Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2022 3e kwartaal* 100.007
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 68.859
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 66.314
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 8.098
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 29.349
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2022 3e kwartaal* 16.440
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 3.062
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2022 3e kwartaal* 1.574
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2022 3e kwartaal* 1.023
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 10.620
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 36.298
P2 Intermediair verbruik Overheid 2022 3e kwartaal* 13.618
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 5.418
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 3.311
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 2.107
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 7.642
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2022 3e kwartaal* 3.501
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 717
P2 Intermediair verbruik Provincies 2022 3e kwartaal* 325
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2022 3e kwartaal* 320
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 2.779
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 558
D1 Beloning van werknemers Overheid 2022 3e kwartaal* 18.797
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 7.000
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 4.022
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 2.978
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 11.416
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2022 3e kwartaal* 3.021
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 1.186
D1 Beloning van werknemers Provincies 2022 3e kwartaal* 285
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2022 3e kwartaal* 236
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 6.688
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 381
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2022 3e kwartaal* 1.316
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 1.205
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 1.204
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 10
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 133
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2022 3e kwartaal* 64
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 0
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2022 3e kwartaal* 2
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2022 3e kwartaal* 24
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 52
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 0
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2022 3e kwartaal* 48.360
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 8.037
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 7.639
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 398
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 5.667
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2022 3e kwartaal* 4.853
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 551
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2022 3e kwartaal* 10
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2022 3e kwartaal* 7
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 246
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 34.656
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2022 3e kwartaal* 23.377
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 5.645
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 5.482
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 163
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 2.455
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2022 3e kwartaal* 1.873
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 319
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2022 3e kwartaal* 10
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2022 3e kwartaal* 7
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 246
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 15.277
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2022 3e kwartaal* 24.983
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 2.392
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 2.157
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 235
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 3.212
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2022 3e kwartaal* 2.980
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 232
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2022 3e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2022 3e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 19.379
D3 Subsidies Overheid 2022 3e kwartaal* 2.504
D3 Subsidies Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 1.760
D3 Subsidies Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 1.394
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 366
D3 Subsidies Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 523
D3 Subsidies Gemeenten 2022 3e kwartaal* 125
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 175
D3 Subsidies Provincies 2022 3e kwartaal* 221
D3 Subsidies Waterschappen 2022 3e kwartaal* 2
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 221
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2022 3e kwartaal* 119
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2022 3e kwartaal* 111
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2022 3e kwartaal* 111
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2022 3e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2022 3e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2022 3e kwartaal* 8
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2022 3e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2022 3e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2022 3e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2022 3e kwartaal* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2022 3e kwartaal* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2022 3e kwartaal* 2.385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
Cijfers over het derde kwartaal van 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over het tweede kwartaal van 2022 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.