023* 13.541
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2023* 12.370
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2023* 1.171
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2023* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2023* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2023* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2023* 82.799
D3 Subsidies Overheid 2023* 17.897
D3 Subsidies Centrale overheid 2023* 13.477
D3 Subsidies Rijksoverheid 2023* 11.902
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2023* 1.575
D3 Subsidies Lokale overheid 2023* 2.322
D3 Subsidies Gemeenten 2023* 664
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2023* 617
D3 Subsidies Provincies 2023* 1.036
D3 Subsidies Waterschappen 2023* 5
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2023* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2023* 2.098
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2023* 4.724
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2023* 4.691
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2023* 4.691
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2023* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2023* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2023* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2023* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2023* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2023* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2023* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2023* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2023* 13.173
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

In deze publicatie is er een verschil doordat geactualiseerde informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tijdelijk anders is verwerkt in de nationale rekeningen dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen per 24 juni 2024.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De kwartalen van 2021 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2021 hebben de status definitief. De cijfers van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2023 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.