Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2022* 418.647
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2022* 281.331
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2022* 272.258
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2022* 34.176
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2022* 123.834
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2022* 70.903
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2022* 13.253
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2022* 6.542
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2022* 4.116
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2022* 43.561
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2022* 147.772
P2 Intermediair verbruik Overheid 2022* 60.076
P2 Intermediair verbruik Centrale overheid 2022* 23.194
P2 Intermediair verbruik Rijksoverheid 2022* 13.748
P2 Intermediair verbruik Overige centrale overheid 2022* 9.446
P2 Intermediair verbruik Lokale overheid 2022* 34.429
P2 Intermediair verbruik Gemeenten 2022* 17.157
P2 Intermediair verbruik Gemeenschappelijke regelingen 2022* 3.866
P2 Intermediair verbruik Provincies 2022* 1.369
P2 Intermediair verbruik Waterschappen 2022* 1.341
P2 Intermediair verbruik Overige lokale overheden 2022* 10.696
P2 Intermediair verbruik Socialezekerheidsfondsen 2022* 2.453
D1 Beloning van werknemers Overheid 2022* 79.479
D1 Beloning van werknemers Centrale overheid 2022* 30.167
D1 Beloning van werknemers Rijksoverheid 2022* 17.665
D1 Beloning van werknemers Overige centrale overheid 2022* 12.502
D1 Beloning van werknemers Lokale overheid 2022* 47.680
D1 Beloning van werknemers Gemeenten 2022* 12.601
D1 Beloning van werknemers Gemeenschappelijke regelingen 2022* 4.981
D1 Beloning van werknemers Provincies 2022* 1.033
D1 Beloning van werknemers Waterschappen 2022* 884
D1 Beloning van werknemers Overige lokale overheden 2022* 28.181
D1 Beloning van werknemers Socialezekerheidsfondsen 2022* 1.632
D41 Rente conform nationale rekeningen Overheid 2022* 5.161
D41 Rente conform nationale rekeningen Centrale overheid 2022* 4.941
D41 Rente conform nationale rekeningen Rijksoverheid 2022* 4.973
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige centrale overheid 2022* 76
D41 Rente conform nationale rekeningen Lokale overheid 2022* 401
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenten 2022* 154
D41 Rente conform nationale rekeningen Gemeenschappelijke regelingen 2022* -2
D41 Rente conform nationale rekeningen Provincies 2022* 8
D41 Rente conform nationale rekeningen Waterschappen 2022* 77
D41 Rente conform nationale rekeningen Overige lokale overheden 2022* 213
D41 Rente conform nationale rekeningen Socialezekerheidsfondsen 2022* 21
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overheid 2022* 193.870
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Centrale overheid 2022* 32.854
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Rijksoverheid 2022* 30.970
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige centrale overheid 2022* 1.884
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Lokale overheid 2022* 22.515
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenten 2022* 18.964
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Gemeenschappelijke regelingen 2022* 2.209
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Provincies 2022* 29
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Waterschappen 2022* 30
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Overige lokale overheden 2022* 1.283
D62+D632 Sociale uitkeringen en natur... Socialezekerheidsfondsen 2022* 138.501
D62 Sociale uitkeringen Overheid 2022* 94.923
D62 Sociale uitkeringen Centrale overheid 2022* 22.647
D62 Sociale uitkeringen Rijksoverheid 2022* 21.682
D62 Sociale uitkeringen Overige centrale overheid 2022* 965
D62 Sociale uitkeringen Lokale overheid 2022* 10.037
D62 Sociale uitkeringen Gemeenten 2022* 7.490
D62 Sociale uitkeringen Gemeenschappelijke regelingen 2022* 1.205
D62 Sociale uitkeringen Provincies 2022* 29
D62 Sociale uitkeringen Waterschappen 2022* 30
D62 Sociale uitkeringen Overige lokale overheden 2022* 1.283
D62 Sociale uitkeringen Socialezekerheidsfondsen 2022* 62.239
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overheid 2022* 98.947
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Centrale overheid 2022* 10.207
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Rijksoverheid 2022* 9.288
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige centrale overheid 2022* 919
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Lokale overheid 2022* 12.478
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenten 2022* 11.474
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Gemeenschappelijke regelingen 2022* 1.004
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Provincies 2022* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Waterschappen 2022* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Overige lokale overheden 2022* 0
D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) Socialezekerheidsfondsen 2022* 76.262
D3 Subsidies Overheid 2022* 17.719
D3 Subsidies Centrale overheid 2022* 12.566
D3 Subsidies Rijksoverheid 2022* 11.166
D3 Subsidies Overige centrale overheid 2022* 1.400
D3 Subsidies Lokale overheid 2022* 2.000
D3 Subsidies Gemeenten 2022* 499
D3 Subsidies Gemeenschappelijke regelingen 2022* 632
D3 Subsidies Provincies 2022* 863
D3 Subsidies Waterschappen 2022* 6
D3 Subsidies Overige lokale overheden 2022* 0
D3 Subsidies Socialezekerheidsfondsen 2022* 3.153
D31 Subsidies productgebonden Overheid 2022* 49
D31 Subsidies productgebonden Centrale overheid 2022* 16
D31 Subsidies productgebonden Rijksoverheid 2022* 16
D31 Subsidies productgebonden Overige centrale overheid 2022* 0
D31 Subsidies productgebonden Lokale overheid 2022* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenten 2022* 33
D31 Subsidies productgebonden Gemeenschappelijke regelingen 2022* 0
D31 Subsidies productgebonden Provincies 2022* 0
D31 Subsidies productgebonden Waterschappen 2022* 0
D31 Subsidies productgebonden Overige lokale overheden 2022* 0
D31 Subsidies productgebonden Socialezekerheidsfondsen 2022* 0
D39 Subsidies niet-productgebonden Overheid 2022* 17.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 en de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast. Voor 2021 zijn uitgaven van de Rijksoverheid en socialezekerheidsfondsen als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsuitgaven
De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.